<HTML><HEAD><TITLE>Joniakio rajono laikraatis "Sidabr"</TITLE> <meta http-equiv = "Content-Type" content = "text/html; charset = Windows-1257"> <meta http-equiv = "Content-Type" content = "text/html; charset = ISO-8859-13"> <meta name = "Author" content = "Alvydas Kybartas"> <meta name = "Keywords" content = "Sidabre, Joniakis, laikraatis"> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-76348846-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <STYLE type=text/css>UNKNOWN { FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: verdana } TD { FONT-SIZE: 14px; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: verdana } A:link { COLOR: #009900; FONT-FAMILY: verdana; TEXT-DECORATION: none } A:visited { COLOR: #009900; FONT-FAMILY: verdana; TEXT-DECORATION: none } A:active { FONT-FAMILY: verdana; TEXT-DECORATION: none } A:hover { COLOR: cc0000; TEXT-DECORATION: none } A:hover { COLOR: "green"; TEXT-DECORATION: none } </STYLE> </HEAD> <BODY bgColor="white" topMargin=20> <DIV align=center> <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=700 border=0> <TBODY> <TR> <TD width="100%"> <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 bgColor="white" border=0> <TBODY> <TR> <TD align=middle bgColor="white" height=117><A href="http://sidabre.lt"><IMG src="images/logo.jpg" width=659 border=0></A></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></CENTER> <TR> <TD width="100%" height=20></TD></TR> <TR> <TD width="100%"> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=700 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top width=150> <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=4 width="100%" bgColor=white border=0> <TBODY> <TR> <TD width="100%" background=images/tile_back.jpg bgColor="white"><FONT size="1"><B>&nbsp</B></TD></TR> <!-------------------------------------NAVIGATION MENU-------------------------------------!> <TR><TD width="100%" bgColor="white"><FONT color=black> <B><A href="index.htm"> Naujienos</A><BR> <A href="apie.htm"> Apie mus</A><BR> <A href="zurnalistai.htm"> }urnalistai</A><BR> <A href="skelbimai.htm"> Skelbimai</A><BR> <A href="kontaktai.htm"> Kontaktai</A><BR> <A href="mailto:redakcija@sidabre.lt"> Atsiliepimai</A><BR> </B> </TD></TR></TBODY></TABLE> </B></P> <FONT size=-1> <table> <tr><a href="https://www.autodoc.lt/dalys/cadillac">Autodoc</a> <BR></td> <BR></td> <tr><a href="http://celebrity.money">Richest celebrities</a> <tr><td><IMG src="images/naujienos/SRTF_2018.jpg" align=left><BR></td> <tr><td><a href="http://automobiliudalys24.lt/mercedes-benz-dalys" target=_new><img src="images/automobiliudalys.gif" alt="Mercedes Benz dalys" align="left"></a><br></td> <tr><td><IMG src="images/naujienos/kasyba.jpg" align=left><BR></td> <tr><td><IMG src="images/naujienos/vlk.jpg" align=left><BR></td> <tr><td><IMG src="images/naujienos/miliusavoimone.jpg" align=left><BR></td> <tr><td><IMG src="images/naujienos/reklama2.jpg" align=left><BR></td> </B></P> </table> <!-------------------------------------END NAVIGATION MENU-------------------------------------!> <TABLE height=20 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY> <TR><TD width="100%"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE height=20 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY> <TR><TD width="100%"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TD vAlign=top width=500> <DIV align=center> <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=4 width="100%" bgColor=white border=0> <!-------------------------------------BODY CONTENT STARTS-------------------------------------!> <TBODY><TR><TD width="100%" background=images/tile_back.jpg bgColor=#808080> <P align=center><FONT size="1"><B>&nbsp</B></P></TD></TR> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>}olel sveikatos bi iul </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/vitkeviciene.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Kriuks miestelyje gyvenanti Irena Vitkevi ien vaistinmis ~olyns savybmis rimtai susidomjo ir juos rinkti pradjo vos priea trejus metus, ta iau ~inis, kuris nuolat semiasi ia specialis ~urnals, enciklopedijs, knygs, turi sukaupusi itin gausiai, ir noriai dalinasi su tais, kuriems prireikia patarimo. Moteris sako, kad kiekvienoje nams vaistinlje turts bkti medetks, did~isjs dilgynis, kiaulpienis aakns, krauja~olis, dirvinis asikklis. Kriukiet aiemet ~ada surinkti ir prid~iovinti daugiau kaip 40 rkais ~olelis. Artjant }olins aventei Sidabr pakviet j pokalbiui. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Irena Vitkevi ien informacijos apie vaistines ~oleles ieako ne internete, bet ~urnaluose, knygose, enciklopedijose, kas labiau /stringa, persiraao </B></P> <B><A HREF="s270.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. rugpjk io 11 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Meil pasauliui prasideda nuo meils savo kiemui </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/tumenas.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Ketvirtadien/ Jono Avy~iaus vieaojoje bibliotekoje pristatyta kultkros istoriko, knygs ir almanacho `iaurs Lietuva leidjo, kalbininko, }iemgalos kraato ~inovo, tarmis tyrintojo, docento Stasio Tumno knyga Gyvenimo sankirtos , liudijanti autoris esant savo kraato romantiku, kuriam svarbus /vietinimas ir /sivietinimas, taip archajiakai, bet tvirtai globaljan iame pasaulyje skamban ios svokos. Sve ias sak, kad meil pasauliui prasideda nuo savo kiemo ir savo kraato. Todl knygoje sudti straipsniai apie ~mones, kilusius ia }iemgalos, tai ~inomos ir u~miratos asmenybs, savo gyvenimais raaiusios istorij, vietos atsirado ir politikos minklms, klausimams, kaitinantiems jausmus apie dvigub pilietyb, nelietuviaks raid~is raayb. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Knyg Gyvenimo sankirtos ialeids doc. Stasys Tumnas jos pristatyme Jono Avy~iaus vieaojoje bibliotekoje sak, kad meil pasauliui prasideda nuo savo kiemo ir savo kraato </B></P> <B><A HREF="s271.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. rugpjk io 11 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B> Teatras visuomet buvo mano popamokin veikla </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/arnas.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Taip sako Panev~io Meno teatro aktorius, joniakietis Arnas Butkus, aiame teatre dirbantis jau septint sezon. Priea 11 mets baigs tuomet Joniakio 3-ij vidurin mokykl, jis bent kart per mnes/ nors trumpam sve iuojasi ir gimtajame Joniakyje, kur gyvena tvai, gimins. Ttis, Joniakio kultkros centro Bendraam~is teatro re~isierius Arvydas Butkus, yra ir jo bendramintis. Arnas visada ailtai atsiliepia apie savo buvusi mokykl. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Per septynerius metus Panev~io Meno teatre joniakietis Arnas Butkus ia jau sukkr ne vien pagrindin/ ir antraplan/ vaidmen/. Jo ~mona Justina }iogait-Butkien taip pat aktor </B></P> <B><A HREF="s272.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. rugpjk io 11 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Pirm kart / rajon suva~iavo visos Lietuvos bitininkai </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/bitininkai.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Prajus/ savaitgal/ }agars dvaro parko hipodrom buvo okupav aalies bitininkai, js aeims nariai, prijau iantieji bi iuliams, taip pat prekiautojai ir meno atlikjai. Ia viso / dvi dienas vykusi XLII Lietuvos bitininks avent, skirt Lietuvos atkkrimo 100-me iui, buvo susirink beveik 3000 ~monis. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Garb pakelti XLII Lietuvos bitininks avents, skirtos Lietuvos atkkrimo 100-me iui pa~ymti, a/met atiteko mkss rajono bitininkams Dainiui Lukaai, Elvinai `karnulienei, Gitanai Gelzienei ir Eglei Ginkuvienei </B></P> <B><A HREF="s269.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. rugpjk io 8 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Gyvenimas myli t, kuris yra savo laims kalvis </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/vicaite.jpg" align=left> </B></P><P align=left> Tu k? Savi~ud? nustro klasiokai iagird Gabijos Vi aits apsisprendim pasitikrinti savo ~inias laikant net aeais egzaminus. Rajone nebuvo kito tokio abituriento, pasmerkusio save tokioms kan ioms . Kaip nebuvo kito tokio, kuris taip ma~ai skyr laiko ir dmesio egzaminams pasiruoati ir kurio ~inios taip puikiai bkts /vertintos. Gabijos Vi aits bandos egzamins kraityje net du aimtukai, dar kelis egzamins ~inios /vertintos labai aukatais balais nuo 94 iki 99... </P> <P align=left><B><FONT size=2>Gabija Vi ait su brandos atestatu rankose nuo scenos ir velkasi bksimos gydytojos balt chalat </B></P> <B><A HREF="s266.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. rugpjk io 4 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Likimas joniakiet nubloak / Tatrs papd </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/marina1.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Joniakiet Marin Michailov visada trauk tolis toliai. Jauna moteris juokiasi: Turbkt ia kalti t io, tolimojo plaukiojimo jkreivio, genai ka~k naujo pamatyti, pa~inti, patirti. Marina svajojo apsistoti Italijoje, bet nuo vaikysts trauk Airija. Nuo tada, kai perskait Robin Hud airis tautos herojaus istorij, kai pamat to paties pavadinimo film& galutin/ taak jaunos moters apsisprendimui padjo dokumentinis filmas apie visus metus ~aliuojant/ kraat, nors ir su da~nai apniukusiu dangumi kai kuriose Airijos salose lyja beveik 300 diens per metus. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Marina Mozdynievi (Mozdyniewicz) / gimt Joniak/ gr/~ta tik aplankyti mam ir susitikti su vaikysts bi iuliais </B></P> <B><A HREF="s265.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. rugpjk io 4 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Nauji ekspedicijos po kraat atradimai </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/streleckiene.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Vilniaus folkloro ansamblis ia Vilniaus, susibkrs 2009 m. ruden/, atlieka viss Lietuvos regions folklor. Vienas ia pagrindinis jo veiklos bars folklorins ekspedicijos Lietuvoje, / kurias vykstama kiekvien vasar ir kiekvien Kovo 11-j arba Vasario 16-j! Tokias ansamblio ekspedicijas remia Lietuvos kultkros fondas. Kasmet Vilniaus miesto folkloro ansamblis ap~ikroje Ulioj bitel laukiakiai pristato program ia ciklo Laukio ekspedicijos , kurioje atliekami pa is u~raayti kkriniai. Ansamblie iai ai patirt/ itin vertina! Tautosakos rinkimas, gyvas tradicijs pajautimas suteikia gilumo, prasmingumo bei /kvpimo ansamblio koncertinei praktikai, organizuojamoms vakaronms, renginiams ir bendrai laukiakis filosofijai formuotis. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Pran Streleckien ia Gai~ai is (deainje) savo atmintyje neaiojasi daug /domis dalyks, kuris papasakojo ir tautosakos rinkjams </B></P> <B><A HREF="s267.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. rugpjk io 4 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Atradims d~iaugsmas ir nuoaaliuose rajono kampeliuose </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/linav.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Joniakio turizmo ir verslo centro duomenimis, aiuo metu mkss rajone yra aeai sertifikuoti gidai. Tarp js ir istorik, trejus metus muziejininke dirbusi joniakiet Lina Vaitekknien, nusiteikusi joniakie iams ir / rajon atvykstantiems turistams parodyti kuo daugiau unikalis kampelis ir apie juos atskleisti iki aiol kai kam negirdts legends ir pasakojims. </P> <P align=left><B><FONT size=2> Tapusi gide, save noriu /prasminti kitoje veikloje , sako a/met sertifikuota gide tapusi joniakiet istorik Lina Vaitekknien </B></P> <B><A HREF="s268.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. rugpjk io 4 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Joniakie is vieaasis interesas ant generalinio prokuroro stalo </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/vitalijusg.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Vakar Seimo narys Vitalijus Gailius stojo / joniakie is , norin is gyventi avarioje, be paaalinio dirginan io dvoko, aplinkoje. Reaguodamas / gyventojs skundus dl sruts smarvs, sklindan ios nuo kiaulininkysts komplekso UAB "Idavang Kepaliai", Seimo narys kreipsi / generalin/ prokuror Evald Paail/, praaydamas ginti joniakie is vieaj/ interes. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Seimo narys Vitalijus Gailius apgailestauja, kad rajono vald~ia pasirod bejg ginant joniakie ius nuo sruts dvoko </B></P> <B><A HREF="s261.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. rugpjk io 1 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Bitininkystei paskatino mistinis sapnas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/volfas.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Kit savaitgal/ }agarje vyks XLII Lietuvos bitininks avent, skirta Lietuvos atkkrimo 100-me iui pa~ymti. `iame, pirm kart mkss rajone vyksian iame aalies bitininks renginyje, ketina dalyvauti ir nema~as bkrys mkss rajono bi iulis. Vieni js prekiaus savo ratuotsjs pavasar/ ir vasara suneata, ~mogaus sveikatai labai naudinga produkcija, kiti nusiteik pasisemti patirties ir naujausis bitininkysts ~inis ia ~inoms aios srities ~inovs. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Pasak joniakie io Alvydo Volfo, bits ~mogui dovanoja ne tik sveikat, bet ir tikr bi iulyst su jas mylin iais ~monmis </B></P> <B><A HREF="s262.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. rugpjk io 1 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Onins jau }velgai is tradicija </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/onutes.jpg" align=right> </B></P><P align=left>`venta Ona. `vents iatakos glkdi dar pagoniakoje Lietuvoje. Tai vasaros avent, derliaus prinokimo avent. Bktent tuomet buvo baigiami patys sunkiausi ir did~iausi vasaros darbai, bkdavo galima pradti d~iaugtis ts darbs rezultatais. Ka~kada ai avent mkss protviai vadindavo Nokiu arba Sirpstu. Taigi visa tai, kas sunoksta, iasirpsta, turi bkti pagerbta. </P> <P align=left><B><FONT size=2>. avent Onuts atve~tos ~irgo traukiamu ve~imai iu </B></P> <B><A HREF="s263.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. rugpjk io 1 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Nepriklausomsjs raaytojs sjungai priklauso jau du joniakie iai </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/dzintre.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Liepos mnes/ Kaune vykusiame Lietuvos nepriklausomsjs raaytojs sjungos susirinkime / Sjungos narius priimtas 25 poezijos ir trijs publicistikos knygs autorius, ialeids dvikalbis knygs, sudars poezijos rinktin }iemgalinjimai , Jonas Ivanauskas, literatkrine veikla u~siimantis nuo 1985-sjs. Jam Kaune /teiktas pa~ymjimas ir Sjungos ~enklelis. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Lietuvos nepriklausomsjs raaytojs sjungai nuo aiol priklauso ir du nariai ia Joniakio vertja Dzintra Elga Irbyt-Staniulien ir poetas Jonas Ivanauskas, po susirinkimo Kaune aplank "Laisvs kario" skulptkr </B></P> <B><A HREF="s264.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. rugpjk io 1 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Kaimo idilje brangius kailius puoselja audins </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/audines.jpg" align=right> </B></P><P align=left>`imtamet Tamoaai is sodyba Lydekis kaime, aeimininkams iakeliavus Anapilin, kok/ 15 mets buvo tua ia ir vieniaa. Priea penkerius metus, / kaim sugr/~us aeimininks sknui Vytautui su ~mona Dora, viskas atgim, nusispalvino, pra~ydo. Ta iau gimtajame sod~iuje, gimtoje sodyboje energetikas Vytautas ir maisto technolog Dora, ne poilsiauja, savo sukurtu gro~iu ret minut gali pasimgauti, nes /sikink / naujo verslo ve~im augina brangiakailes audines, o js kailiukus parduoda Kopenhagos (Danija) aukcionuose. Lydekis kaimo audinis fermoje u~augintus kailius mielai perka kailis pramons atstovai ia Kinijos, Korjos, Rusijos. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Audins kailis yra pats populiariausias ia viss kailinis gyvkns rkais. Jos kailis prabangiai minkatas, tankios struktkros ir lengvas, o spalvs palet itin plati, Tamaaausks kkyje auga bent penkis spalvs ~vreliai. Doros rankose baltas kaip sniegas audins jauniklis </B></P> <B><A HREF="s260.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. liepos 28 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Brunets adrenalinas kaskadiniai triukai </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/molnikaite.jpg" align=left> </B></P><P align=left>20-met ilgaplauk u~ automobilio vairo visada atkreips / save dmes/. O nuo joniakiets Eridanos Molnikaits negali atitraukti akis ir dl to, kaip ji autokroso trasoje aokinja, nardo ir taip spaud~ia automobilio Audi 80 grei io pedal, kad per nugar kartais net aiurpas eina. Tik antrus metus automobilis sportu besidominti jauna, azartiaka mergina aiemet su~ibjo savo gimtajame Joniakyje. Autokroso trasoje bir~elio mnes/ surengtame antrame bulis kautynis empionato etape moters klasje iakovojo tre i viet . Antr diplom ir tre ios vietos taur jaunoji trasos virtuoz iakovojo liepos 1-j Joniakio trasoje vykusiame Bulis kautynis tre iajame empionato etape. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Eridana Molnikait prie automobilis kroso starto linijos </B></P> <B><A HREF="s259.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. liepos 28 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Auto nuoma puiki susisiekimo alternatyva </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/mbenz.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Planuojate atostogas, verslo ir kitus reikalus? Kelionis metu neabejotinai prireiks patogaus ir ekonomiako automobilio. Tai tikrai anokia bda ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos aalyse, nes Sixt kompanijos sikloma auto nuoma gali reikati visus patenkintus poreikius. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s257.htm" TARGET=_new>Pla iau: </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Sixt leasing automobilis veiklos nuoma palankiausiomis slygomis </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/nuomas.jpg" align=left> </B></P><P align=left>.monis vadovams neretai svarbiu klausimu tampa tai, k pasirinkti automobilis veiklos nuom ar automobilis /sigijim iasimoktinai. Pastarasis pasirinkimas aktualus tikrai ne visoms /monms, nes transporto priemons gana da~nai yra reikalingos tik tam tikram numatytam laikotarpiui, o nuosavo turto /sigijimas gali kainuoti tikrai nepigiai. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s258.htm" TARGET=_new>Pla iau: </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Aatuoniolikametis ia Gas ikns komentatoris konkurso finale </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/gustas.jpg" align=left> </B></P><P align=left>18-metis Gas ikns kaimo gyventojas Tomas Gustas,k tik baigs "Auaros" gimnazij, pateko / LNK televizijos organizuoto komentatoris konkurso deaimtuk ir aiomis dienomis var~osi dl geriausis komentatoris vardo. Puiki laikysena, gra~i dikcija tai tos vertybs, kurias turi Tomas. Net jeigu ir nepasisekts laimti aio konkurso, tai nereiakts pralaimjimo. Juk svarbu laimti ne mka/, o kar. Jei tik siekis bus, neabejojame Tomas Gustas jei ne komentatorius, tai TV laids vedjas tikrai bus, nors apsisprend studijuoti istorij. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Tomas Gustas ia Gas ikns, sukaups did~iul/ Pasaulio krepainio istorijos ~inis lobyn, informacija apie ai sporto aak tiesiog ~ongliruoja, tai padjo jam pasiekti komentatoris konkurso final ir patekti tarp geriausis komentatoris 10-tuko </B></P> <B><A HREF="s255.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. liepos 25 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Paskutinis mohikanas? </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/skrupskelis.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Romualdas Skrupskelis, prajusi savait atavents savo asmenin/ jubiliejs aatuoniasdeaimtmet/, vis dar sukasi savo pamgtos veiklos orbitoje platina lietuviak periodin spaud. Tai ~mogus legenda, kuri su spausdintu lietuviaku ~od~iu rankose mena jau kelios joniakie is kartos. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Romualdas Skrupskelis, atavents 80-met/, vis dar lietuviakos periodikos platintojas </B></P> <B><A HREF="s256.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. liepos 25 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Lietuvis nuo Did~iojo kanjono </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/misius.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Kraatietis Zenonas Misius, gims ir u~augs u~ `arkis kaimo bvusiame vienkiemyje, kuriame aiandien lik tik du ~uolai, savo gyvenim dalina / tris lygias dalis: 20 mets Joniakyje, 20 mets Vilniuje ir aiemet jau lygiai 20 mets Arizonos valstijoje, Jungtinse Amerikos Valstijose. Jau aeaerius metus Zenonas vadovauja JAV lietuvis bendruomens Arizonos apylinkei, vienijan iai apie 200 tautie is, priiminja ir per Amerik, aprodydamas gra~iausias jos vietas, lydi /vairius ansamblius ir pop ~vag~des, atvykusias su koncertais ia Lietuvos. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Zenonas Misius, atostogs gr/~s ia JAV, mgaujasi nuolat besikei ian io ir gra~jan io Joniakio vaizdais </B></P> <B><A HREF="s252.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. liepos 21 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Tapyba dailininko iapa~intis </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/sigitasl.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Laikas: bktas, esamas, bksimas, prarastas, iaavaistytas, sugaiatas... Kiekvienas jo turime tik nuo iki. Vieni t neap iuopiam Laiko tkm gaubia aviesa, griu, gro~iu, kiti, vedami liguists ambicijs, garbtroakos, gobaumo, nevaldoms aistrs, ~arsto blogio sklas. Treti, nemstantys atbukliai, j/ beprasmiakai avaisto. Talentingas dailininkas mkss kraatietis Sigitas Laurinavi ius, iagyvenamus metus /vardijs Laiko erozija , mintis iasako raiakiomis spalvomis. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Kraatietis Sigtas Laurinavi ius / gimtj/ Joniak/ atve~ personalin darbs parod </B></P> <B><A HREF="s253.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. liepos 21 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Lietuvos aimtmetis rajone kol kas nebus /am~intas </B></P> <FONT size=-1> </B></P><P align=left>Lietuva, jos regionai ir rajonai var~si, kas iamoningiau pasitiks atkurtos Lietuvos valstybs 100-met/. Kaip ai iakili dat /am~inti mkss rajone, buvo paskelbtas net konkursas, idjai /gyvendinti numatytas net 10 tkkst. eurs biud~etas. </B></P><P align=left>Deja. Posd~iavusi Kultkros ir meno taryba neatrinko n vieno geriausio projekto. Nes joniakie iai pasirod pasyvks komisija sulauk tik vienintels paraiakos. Sporto klubas Krepainio legendos sikl prie Livonijos gatvs 3-uoju numeriu pa~ymto namo, kuriame veikia Krepainio muziejus, pakabinti 3 3,5 metro skersmens trispalvs spalvs krepainio kamuol/ su svarbiausis Lietuvos krepainio pergalis /raaais. Tokiam kamuoliui pagaminti ir pritvirtinti bkts prireik 6500 eurs. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s254.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. liepos 21 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>}agar bet kokiu atveju garsins Gineso rekordas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/kaliauses.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Savaitgal/ }agars vardas vl skambjo per vis pasaul/. Ne vien dl to, kad / j/ sugu~jo ~ikrovai ir prekeiviai ia visos Lietuvos ir u~sienio. Kas geriau galjo suintriguoti atrasti }agar dar jos neatradusiems, o atradusiems dar kart / j gr/~ti, pasikvie iant draugs, kaip ~inia, kad pa iame liepos viduryje, prisirpus gard~iausioms ~agarvyanms, ia aiemet aven iamos Vyanis kaldos su tikru Kalds seneliu? Kas geriau gali reprezentuoti a/ Latvijos pasienio miest, kaip ~inia, kad bktent ia, kur vyanios nuo pauka is sergimos kaliausis pagalba, bus siekiama pagerinti Pasaulio Gineso neoficials rekord vienu metu vienoje vietoje susirinks daugiausiai ~monis, apsirengusis kaliausmis kasnenorts prie tokio rekordo prisidti ir / savo biografij /siraayti tokio fakto, pasipuikuoti tai patvirtinan iu sertifikatu? </P> <P align=left><B><FONT size=2>Gyvs kaliausis sambkryje siekta Pasaulio Gineso rekordo </B></P> <B><A HREF="s247.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. liepos 18 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>}agarje per S. Daukanto paveiksl aukatintas tautiakumas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/vidag.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Prajusiais metais ia Joniakio kilusi istorik Vida Girininkien djo daug pastangs, rinko kultkros ~monis paraaus, kad LR Seimas aiuos, 2018-uosius, paskelbts Simono Daukanto, vieno ia pirmsjs tautinio atgimimo ideologs, metais. Istorik taip pat pareng ir ialeido kalendoris-knyg Simonui Daukantui 225 skirt pirmosios Lietuvos istorijos lietuvis kalba autoriui, tautinio atgimimo ~adintojui. Apie istorik, literat, kalbinink ir avietj istorik supa~indino ir }agars vyanis festivalio dalyvius. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Liepos 6-j LR Prezident Dalia Grybauskait u~ pilietiakumo skatinim ir pilietins visuomens stiprinim kraatietei istorikei Vidai Girininkienei /teik Lietuvos did~iojo kunigaika io Gedimino ordino medal/ </B></P> <B><A HREF="s248.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. liepos 18 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Lietuv kl ir ~agarie iai </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/vaitkiene.jpg" align=left> </B></P><P align=left>1988 m. bir~elio 3 d. Vilniaus Moksls Akademijos konferencijs salje gim Lietuvos Persitvarkymo Sjkdis. Netrukus po to - jau bir~elio 13 d. - pasirod pirmasis Sjkd~io ~inis leidinio numeris, kuris kaip viesulas apskriejo vis Lietuv. Tarp js ir }agar. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Joniakio Garbs pilietei, Sjkd~io iniciatyvins grups }agarje pradininkei, mokytojai Romualdai Vaitkienei Seimo narys Vitalijus Gailius /teik Lietuvos valstybs atkkrimo aimtme io ~enklel/ ir padkojo u~ didel/, svars indl/ kuriant Sjkd~io iniciatyvin grup }agarje </B></P> <B><A HREF="s249.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. liepos 18 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Poezijos ir muzikos vakaras Kirnai iuose </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/kletyje.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Prajusi savait Joniakio kultkros centro Kirnai is filialo darbuotojas Gediminas Andraaiknas poezijos ir muzikos gerbjus sukviet / Kirnai is klt/. ia vyko poezijos ir muzikos vakaras ,,Vasaros ~avesys , kuriame dalyvavo Joniakio literats klubo ,,Audruv kkrjai, Meakui is kultkros nams romanss grup, dains atlikjai ia }agars ansamblio ,,Vyanel bei aeimininkai Gedimino Andraaikno vadovaujama kapela ,,Kl ia . Jaukiai plazdant ~vakis avieselms vakar pradjo Kamil Andraaiknait, ,,Sauls pagrindins mokyklos mokin. Ji perskait savo eilraat/ apie jauno ~mogaus iagyvenimus, jame atskleid besikei ian ias augan io jaunuolio nuotaikas, emocijas. .domiausia, kad Kamil savo eilraat/ sukkr angls kalba. Kaip teig pati autor, aia kalba mintys dstosi lengviau. </P> <P align=left><B><FONT size=2>"Audruvs" literatai susitikime su poetinio ~od~io myltojais Kirnai is kltyje </B></P> <B><A HREF="s250.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. liepos 18 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Laiakai ia praeities </B></P> <FONT size=-1> </B></P><P align=left>Kas traukia / Joniak/ tenor Rafail Karp/, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solist? Dainininkas atsak atvirai ir tiesiai, kad aird/ aildo joniakie is dmesys litvaks kultkros architektkros, muzikos, literatkros paveldui. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s251.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. liepos 18 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Afrikinis kiaulis maras smog visa jga </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/maras.jpg" align=left> </B></P><P align=left>`i savait paaiakjo tre iasis afrikinio kiaulis maro ~idinys Daugalai is kaime, Gatau is seniknijoje. ia tre iadien/ sunaikintos visos kkininko augintos 43 kiauls, js maas, paaarai, o tvartai dezinfekuojami. Rajono teritorijoje aiemet nustatyti du afrikinio kiaulis maro atvejai aernams, trys aios gyvkns ligos ~idiniai u~fiksuoti ~monis kiaulis laikymo kkiuose. Susidarius tokiai ekstremaliai situacijai liepos 10-j posd~iavusi Ekstremalis situacijs komisija prim sprendim paskelbti savivaldybs lygio ekstremalij situacij rajone dl afrikinio kiaulis maro protrkkio. Operacijs centro vadovu, koordinuojan iu ir organizuojan iu ekstremalios situacijos darbus, Administracijos direktoriaus /sakymu paskirtas Valstybins maisto ir veterinarijos tarnybos viraininkas Giedrius Kuolas. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Daugalai is kaimo kkininko sodyba, kur augo 43 kiauls, paskelbta afrikinio kiaulis maro ~idiniu. Apie tai liudija veterinarijos specialists pastatytas /spjamasis ~enklas </B></P> <B><A HREF="s245.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. liepos 14 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>`kaplierins atlaiduose ir aimtas ksnelis </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/kasneliai.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Atkurtai Lietuvos valstybei ir jos garbingam 100-me iui tautie iai skyr ypating dmes/ ir iamon. Kiekvienas savaip, origanaliai sveikino savo tvyn /vairiais simboliniais renginiais 100 ~ingsnelis , 100 gers darbelis , 100 sugr/~ims & O Kriuks seniknijos ~mons prajus/ sekmadien/ tradiciniuose `kaplierins atlaiduose Lietuv pasveikino iaskirtinai visus saviakius ir sve ius pakviet prie seniknijos bendruomenis, nevyriausybinis organizacijs parengts stals, ant kuris puikavosi 100 mets 100 ksnelis . Violeta Navickien suko galv ir vos spjo komponuoti suneatus trispalvmis ir net Gedimino pilimi papuoatus patiekalus. Tdien kiekviena ia 11 organizacijs paruoa po 100 ksnelis viso buvo paruoata 1100 ksnelis, kuris u~teko visiems, gausiai / avent susirinkusiems. Ia kits kraats / Kriukus suva~iav ~mons nedr/so prie ts stals artintis, juk jie ne ais apylinkis gyventojai. Ta iau senikn kl visus nuo suols ir ved prie vaiais: Negali bkti jokis rib~enklis! Mes esam visa Lietuva! </P> <P align=left><B><FONT size=2>100 ksnelis parod pristato kriuks pagrindins mokyklos darbuotoja Gra~ina Pociuvien </B></P> <B><A HREF="s246.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. liepos 14 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Ovacijos geriausiems </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/poliakiene.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Algimanto Raudonikio meno mokykla jau tre ius metus ia eils mokslo mets pabaigoje skelbia nominacijs konkurs Geriausi ia geriausis . Ir visus tuos tris metus ia eils vien ar kit nominacij susialuoja akordeono virtuozas Edmundas Pakalnis. Pirmais metais su akordeonists kvartetu Modestu Pamparu, Gintare Marcinkute, Gy iu Utakiu Edmundas peln nominacij Mets kolektyvas . Pernai Edmundas tapo nominacijos Mets d~entelmenas savininku, o ais mokslo mets pabaigoje aatuoniolikametis namo iasinea pagrindin/ priz neaiojam kompiuter/ ir Geriausio ia geriausis nominacij. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Ilgamet muzikos pedagog Danut Poliakien su ais mets Algimanto Raudonikio mokyklos pagrindinsnominacijos Geriausi ia geriausis savininku, savo mokiniu Edmundu Pakalniu priea iavykstant / Dains avent Vilniuje </B></P> <B><A HREF="s243.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. liepos 11 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Mindaugis Mindauginse </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/mindaugines.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Prajus/ ilgj/ savaitgal/ Mindaugis kaimo bendruomen gra~ioje ir gausioje kaip niekada sueigoje atavent tris iailias datas: atkurtos valstybs 100-met/, Karaliaus Mindaugo karknavimo dien ir kaimo benruomens veiklos 15 mets jubiliejs. </B></P><P align=left>Mindaugis bendruomen su aiomis iakiliomis datomis sveikino kaimynai ia kits rajono bendruomenis, Seimo narys Vitalijus Gailius. Tta proga surengta /spkdinga sporto avent, iadalinta kelios deaimtys /vairis tauris ir medalis, prizs. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Prie atminimo lentos Mindaugis kaimo mokyklai buv jos mokiniaai Laimutis Armonavi ius ir Nida Katilien </B></P> <B><A HREF="s244.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. liepos 11 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Tautiakai spalvotas avents veidas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/seniunes.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Vis paskutin bir~elio savait Joniakyje aurmuliavo Joniakio miesto dienos avent `imtas sugr/~ims , / savo renginis skkur/ /traukusi ir didelius, ir ma~us, ir jaunus, ir garbaus am~iaus ~mones, taip pat ir tuos, kurie / gimtj/ miest gr/~ta ia didmies is ar u~sienio tik kelis kartus per metus. Tam, kad susitikti su artimaisiais, buvusiais klass draugais, kaimynais, pa~/stamais ir vieni kitiems padovanoti ailtas aypsenas, draugiakai paspausti rankas, nuoaird~iai pabendrauti ir vl& nekantriai laukti kits mets avents. Vieniems rkpjo koncertai, kitiems tradicin tautodailininks ir amatininks mug, tretiems aventiniai fejerverkai. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Baltos it gulbs Joniakio, Satkkns ir Rudiakis senikns Janina Augustinaitien, Regina Butkien ir Jkrat epskien </B></P> <B><A HREF="s239.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. liepos 4 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Unikalios sugr/~tuvs su signatars trasformacijomis </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/jolita.jpg" align=left> </B></P><P align=left>`is mets miesto avents pavadinimas daugiaprasmis  100 sugr/~ims . Daugelis tomis aventinmis dienomis sugr/~o ia /vairiausis mkss aalies ir pasaulio kampelis ten, kur kadaise gim, augo, gyveno / Joniak/. Tarp js ir meninink Jolita Vaitkut ia Vilniaus gr/~o su unikaliu darbu naujausia savo kkrybos paroda ia aimtme io projekto Signatarai . </P> <P align=left><B><FONT size=2>Jolit Vaitkut / gimtj/ Joniak/ atlydjo vyras prodiuseris Silvestras Dik ius </B></P> <B><A HREF="s240.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. liepos 4 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>`vent sielai </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/latenas.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Joniakio literats klubas ,,Audruv , turintis turting istorij ir savitas tradicijas, kasmet miesto dienos avents renginis program papildo literatkros popiete, kurioje dalyvauja ne tik rajono literatai, bet ir poetinio ~od~io gerbjai ia kits miests. </B></P><P align=left>`is mets literatkros popietei audruvie iai pasikviet gerai Lietuvoje ~inom aktoris ir re~isieris Algird Latn. Jis pristat program Svietiakos giesms Lietuvai. Antanas Strazdas. Paulius `irvys . Algirdo Latno poetinje kompozicijoje darniai susiliejo dviejs lyriks kkryba amaika ios, aukatai is tarme skaitomos Antano Strazdelio eils ir vieno talentingiausis pokario raaytojs Pauliaus `irvio eilraa iai. Lietuvis literatkros klasika tapusi ais dainis kkryba aiandien yra tarsi atsvara kasdienyb u~liejusiai pavirautiniakai kultkrai. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Sve iuose pas Joniakio literatkrinio ~od~io myltojus Lietuvoje ~inomas aktorius ir re~isierius Algirdas Latnas </B></P> <B><A HREF="s241.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. liepos 4 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B> Psilikono teatras netikta ir /domu </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/aukse.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Kas jau kas, o klausimai kodl, kam, k, kas, kaip, kada mums da~nokai neduoda ramybs. Artjo Joniakio miesto avent 100 sugr/~ims . Vienas kitas klaustukas, k ir kaip, /sibrov ir / Joniakio istorijos ir kultkros muziejs. Sukiojosi po nkdien, stryk iojo / ateit/, dairsi praeityje. Gr/~k, gr/~k, atmintie! Muziejinink Simona Jonkut prisimin priea penket-aeaet mets `iaulis Auaros muziejaus Chaimo Frenkelio rkmuose matyt netikt ir /doms Psilikono teatro spektakliuk. O jeigu? </P> <P align=left><B><FONT size=2>Auks Petrulien apsupta smalsis joniakie is </B></P> <B><A HREF="s242.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. liepos 4 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>}agars naujakuriai: sugr/~imas ia Peru </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/peruietis.jpg" align=right> </B></P><P align=left>}agarei ypatumo suteikia skirtings tauts kultkrs lietuvis, ~yds, roms, latvis samplaika. `iemet prie to ypatumo prisideda dar ir Piets Amerikos atstovas ia Peru. Prajusis mets ruden/ / }agar gr/~o ia Stungis kaimo kilusi Vaida Gurskyt, tviaks nema iusi daugiau kaip trejs mets tiek u~truko jos vizitas didingos inks civilizacijos pdsakus tebesaugan ioje tolimojoje Peru, esan ioje Piets Amerikoje. Gr/~o ne viena u~ rankos parsived kiek daugiau kaip dvejs mets juodaplauk tamsis akis dukryt Isabel, po airdimi neadamasis dar vien nauj gyvyb. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Ia tolimosios Peru nuo Ramiojo vandenyno pakrants / }agar atvyks Juda Fernandez, kai aalia mylinti ~mona Vaida, nesiskund~ia nei tvyns, nei artimsjs ilgesiu </B></P> <B><A HREF="s238.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. bir~elio 30 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>}agars apylinkse prasids tautosakos ekspedicija </B></P> <FONT size=-1> </B></P><P align=left>Liepos 4 8 dienomis folkloro ansamblis Laukis ia Vilniaus rinks tautosak Joniakio rajone. Ekspedicijos metu bus aplankomi }agars, Gai~ai is, Skaistgirio, Satkkns, Barikns seniknijs kaims pateikjai, dar menantys tradicines dainas, aokius, pasakojimus bei grojantys tradiciniais instrumentais polkas, valsus, maraus. `i ekspedicija Lietuvos kultkros tarybos fondo dalinai finansuojamo projekto Lietuvis etnins kultkros paveldo iasaugojimas: Joniakio r. dalis. Liepos 6 d. 21 val., sugiedojus himn, }agars miesto aikatje vyks folkloro ansamblio Laukis koncertas, skirtas Valstybs Mindaugo karknavimo dienai. Kvie iami ne tik }agars miesto gyventojai, bet ir aplinkinis kaims bei apylinkis ~mons. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s237.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. bir~elio 30 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Laiming biliet iatrauk `vedijoje </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/majeva.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Dails ir technologijs mokytoja Rasa Majeva vasaros atostogoms da~nai pasirinkdavo `vedij. Ger mnes/ ji lenkdavo nugar braakis laukuose. `iandien ji jau ketverius metus gyvena aiaurins `vedijos Ljusdal mieste, turin iame 19 tkkst. gyventojs, dirba miesto savivaldybs paslaugs ir prie~ikros skyriuje atsakinga u~ ~monis, turin is ADD (dmesio deficito sutrikimas ), ADHD (aktyvumo ir dmesio sutrikimas), lengv psichikos ar autizmo sindrom, laisvalaik/. Rasa vienintel lietuv, padedanti / visuomen integruotis ne/galiems avedams. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Rasa Majeva Ljusdal miesto (`vedija) miesto savivaldybs paslaugs ir prie~ikros skyriuje rkpinasi aktyvumo ir dmesio sutrikimo sindroms turin is ne/galisjs laisvalaikiu </B></P> <B><A HREF="s236.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. bir~elio 27 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Tas, kuriam pavesta Kriukuose pastatyti aventov </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/kunigasv.jpg" align=right> </B></P><P align=left>U~ svars indl/ / Lietuvos valstybs gerovs kkrim sidabro ~enkleliu Atkurtai Lietuvai 100 apdovanotas Kriuks av. Lauryno parapijos kunigas Vaidas Mikal ius. </B></P><P align=left> Sutrikau. Net ne~inau, u~ k man toks /vertinimas, toks apdovanojimas& Atrodo, nieko ypatingo nesu nuveiks& gk~ ioja pe iais 41-eris parapijos ganytojas, jau pla iai ne tik tikin isjs, bet ir pasaulie is gyvenime ~inomas kaip kunigas-statybininkas, net balds projektuotojas ir gamintojas, sens automobilis restauratorius, eilis ir dains kkrjas, skulptorius ir net tapytojas. Kriuks parapijos tikintieji / nauj savo sielovad deda labai dideles viltis niekas kitas, tik kunigas Vaidas pastatysis nauj miestelio aventov. }mons tarpusavyje anib~dasi, kad jis bktent tai intencijai ir atkeltas / Kriukus& Vadinasi, apdovanojimas avansu. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Kriuks av. Lauryno parapijos kunigo Vaido Mikal iaus dienotvarks meditacija: arba meld~iasi, arba kuria. Po sena obelimi kunigo-restauratoriaus ranks kantriai laukia daugiau kaip trijs deaimtme is senumo automobilis Audi </B></P> <B><A HREF="s235.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. bir~elio 23 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Ma~uma prim sprendim u~ vis kvartal </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/balsuoja.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Rajonas kartu su kitais apskrities rajonais dalyvauja bendrame projekte, ia kurio vira 8 milijons eurs las apskrities miestuose netrukus prads rengti pusiau po~eminis konteineris aikateles. Schemas, kur turi stovti tie pusiau po~eminiai konteineriai, sudar projektuotojai kartu su rajons teritorijs planuotojais. Pagrindin slyga statomiems pusiau po~eminiams konteineriams jie neturi bkti statomi ant vandentiekio, oro linijs, fekalijs ir ailumos tiekimo centralizuots vamzdyns, ialaikant bktinus atstumus. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Susirinkime did~ioji dalis dalyvavusis nubalsavo, kad pusiau po~eminiai konteineriai bkts rengiami prie buvusio Sodros pastato </B></P> <B><A HREF="s234.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. bir~elio 20 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Atlieks tvarkymas kelsis / po~emius </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/konteineriai.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Dar taip neseniai, tik 2011-2012 metais, Joniakyje ir }agarje nema~ai investavome / ant~eminis konteineris aikatelis statyb, pradjome mokyti gyventojus rkaiuoti atliekas, atrodo jau kaip ir neblogai sekasi, atlieks kiekis ma~ja& O jau po keleris mets 2016-aisiais / tuos tkkstantinius projektus mojame ranka nebereikia mums ant~eminis konteineris aikatelis , reikia kone pus milijono eurs kainuojan is pusiau po~eminis. Susidaro /spkdis, kad gyvename /gyvendindami vien ir t pat/ projekt: vienus objektus griauname, kad kitus pastatytume& Bet prie tokis projekts griaunu ir vl statau turi prisidti ir Savivaldyb. Prie 24 pusiau po~eminis atlieks surinkimo aikatelis, kurios Joniakyje ir }agarje bus pradtos statyti netrukus, tursime atseikti ir ia savo kiaens 72 tkkst. 710,88 Eur ir dar daugiau kaip 15 tkkst. eurs PVM. Dar daugiau kaip 384 tkkst. eurs (be PVM) a/ projekt parems Europos Sjunga. Taigi, vienos tokios aikatels /rengimas kainuos daugiau kaip 19 tkkst. eurs. Gyventojai sunerim, pusiau po~eminiai konteineriai jiems kelia baimes, kuris niekas neiasklaido, nepaaiakina, nes su gyventojais niekas nesikalba, niekas su gyventojais bksims pusiau po~eminis konteineris aikatelis miestuose schemos nederina, neatsiklausia. Tiesiog duria / konkre i viet, motyvuodami tuo, kad kitur po~eminis konteineris aikateles rengti trukdo po~emins komunikacijos elektra, dujos, vandentiekis... </P> <P align=left><B><FONT size=2>2014 metais investuota / ai ant~eminis konteineris aikatel, kuri po ketveris mets rajono politikai nusprend ardyti </B></P> <B><A HREF="s233.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. bir~elio 16 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Daunoravos dvarui nuavito autentiako atgimimo galimyb </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/varnaite.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Prajusi savait vieaje Kultkros paveldo departamento direktor Diana Varnait, `iaulis skyriaus vadovas Rytis Budrys, Irena eputien, kurie rajono Tarybos nariams pristat Daunoravos dvaro autentiako vystymo galimybis studij, kurios autorius Mindaugas Kubilius. </B></P><P align=left>Pasak Kultkros paveldo departamento direktors D.Varnaits, aiuo metu Lietuvoje yra atgimusis apie 150 dvars sodybs. Bktent nykstantys dvarai,mkss paveldas, praeitis ir dabartis, yra neatsinaujinantis iateklius k pavyks iasaugoti, t ir tursime. Antraip istorija praranda vert ir sunyksta. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Kultkros paveldo departamento direktor Diana Varnait Daunoravos dvar pavadino aukso gabalu taip savotiakai ~adindama savimeil iasaugoti ir atkurti autentiak unikals objekt, kuris galts duoti ir puikios komercins naudos </B></P> <B><A HREF="s232.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. bir~elio 13 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Emigrants gr/~o tvynje paieakoti perspektyvs </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/emigrantes.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Jauni ~mons ia Lietuvos ne tik emigruoja. Jau gausu pavyzd~is, kai / rajon, miest gr/~ta jauni ~mons. Ne tik ia aalies didmies is, bet ir ia tolimesnis ar artimesnis u~sienis. Atsivalg so ios duonos, iasiilg savo artimsjs ir gimts viets, kalbos, jie po trumpesnis ar ilgesnis pertrauks vl glaud~iasi prie tviaks. Neretas js po savanoriakos tremties gr/~ / gimtin praveria darbo bir~os duris. `iuo metu nema~ai jaunimo iki 29 mets dalyvauja Darbo bir~os inicijuotame projekte Atrask save" ia naujo save ir savo viet bando surasti gimtajame Joniakyje. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Ia u~sienio gr/~usios Viktorija Zastarskyt ir Greta Visockyt aiuo metu pagal darbo bir~os projekt "Atrask save" talkina Socialins patamos ir sveikatos skyriuje </B></P> <B><A HREF="s230.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. bir~elio 9 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Senas tvo archyvas atgim knygoje </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/valiuliai.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Ia ~monis atminties prisiminims iatrinti ne/manoma. O jei dar juos papildo ka~kada tvs ir senelis u~raaytos to laikme io istorijos, pastebjimai, mintys apie gyvenim, ka~kur palpje rastos senos pageltusios nuotraukos, visa tai vaikams ir ankkams tampa tikrai did~iuliu ir ne/kainojamu dvasiniu turtu. </B></P><P align=left>Ia Kriuks seniknijos Darginis kaimo kil Jono Skarulio vaikai Nijol U~kuraitien, Reda Minelgien ir Regimantas Skarulis save galts vadinti laimingais ~monmis, kuriems nusiaypsojo laim netiktai atrasti savo aviesaus atminimo tvelio ka~kada raayt archyv apie gimtj/ Darginis kaim, t archyvin med~iag papildyti kaimo gyventojs pasakojimais, aviesaus atminimo tvelio paraaytais eilraa iais, savomis mintimis ir visk sudti / knyg. Joje atsispindi iasami Darginis kaimo istorija nuo XVI-ojo am~iaus iki ais diens. Taip pat prie aio leidinio parengimo prisidjo ir Dalia Sereckien, Onut Burmistrovien, Pranciaka Gilien ir Jkrat Lapinskien. J/ pareng ir ialeido Jono Skarulio proankkiai Tadas U~kuraitis ir Martynas Norvila. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Prie buvusioje gimtojoje sodyboje iakilusio naujo namo (ia deains) Petras Valiulis, Virgilijus Valiulis, Reda Skarulyt-Minelgien, Genovait Valiulien, Nijol Skarulyt-U~kuraitien 2016 metais </B></P> <B><A HREF="s231.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. bir~elio 9 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>`vietimo ministr atve~ daugiau pinigs </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/ministre.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Penktadien/ rajone lanksi avietimo ministr Jurgita Petrauskien. Vizitas iaties buvs nepaprastas rajono pedagogams reikjo atsakyti / nerim kelian ius klausimus, gandais paremtus nuogstavimus. Pedagogai ir mokykls bendruomens iaeina vasaros atostogs ~inodami, kad naujus mokslo metus ruden/ jie pasitiks gaudami didesn/ nuo 6 iki 26 proc. ir daugiau finansavim. </B></P><P align=left>Ta iau avietimo ministr su peticijomis sutiko Joniakio ~ems kkio mokykloje. Vietos profsjunga susitikime su ministre surizikavo: iareiak nepasitenkinim ilgame iu mokyklos vadovu Liudu Jonai iu. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Ministr Jurgita Petrauskien Auaros gimnazijos vadovui Vidmantui Sutnikui turjo gers naujiens: ministerijos paskai iavimu, nuo Rugsjo 1-osios Auarai didja ir finansavimas, ir etats skai ius </B></P> <B><A HREF="s229.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. bir~elio 6 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>CGTrader skelbia konkurs 2 tkkst. doleris dyd~io stipendijai gauti </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/trader.jpg" align=right> </B></P><P align=left>UAB CGTrader yra viena did~iausis 3D modelis prekybos platforms pasaulyje. Siekdama populiarinti pa~angias technologijas ir tvars po~ikr/ / ~monijos ateit/, Vilniuje /sikkrusi /mon kasmet rengia moksleivis ir students es konkurs, kurio nugaltojams skiria 2 tkkst. doleris stipendij. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s228.htm" TARGET=_new>Pla iau: </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Sesuts verslui ve~ti pasikink japoniak patiekal </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/zakazovaites.jpg" align=left> </B></P><P align=left> Nra ne/manoms svajonis. Tra tik mkss ribotas suvokimas apie tai, kas yra /manoma , toki sentencij ant savo k tik susikurto verslo sienos pasikabino seserys Toma ir Vaida Zakazovaits. Tai jauniausios rajono verslininks, savo idj pavertusios realybe viena 19-kos, kita 24-eris, kovo 1 d. Joniakyje pakviet joniakie ius skmingai mgautis& suaiais ir dabar apie juos gali papasakoti tiek pat, kiek tikras japonas. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Jauniausios rajono verslininks sesuts Toma ir Vaida Zakazovaits skmingai /gyvendino savo puoselt idj. Dabar jos sau kelia kit u~duot/ ialaikyti tai,k sukkr </B></P> <B><A HREF="s225.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. bir~elio 2 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Paaudruvs dvarviet: blstantis didingumas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/svirnas.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Vienoje kelio pusje medinis vienaukatis dviejs gals namas, stovintis ant aukats, kone ~mogaus kgio akmeninis pusrksis ia tolo palieka diding /spkd/. Stotingi, kelis vyrs apglbiams ~uols kamienai ir js vainiks teikiamas kksmingas pavsis. `alia mil~iniako dyd~io ~uols ~mogus pasijunti lyg gamtos aapelis. Kitoje kelio pusje jau nuo laiko irstantys svirnai, tvartai, kalv... Parko ir sodo pievos jau po aienapjkts vietos vyrs dalgiais apkapotos, kad nereikts bristi / ger viet ar dar~ per ~ol iki pa~asts. Tokia aiandien Paaaudruvs dvaro sodyba, kuriai gyvybs suteikia vos trys lik gyventojai 12-koje buvusio dvaro rkms kambaris. O kadaise Paaudruvs dvare buvo pilna gyvybs: kaime, gyventojs suraaymo duomenimis, 1959 metais gyveno 71 , 1979-aisiais 25 gyventojai. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Dvaro antrasis namas bkts sulauks gal ir ais diens, jei ne kils gaisras. `iame name gyveno ir Giedrius Punte~is, po nelaims persikls / kitpus kelio esant/ medin/ pons nam </B></P> <B><A HREF="s226.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. bir~elio 2 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Pristatyta pirmoji mokytojos knyga </B></P> <FONT size=-1> </B></P><P align=left>Jono Avy~iaus vieaojoje bibliotekoje pirmadien/ / skaitytojs rankas palydta nauja knyga. Apysakos Smilt autor joniakiet, lietuvis kalbos mokytoja, raaanti ne tik proz, bet ir poezij, Alina Jonaitien. Pirmoji knyga tai /vykis ne tik kkrjo, bet ir skaitytojs gyvenime. . knygos pristatym atvyko leidyklos Gelms , ialeidusios ai apysak, vadov Vida Bkatien ir redaktor Kristina Noreikien. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s227.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. bir~elio 2 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Jau kopinjamas pavasarinis medus </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/kabelinskai.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Po sods, kiaulpienis, avie is ir kits pavasario augals ~ydjimo bitininkai /prastai jau suka pirmj/ meds. Kai kurie rajono bitininkai d~iaugiasi ne/prastai ailtais aisme io pavasario orais, taip pat tuo, jog per pat/ sods ~ydjim nebuvo aalns. Ir, savaime aiaku, pilnais koriais medaus. </B></P><P align=left> Kol kas medaus derliumi aa esu patenkintas ia vieno avilio iamiau ma~daug po 15-22 kilograms pavasarinio medaus. Jei ankstesniais metais jis bkdavo skystas, tai a/met tiratas, tikrai kokybiakas". </P> <P align=left><B><FONT size=2>Joniakie iai Danut ir Zenonas Kabelinskai pirmj/ pavasarin/ meds a/met iasuko jau gegu~s 23-j </B></P> <B><A HREF="s220.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. gegu~s 30 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Gegu~ins pabaigtuvs Kirnai iuose </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/giedoriai.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Kirnai iuose esan ioje kl ioje savaitgal/ nuskambjo aatuonioliktoji gegu~ins pabaigtuvis, respublikin kaimo giedoris avent Giesms ir dainos `v. Mergelei Marijai . Jau aatuonioliktus metus viena unikaliausis Lietuvoje aven is vyksta Kirnai iuose, anks iau Gra~inos Andraaikniens, dabar kultkros darbuotojo Gedimino Andraaikno dka. `iemet tradicinje respublikinje aventje dalyvavo 14 kolektyvs ia visos Lietuvos: `akis, Panev~io, Kelms, Radviliakio, Pakruojo, Priens rajons. Ir, ~inoma, mksiakiai. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Smagus sekmadienio pasibuvimas Kirnai is kltyje, respublikinje kaimo giedoris aventje, skirtoje `v . Mergels Marijos pagarbinimui </B></P> <B><A HREF="s221.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. gegu~s 30 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Poezijos paukat skland Joniakio kraate </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/poetai.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Prajus/ penktadien/, prieapaskutin tarptautinio poezijos festivalio Poezijos pavasaris 2018 dien, eils skambjo Joniakio kraate. Rajono savivaldybje svetingai sutikta sve is grup savo poetinio ~od~io misij ts }agarje, kur dvaro rkmuose /vyko poezijos vidudienio renginys. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Festivalio Poezijos pavasaris 2018 sve iai su Joniakio literatais ir bibliotekininkais </B></P> <B><A HREF="s222.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. gegu~s 30 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Laureats diplomai ia Stokholmo </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/laureatai.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Tarptautiniame konkurse ART-PANORAMA Baltika dalyvavo vira 600 dalyvis ia Rusijos, Baltarusijos ir Lietuvos. Konkurse buvo vertinamos meno sritys tokios kaip dail, choreografija, teatras, vokalas bei instrumentin muzika, kurioje dalyvavo ir Joniakio Algimanto Raudonikio meno mokyklos moksleivs Austja Blinovait (mokytoja Auara Tiakevi ien) ir Smilt Dubro (mokytoja Zita Gaakauskait). </P> <P align=left><B><FONT size=2>Ia Stokholmo jaunsios muzikants Smilt Dubro ir Austja Blinovait su mokytojomis Auara Tiakevi ien ir Zita Gaakauskait gr/~o su auka iausiu /vertinimu laureats diplomais, medaliais ir profesoriaus ia Maskvos pagyromis </B></P> <B><A HREF="s223.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. gegu~s 30 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>}urnalists dmesio centre mkss kraatas </B></P> <FONT size=-1> </B></P><P align=left>Gra~i lietuviaka gamta - puikus traukos objektas ne tik u~sienio turistams, bet ir keliaujantiems, savo kraat norintiems pa~inti lietuviams. Prajusi savait Joniakio kraat aplank internetinio naujiens portalo Delfi ~urnalistai, kurie ruoaia vaizdo reporta~ apie mkss rajono lankytinas patrauklias gamtos vietas, kurias verta aplankyti ne tik vasar atostogs metu, bet ir pavasar/ atailus orams. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s224.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. gegu~s 30 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Su ~monij naikinan iu v~iu kovoja ir mokslininkas ia Kriuks </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/serva.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Nra jokis abejonis, kad v~io gydymo efektyvumas tiesiogiai susijs su mokslinis tyrims rezultatais. Kriuks miestelyje gims ir u~augs Andrius Serva, 2002 mets Mato Slan iausko gimnazijos abiturientas, yra ko gero vienintelis, savo karjer susijs su moksliniais tyrimais ir pa~angiausiomis technologijomis, nukreiptomis ir priea did~iausi ~monijos rykat v~inius susirgimus. </P> <P align=left><B><FONT size=2>`iuo metu Andrius Serva jau ketveri metai gyvena Hamburge (Vokietija) ir dirba Jungtinis Amerikos valstijs firmoje, kurian ioje biologinis tyrims lstelis lygmenyje technologijas, kurias naudoja mokslininkai, farmacininkai, net ~emdirbiai. </B></P> <B><A HREF="s218.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. gegu~s 26 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Santuokos kelias deimantais ~iba </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/veikalai.jpg" align=left> </B></P><P align=left>- Matai koks aiemet pavasaris ankstyvas. Jau ir sodai nu~ydj, nors Sekmins tik priea savait atavstos. O priea aeaias deaimtis mets buvo viskas kitaip. Meni, Sekminis iavakars buvo, kai ps iomis jome devynis kilometrus / Juodeikis ba~nytl? `altokas pavasaris buvo. Dar tik med~iai pumpurus skleid, o apie sods ~ydjim tik pasvajot galjome. `eaiasdeaimt mets, o kaip viskas pasikeit... Gamta ir ta ka~kur skuba, ryte pakils ia patalo kalbina ~mon Algirdas Veikalas. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Algirdas ir Anastazija Veikalai prie savo rankomis sodints lieps stabteljo laimingi kaip ir anuomet, kai jaunu iai prisiek vienas kitam ir laimje, ir nelaimje bkti kartu. Prisiek ir savo pa~ad vykdo jau aeaiasdeaimt mets </B></P> <B><A HREF="s219.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. gegu~s 26 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Suluoainto likimo kaleidoskopas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/kazlauskas.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Sukanka 70 mets nuo did~iausio Lietuvos istorijoje trmimo. 1948 m. gegu~s 22 d. ryt ia Lietuvos / /vairias tremties vietas pajudjo pilni eaelonai ~monis. </B></P><P align=left>Sovietai, operacij pavadindami gra~iu vardu Vesna ( Pavasaris ), tuomet sugrkdo / gyvulinius vagonus daugiau kaip keturiasdeaimt tkkstan is ~monis. Tarp js ir tuomet penkioliktuosius, o aiandien 87-uosius einantis joniakietis Stanislovas Kazlauskas su aeima tvu, motina, dviem seserimis. Tada jaunam vaikiui kelion reiak tarsi koki avent ar /doms nuotyk/, ne~ikrint, kad mama rauda, tvas susikrimts... Apsivilko geriausi turt avarkel/, u~simov iaeigines kelnes. Gr/~o re~imo suluoaintas tikrj to ~od~io prasme. Ir tos ~aizdos kasdien vis da~niau ir skaud~iau apie save primena. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Priea 70 mets, lygiai tok/ pat/ ~iedais apsikaiaius/ gegu~s 22-osios ryt Stanislovas Kazlauskas su aeima iave~tas / tolimj Buriatij netoli Mongolijos sienos </B></P> <B><A HREF="s215.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. gegu~s 23 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Muziejs naktys tik kart metuose. O gaila... </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/kojukai.jpg" align=left> </B></P><P align=left> Ui-vei-vei, ui-vei-vei. Nu, ir naktel! Jkss tiek daug. Phr-raaom, phr-raaom , dksauja ponas Jankelis ir tamsiais labirintais perduoda sve ius / ~monels Saros rankas. `i u~ gana padori kain ger nuotaik ir aypsen /teikia biliet ir siklo pasirinkti kuo patogesn viet. Ant siens daugyb ranka pieats kino plakats, primenan is JAV prezident Abraom Linkoln, 15 a. Valakijos-Pensilvanijos princ tiron Vlad Drakul, mkss ~emes puldinjusius vikingus. Kur mes patekome? </P> <P align=left><B><FONT size=2>Kglintojas kglinja po miest ir ~vejoja... ~ikrovus </B></P> <B><A HREF="s216.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. gegu~s 23 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>}velgai is kaimo kapela vieajo Panev~yje </B></P> <FONT size=-1> </B></P><P align=left>}velgai is kaimo bendruomens kapelai, vadovaujamai Reginos Gu~auskiens ir meno vadovs Vilmos Bartaaiens, vieanagis netrkksta. }ydint sodams kapela vieajo Panev~io "Ro~yno" bendruomenje, kuri avent savo gyvavimo deaimtmet/. Priea eil mets Panev~io "Ro~yno" mokykloje moksi }velgai is kaimo bendruomens meno vadov Vilma Bartaaien. Nostalgija vaikystei, savo mokyklai, tad su nekantrumu lauk tos dienos, kai ji, meno vadov, gals parodyti savo kolektyv, pristatyti paribio kaimo bendruomen skambiomis dainomis, trankiomis melodijomis. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s217.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. gegu~s 23 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Dvarvie is parkai iasivaikato miakais </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/miskai.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Susirkpins skaitytojas dar priea mnes/ paskambins / redakcij retoriakai klaus, kas galjo leisti Nemeikais dvarviets didel/ plot sveiks aimtame is med~is, augusis pavieniui ir aljomis, atiduoti myriop po ~iemos medkir is pjkklai iaguld 70 mets ir senesnius ~uolus, liepas, kaatonus, klevus, gluosnius& ia tokia gra~i ~alia oaz buvo... atsiduso ais apylinkis gyventojas. </B></P><P align=left>Nemeikais dvarviets parkas su aljomis jau pjkkls nulin iuotas. Panaaaus likimo per plauk iaveng Malgk~is dvarviets aimtame is lieps alja, esanti u~ kapinai is. Laiku /vykiams u~ akis u~bgo rajono Nekilnojamo kultkros paveldo vertinimo taryba, /vertinusi dvarviets vertingsias kultkros paveldui savybes. O tada jau medkir is rank, iaklusi pjkkl, laiku sugrieb Kultkros paveldo departamento `iaulis skyriaus specialistai, Malgk~is dvarviet /trauk / kultkros paveldo registr, ir u~djo veto dvaras su vertinga lieps alja ir ~uols giraite kultkros paveldo registre, saugomas valstybs, kirsti nevalia saugoti! Nemeikais dvarviet iki aiol dar ne/vertinta, todl nebuvo kam ir kaip jos apginti. </B></P><P align=left>Kai niekas rajono dvarvie is negina, apleistos js teritorijos paver iamos miakais ir parduodamos aukcionuose. O tada jau u~groja motorinis pjkkls muzika. Ir ateities kartoms lieka tik laukai nuplik, be jokios praeities ~yms lyg aiandien bktume u~gim. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Nemeikais dvarvietje ia ~aliosios aimtamets oazs liko tik medienos rietuvs </B></P> <B><A HREF="s214.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. gegu~s 19 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Ba~ny ios bokatas laikosi dka Dievo malons </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/bokstasb.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Pagal in~inieriaus Piotro Serbinovi iaus projekt, klebono Liudviko `iau ikno rkpes iu 1895 1901 metais pastatyta Joniakio `v .Mergels Marijos mimo / dangs ba~ny ia. Tokia, koki mes matome aiandien. Po Antrojo pasaulinio karo klebonas Petras La~inskas, Joniakio ba~ny ioje tarnavs 1962 1978 metais, parapijie is padedamas ba~ny i suremontavo. Tai buvo vieninteliai stogo ir bokato remonto darbai per vis ba~ny ios, skai iuojan ios jau antr aimtmet/, egzistencijos laik. </B></P><P align=left>Prajusis mets gruod~io prad~ioje parapijie is ir rajono Savivaldybs dka ba~ny ios bokate sumontuoti trys laikrod~iai niaos jiems paliktos nuo architekto sumanymo ir statybos prad~ios. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Kry~iaus sujungimas su rutuliu ais mets prad~ioje sutvirtintas specialiais dir~ais </B></P> <B><A HREF="s213.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. gegu~s 16 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Nei paminklo, nei tkkstan is </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/skelbimas.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Joniakie iai dar 2016 mets ankstyv ruden/ sutar sutvarkyti mirusis artimsjs kapaviet Poaupis kaimo kapinaitse. Suman kapaviet u~dengti granito plokatmis, atnaujinti paminkl. Sutart/ darbams atlikti pasiraa su Liepors kaime gyvenan iu Redu }ariu. Pagal sutart/ vykdytojas turjo iaardyti kapaviet,ialieti naujus pamatus ir sumontuoti, ant kapaviets u~dti dvi dengimo plokates, o esam paminkl nuvalyti. Darbai baigti ts pa is mets ruden/, artimiesiems kapaviets sutvarkymas kainavo 2150 eurs. Po dviejs savai is jie kapavietje rado siaubing vaizd dalis paminklo nuvirt ir sudau~ antkapio plokat. Redas }arys pripa~ino savo kalt, pa~adjo paaalinti trkkumus, sutvarkyti paminkl ir kapaviet, pakeisti sudau~yt plokat. Deja. Pabodus gyventi Redo }ario pa~adais nukentjusieji kreipsi / teism. Prajusis mets rugpjkt/ Joniakio rajono apylinks teismas prim sprendim u~ akis R. }arys /pareigotas sutvarkyti kapaviet per 30 diens arba gr~inti 2150 eurs u~ nekokybiakai atliktas paslaugas ir dar 178 Eur bylinjimosi ialaids. Ta iau R. }ariui toks sprendimas kaip vanduo nuo ~sies. Jau tuoj bus metai, kaip paminkls meistras prie savo broko negr/~ta, o ir pinigs negr~ina. Teismo sprendimas perduotas vykdyti antstoliams. Ta iau iki aiol ir jie bejgiai priteistos sumos niekaip neiaieakomos. Matyt todl, kad nra ko nei pajams, nei turto? </P> <P align=left><B><FONT size=2>Milvyd~is kapinaitse R. }ario versl reklamuojantys skelbimai tebeklaidina ~mones, nes pats verslininkas Sidabr tikino, kad paminkls verslu nebeu~siima </B></P> <B><A HREF="s210.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. gegu~s 12 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Gyvenimo prasm niekada nepritrkkti veiklos </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/mociute.jpg" align=left> </B></P><P align=left>`ie metai joniakietei, aktyviai Kunigaika io Vykinto Joniakio ~emai is kultkros draugijos, Lietuvai pagra~inti draugijos ir Bo is bendrijos narei Stefanijai Dambrauskienei ir jos aeimai yra ypatingi. Vasario prad~ioje ji, trijs vaiks mama, penkis ankks mo iut ir trijs proankkis promo iut, sulauk savo 80-me io, o rugsjo 9-j 85-eri sukaks jos vyrui Eduardui. </B></P><P align=left> Ts gimimo ir kits dats, pavyzd~iui, ir auksinis vestuvis, kurios jau sukako priea aatuonet mets, datos, mes nesureikaminame ir didelis iakilmis niekada nekeliame. Pavyzd~iui, Svarbiausia kad visi esame sveiki, dar galime judti, u~siauginti dar~ovis, tvarkyti nams aplink ir j puoati glmis. Dar turime ir dar~, ir kolektyvin/ sod. `iandien sode pasisodinome apie 100 kardelis. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Neseniai savo 80-met/ sutikusi joniakiet Stefanija Dambrauskien su proankke Emilija </B></P> <B><A HREF="s212.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. gegu~s 12 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Fenikso belaukiant </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/rajune.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Daunoravos dvaras Satkkns seniknijoje, kaip teigia Regina Leknickien, Architektkros ir teritorijs planavimo skyriaus vyriausioji specialist, atsakinga u~ paveldosaug, yra /raaytas / regionins reikams kultkros vertybis registr. ia buvus dvar dar liudija penki statiniai klasicistinio stiliaus medinis gyvenamas namas, kumetynas, tvartas, svirnas, pienin, ialakks med~iai, tvenkiniai, netoli dunksantis miakas, menami senkapiai. J/ vis apkuopia seniknijos, Daunoravos kaimo bendruomens ~mons. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Leono Tamaaausko sukonstruota rajkn ir storiausias aakas sutrupina </B></P> <B><A HREF="s211.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. gegu~s 12 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Kelias / gimtin niekada neprailgsta </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/ekskursija.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Medardo oboto tre iojo am~iaus universiteto Turizmo fakulteto klausytojai, jau 20 mets aktyviai keliaujantys ne tik po Lietuv, prajusi savait neaplenk ne tik ~ymis `iaulis kraato objekts Kry~is kalno, Burbiakis dvaro, bet ir ~ymis Joniakio miesto bei rajono objekts. </P> <P align=left><B><FONT size=2>}ems kkio mokyklos direktorius Liudas Jonaitis kraatie iams sureng ekskursij po ai mokykl </B></P> <B><A HREF="s208.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. gegu~s 9 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Nuoairdus kelis karts menininks susitikimas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/susitikimas.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Plikiakis mokyklos-daugiafunkcio centro u~imtumo specialist Nijol }iurlyt, priea kur/ laik dirbusi dails mokytoja Gatau is Marcs Katilikts pagrindinje mokykloje, plikiakie ius prad~iugino kelis savo buvusis aukltinis, respublikinis tapybos darbs 2009-2012 mets konkurss, skirts M. Katilikts premijai laimti, laureats Luko Svirplio ir Viktorijos Pa~arskyts darbs parodle. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Nuoairdaus susitikimo akimirka. Viduryje meninink Nijol }iurlyt su savo buvusiais mokiniais Luku Svirpliu ir Viktorija Pa~arskyte </B></P> <B><A HREF="s209.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. gegu~s 9 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Nemeikais miake septynis deaimtme is senumo akvis aidas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/nemeiksiu.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Saugumas 1948-sjs baland/ gegu~/ ia agento, slapyvard~iu Petrovi , taip pat informatoris Makarevi ius , Maironis , Budris gavo duomens, kad miake, Latvijos teritorijoje, slapstosi Lietuvos laisvs armijos bkrys Jkra , vadovaujamas Stasio Bungos, pravarde Jkra, o skyriaus, vadovaujamo Benedikto Povilai io, Voverio partizans rinktins 2-ojo padalinio partizanai, nuolat apsilanko Nemeikais, Satkkns miakuose, taip pat Gird~ikns, Medikui is, Drsutai is ir Nemeikais kaimuose. Agentai saugumie iams perdav aiuose kaimuose gyvenan is asmens, remian is partizanus, pavardes ir js partizans takus, vedan ius link js nams. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Dekanas E. Semaaka aventina Nemeikais miake pastatyt atminimo ~enkl ~uvusiems partizanams J. agui ir J. Gua iui </B></P> <B><A HREF="s207.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. gegu~s 9 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Planuojate turistin kelion? Kur rasti reikiam /rang? </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=5 src="images/naujienos/turizmas.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Planuoti keliones visada yra malonu, ta iau neretai tenka susidurti ir su /vairiais rkpes iais. Neretai tenka pagalvoti apie tai, kokios turizmo preks galts geriausiai pasiteisinti juk jos da~niausiai praver ia ne vienos, bet daugiau kelionis metu. .vairios parduotuvs, kuris pardavims sritis <tr><a href="https://www.1a.lt/turizmo_prekes/turizmas_ir_keliones">turizmas ir kelions</a> gali pasiklyti ia tiess nema~ /vairios produkcijos pasirinkim, tad visada bus galima nusprsti, kokios pasirinkimo galimybs gali bkti pa iomis palankiausiomis. Taigi, kokia turizmui skirta /ranga vertts pasirkpinti, ir k svarbiausia atkreipti dmes/? </P> <P align=left><B><FONT size=2>Foto: Pexels.com </B></P> <B><A HREF="s206.htm" TARGET=_new>Pla iau: </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Motinos ia Pocikns ~ygdarbis </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/skablauskiene.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Lietuvos Respublikos Prezident Dalia Grybauskait artjan ios Motinos dienos proga pasveikino ir ordino U~ nuopelnus Lietuvai medaliu apdovanojo daugiavaikes motinas. Ia viso Prezidents dekretu apdovanotos 46 daugiavaiks motinos. Tarp js ir penkis vaikus dorais ~monmis iaauginusi Stas Skablauskien ia Pocikns kaimo. Tre iadien/ ordin Prezidentkroje mkss rajono nusipelniusiai mamai padjo pasiimti visi penki jos vaikai Jonas, Genut, Nijol, Vitalija ir Stasys bei trys ankkai ia septynis turims Dovydas, Gabriel ir Jogail. </P> <P align=left><B><FONT size=2>LR Prezident Dalia Grybauskait Motinos dienos proga ordin U~ nuopelnus Lietuvai priseg ir Stasei Skablauskienei ia Pocikns kaimo. . ceremonij mam atlydjo penki vaikai ir trys ia septynis ankks </B></P> <B><A HREF="s203.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. gegu~s 5 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Motinos meil saugiausias u~utkis </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/anukais.jpg" align=right> </B></P><P align=left> Ma~i vaikai kelius spaud~ia, dideli aird/ grau~ia& Tau gerai, tavo vaikai geri, problems su jais nra&  taip kartais be pavydo, su pasigrjimu Aleksandrai `imkuvienei prasitaria pa ios artimiausios bi iuls, draugiakai plepdamos prie arbatos puodelio, kartais tokios ceremonijos metu aptarian ios ir savo vaikus, js skmes ir neskmes& </P> <P align=left><B><FONT size=2>}ydin iame pavasaryje Aleksandra `imkuvien tarp ankks </B></P> <B><A HREF="s204.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. gegu~s 5 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Begalin kkrybos jkra </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/parodoje.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Girdjau sakant, jog nesikei ia tik tai, kad viskas nuolat kei iasi. Taikliai pastebta. Per 27-erius metus, kai Joniakyje rengiamos tautodails parodos kraatie io dailininko, visuomenininko Adomo Varno premijai laimti, keitsi ir organizatoriai, ir js sumanymai. Pirmoji, 1991-aisiais, buvo rajonin, aprpusi /vairius tautodails ~anrus. Po mets respublikin, skirta tik tapybai. Rengta kasmet, kas dveji, dabar jau kas treji metai. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s205.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. gegu~s 5 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Mokytojos laim: meil istorijai ir vaikams </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/povilaitienei.jpg" align=left> </B></P><P align=left>`iemet po Lietuv, Valstybs atkkrimo aimtme io proga, pasklido 3000 specialis jubiliejinis Vy io ~enklu ir trispalvs juostelmis papuoats ~enkliuks. Jais apdovanojami ~mons, nusipeln kraatui. </B></P><P align=left>Toks pagarbos ir padkos ~enkl Seimo narys prof. A. Gumuliauskas atve~ buvusiai istorijos mokytojai Irenai Povilaitienei, kuri per 46-erius pedagoginio darbo Joniakio miesto mokyklose metus / gyvenim ialeido daug stipris asmenybis. Nuo 1998-sjs, pasikeitus vertinimo sistemai, keliolikai jos mokinis valstybinio istorijos egzamino ~inios /vertintos auka iausiu balu 100-tuku. Tokiu mokymo efektyvumu toli gra~u negali pasigirti kiekvienas Mokytojas. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Irenai Povilaitienei priklauso ai fraz: Istorija yra Tvyn, kuri reikia mylti </B></P> <B><A HREF="s201.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. baland~io 28 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Grikvanti kultkros vertyb laukia naujo aeimininko malons </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/sarkiai.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Prie magistralinio kelio / Ryg, u~ Satkkns keliautojs dmes/ patraukia kadaise buvs `arkis balto mkro pastatas su ryakiai graka is iarikiuots kolons eile, besidangstantis auatakgis maumed~is besiskleid~ian is spyglis ~aluma. Prisidegti yra dl ko neseniai ai kultkros vertyb, statyta XIX a. viduryje, iki aiol ir taip patenkinamos bkkls, m grikti. Stabtelti ten, kur 1843 metais buvo stabteljs pats pranckzs raaytojas Onor de Balzakas. Ts mets pavasar/ jis kaip tik buvo atplauks / Peterburg pas grafien E. Hansk, kuri ketino vesti. Taip ir nesutars dl vedybs, raaytojas ruden/ karieta iakeliavo atgal pro Ryg / Pary~is. Kai kuriuose leidiniuose teigiama, kad ia, `arkis smullje, Onor de Balzakas pietavo ir arklius keit. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s202.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. baland~io 28 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>. laukus ir / sodus su gera Jurginis nuotaika </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/ziukiene.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Prajus/ aeatadien/ Joniakio ~ems kkio mokykloje vl aurmuliavo nuotaikinga tradicin pavasario sodinuks mug Jurginis kermoaius . Joje buvo galima /sigyti /vairios ~ems kkio produkcijos, skls, sodinuks, vaismed~is, dekoratyvinis augals, naminis pauka is, tautodailininks ir amatininks darbs. Ia viso sulaukta apie 170 prekiautojs, kurie buvo atvyk ne tik ia mkss rajono, bet taip pat ir ia `iaulis, Ma~eikis, Kurans, Pasvalio, Pakruojo, Panev~io, Telais, Rokiakio ir kits aalies miests, taip pat ir ia kaimynins Latvijos. </P> <P align=left><B><FONT size=2>`ventje pagerbta varduvinink }ems kkio mokyklos sekretor Jurgita }ikkien </B></P> <B><A HREF="s200.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. baland~io 25 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Gyvenimo architektas leid~ia projektuoti patiems </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/maciulis.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Tre iadienio popiet / Mato Slan iausko progimnazij trumpam gr/~o moksleivis legenda Romualdas Ma iulis. Bktent jis buvo pirmasis moksleivis, kuriam 2002 metais leista derinti pamokas su darbu. Jis buvo gabus, labai gabus, bet tas, kuris netilpo / jokius rmus& Jokius , su seniai regtu savo mokiniu sveikinasi Janina Dauparien, buvusi klass vadov. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Romualdas Ma iulis, atsisaks didels dalies skmings veikls aalyje ir u~sienyje, m mokyti ~mones, kaip skmingai susiprojektuoti savo gyvenim </B></P> <B><A HREF="s197.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. baland~io 21 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Gra~iadarb megzti rieaines paskatino dovana </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/viciene.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Joniakiet Ramun Vi ien nuo vaikysts mgo rankdarbius, lankydama aeat klas nunr pirm savo sijon, kuriuo labai d~iaugsi ir did~iavosi. .vairias technikas iabandanti moteris priea ketverius ar penkerius metus ia draugs dovans gavo rieaines. Pagalvojo: negi pati negalts numegzti? Dabar karoliuks raatais margintos puoamenos trumpos ir ilgesns, maunamos kaip piratins, tik be pirats pagrindinis jos u~simimas vakarais po darbo, kol lauke ne/sibgjo pavasaris. Moters darbus jau pastebjo ir /vertino parods rengjai. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Gra~iadarb Ramun Vi ien pati taip pat mgsta dvti rieaines. </B></P> <B><A HREF="s198.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. baland~io 21 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Atavstas pirmas deaimtmetis </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/ansamblis.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Atsukame laik deaimtme iu. Rajono kultkros nams filialuose aktyvks folkloro kolektyvai. Skamba liaudiakos dainos, prisimenami senolis eiti rateliai, pasakotos istorijos, kur ne kur girdti ir smuiko virkavimai, dkdels skardenimas, kanklis ir bkgno aidas. O ansamblis kaip ir negirdti. Skaistgirio filialo kultkrinis renginis organizator Vida Norkuvien po vieno folkloro kolektyvo pasirodymo vadovei Birutei Dauginytei prasitar: folkloro kolektyvs pasirodymai d~iugina ~ikrov, o jei pamginus suburti ansambl/? Dainuojan is moters Skaistgiryje yra nema~ai, o ir ansamblis yra buvs ne vienas. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Joniakio kultkros centro Skaistgirio filialo moters vokalinis ansamblis ir jo vadov Birut Dauginyt po jubiliejinio koncerto,skirto pirmajam veiklos deaimtme iui </B></P> <B><A HREF="s199.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. baland~io 21 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Sielas d~iugino ~emai is tarm </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/zemaiciai.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Kunigaika io Vykinto Joniakio ~emai is kultkros draugija bei Joniakio Jono Avy~iaus vieaoji biblioteka visuomen pakviet / susitikim su `iaulis universiteto docentu, daugelio knygs ir mokslinis straipsnis autoriumi, }emaitijos regionins kultkros globos tarybos pirmininko pavaduotoju, dr. Juozu Pabr~a. Renginyje jis pristat savo monografij }emai is kalba ir raayba . </P> <P align=left><B><FONT size=2>18 mets Kunigaika io Vykinto Joniakio ~emai is kultkros draugijai vadovavs Vincas Ku inskas (desineje) draugijos vair perdav aktyviai jos narei Daliai Adomaitienei. Ta proga j pasveikino ir ia Plungs atvykusi Liucija Bertulien bei draugijos narys Romaldas Gadeikis </B></P> <B><A HREF="s194.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. baland~io 18 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Popiet raaytojos Jolitos Skablauskaits atminimui </B></P> <FONT size=-1> </B></P><P align=left>Baland~io 12 dien Joniakio turizmo ir verslo informacijos centre }iemgalos Aukatai is kultkros draugijos Joniakio skyriaus ir Meno myltojs sekcijos Mkzs prisilietimas nariai pakviet / literatkrin popiet Tarp realybs ir fantazijos , skirt raaytojos Jolitos Skablauskaits atminimui. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s195.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. baland~io 18 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Mokslin ekspedicija vl Daunoravoje </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/bertauciuose.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Baland~io 13-14 d. vyko tstin kompleksin Latvijos universiteto (vad. prof. dr. Janina Kursyt (ji yra taip pat ir Latvijos Respublikos seimo nar), dr. Ingus Barovskis, dr. Jolanta Stauga, Elyna Kursyt) ir Klaipdos universiteto (dr. Ernestas Vasiliauskas) kompleksin ekspedicija po Daunoravos apyl., kurios tikslas surinkti informacij rengiamai knygai "Lietuvos latviai. Daunorava". Anks iau ekspedicijos buvo organizuotos 2016-2017 m. Prie ekspedicijos prisijung ir bendraautoriai dokt. Auks Noreikait (Vytauto Did~iojo universitetas, kuri tiria daunoraviakis etnins tapatybs klausimus) ir kraatiet dr. Giedr `ukyt (Aukataitijos nacionalinis parkas, kuri tiria tautosakininko ia Daunoravai priklausiusio kaimo Jono Trumpulio (1859-1942) surinkt tautosak). </P> <P align=left><B><FONT size=2>Ekspedicijos dalyviai su Latvijos Respublikos ambasados Lietuvoje antrj sekretor Ginta Saleniece (ketvirta ia kairs) Bertau is kaime prie bendruomens pastato, kuris yra tipinis Daunoravos kraato nams architektkros pavyzdys </B></P> <B><A HREF="s196.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. baland~io 18 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Atidaryta jau 19-oji paroda </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/stoniene.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Antradienio popiet Joniakio kultkros centre atidaryta tradicin respublikin tautodailininks tapybos darbs paroda. Jau 19-oji nuo to lemtingo poskkio 1989-aisiais, kai re~isier Vanda `alkauskien nusprend /prasminti mkss garsaus kraatie io dailininko Adomo Varno atminim, sureng Adomo Varno dien, kuri vliau, 1991-aisiais, /steigus jo vardo premij, iaaugo / respublikin/ konkurs-parod, vienintel toki Lietuvoje. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Daiva Stonien tapybos jau septinti metai mokosi pas mgjs kursus vedan i Vlad Ancevi ien </B></P> <B><A HREF="s193.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. baland~io 14 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0><FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B> Visi esame ~ems keleiviai... </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/sunenas.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Joniakio Jono Avy~iaus vieaoji biblioteka, ai savait skaitytojus pakvietusi / knygos apie aviesaus atminimo asmenyb poet, rajono Garbs piliet On Mikalauskien Kubilikt, mus palikusi prajusisjs mets saus/, palaidot Vilkaviakyje, pristatym, tdien ia airdies atidav jai deram duokl. To ia Suvalkijos kilusi poet, ialeidusi net 18 poezijos knygs, tikrai nusipeln u~ begalin meil ~iemgalis kraatui ir jo ~monms, u~ aio kraato garsinim ir kultkros puoseljim bei ir turtinim. Renginyje dalyvavo ne tik Onos Miklauskiens artimieji, bet ir Audruvs klubo literatai, buv bi iuliai, bendradarbiai, kiti j pa~inoj joniakie iai, taip pat ~inomi Kauno menininkai Kauno Maironio lietuvis literatkros muziejaus direktor, raaytoja Aldona Ruseckait, poetas Robertas Keturakis. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Knygos sudarytojas, Onos Mikalauskiens-Kubilikts sknnas Valdas Kubilius u~ pagalb renkant med~iag aiai knygai ypa dkojo joniakie iams Angelei ir Vytautui Antanai iams </B></P> <B><A HREF="s192.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. baland~io 14 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Spektakl/ skyr Lietuvos aimtme iui </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/scena.jpg" align=left> </B></P><P align=left>`iemet Skaistgirio gimnazijos bendruomen dovanojo pasak "Egl ~al is karalien"(pagal K. In ikr). Spektaklio premjer pirmieji sutiko skaistgirie iai, o artjant av. Velykoms Skaistgirio gimnazijos teatras iasiruoa vieanagn / Jurdai is socialins globos namus. Kelions metu klausme re~isiers Angelos Lapiens, kodl jos re~isuojams spektaklis kraitje vis pasakos? "Dirbant su vaikais visada ar iausia yra pasaka, o ir suaugusis vaikyst prabgo su pasakomis. Pasakose vaizduojamas tikras gyvenimas, tikri jausmai. Ia kur, jei ne ia gyvenimo scens, sukurtos pasakos?" - klausimu / klausim atsako re~isier. Jai antrino ir pradinis klasis mokytoja Edita Burbien. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Scena ia spektaklio. Egl - Violeta Rudien su vaikais - ~uolu, Ber~u, Uosiu ir Drebulle </B></P> <B><A HREF="s190.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. baland~io 7 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Stebuklai gimsta ir ia malks krkvos </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/kudulis.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Jurdai is socialins globos nams aplinka nuolat gra~ja. `is nams poilsio erdves ir ~alisias zonas puoaia, pagyvina ir /vairios med~io skulptkros. Dal/ js yra sukkrs ia priea kur/ laik dirbs tautodailininkas Dalius Udrakis, o kitas jau spjo padaryti ir tiek ais nams gyventojus, tiek darbuotojus bei sve ius maloniai nustebinti ir priea dvejus metus ia u~imtumo specialistu pradjs dirbti Edmundas Kudulis. </P> <P align=left><B><FONT size=2> Edmundas Kudulis prie savo sukurtos kelis metrs auka io medins ~mogaus skulptkros, pernai iakilusios aalia Socialins globos nams </B></P> <B><A HREF="s191.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. baland~io 7 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Pavasaris ant pauka io sparns </B></P> <FONT size=-1> </B></P><P align=left>Etnologai teigia, jog senovje tikta, kad pavasario ailum ant sparns atneaa pauka iai. Js vardais pavadinti mnesiai kovas, balandis, gegu~, tradicins lietuvis kalendorins pavasario avents. Kovo 4-oji Kovarnis, `poks (varnns) avent. Keturios deaimtys rkais pauka is gimtinn gr/~dav kovo 10-j, Keturiasdeaimties pauka is dien. Pemps avent kovo devyniolikt, Gandrins 25-t. Pirm kart pamatysi skrendant/ darbas darb vys, gandrelis tups ar stovs, tad ir darbs spros nesitikk. Gandrai ant uodegos ia ailtsjs kraats ledspir parneaa. Taip, matyt, bkta, taip ir tebra. Akyse tebestovi skaudks a/ pavasar/ bulgars snieguose /strigusis, apledijusis pauka is vaizdai, rodyti televizijos laidose. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s189.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. baland~io 4 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Sve iuose JAV ambasados Lietuvoje atstovai </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/atstovai.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Jurdai is socialins globos namai dar prajusis mets liep sulauk did~iuls labdaros ia Jungtinis Amerikos Valstijs ambasados Lietuvoje ir Jungtinis Amerikos Valstijs kariuomens vadovybs Europoje. Antradien/ JAV ambasados atstovai apsilank Jurdai is socialins globos namuose dkojo u~ sunks ir labai reikaling ne/galis asmens slaugos ir prie~ikros darb, ap~ikrjo globos nams teritorij, /vertino globojams asmens gyvenimo slygas, domjosi, kaip naudojama skirta labdara. </P> <P align=left><B><FONT size=2>JAV ambasados Lietuvoje atstovui D~oaua Haberiui (Joshua Haber) Jurdai is socialins globos nams direktors Adels Pociuviens velykiniai suvenyrai </B></P> <B><A HREF="s188.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. kovo 31 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Turime nauj teisj </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/teiseja.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Pirmadien/ Lietuvos Respublikos Prezident Dalia Grybauskait pasiraa dekretus dl Apeliacinio teismo teisjo ir penkis apylinkis teisms teisjs skyrimo ir prim js priesaikas. Ceremonijoje `iaulis apylinks teismo Joniakio rkms teisja paskirta Sigita Rozgait. J antradien/ pasveikino Joniakio rkms kolektyvas. </P> <P align=left><B><FONT size=2>LR Prezident Dalia Grybauskait savo dekretu Joniakyje teisja skyr ma~eikiet Sigit Rozgait </B></P> <B><A HREF="s187.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. kovo 31 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Kepalis kkininkai kelis problem kelia / valstybin/ lygmen/ </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/noriunai.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Pirmadien/ Kepalis seniknijoje vietos kkininkai su rajono vald~ios atstovais ir Seimo nariu Vitalijumi Gailiumi diskutavo labai opia tema apie rajono kaimiaks vietovis kelius ir js bkkl, kuriais va~iuoti praktiakai jau nebe/manoma. Kaip gyvensime ateityje? Ar ir toliau, kaip sak buvs meras, dabar kkininkas ir verslininkas Romaldas Gadeikis, duonos kepalu stengsims pamaitinti mini t. y. trupinius, gaunamus keliams tvarkyti, toliau trupinsime, nesprsdami esminio dalyko nesiimdami kapitaliako kelis remonto? </P> <P align=left><B><FONT size=2>Seimo narys Vitalijus Gailius, iavyds sugadints kelis / Noriknus, Linksmnus, kelio Kurmai iai Vekoniai atkarpos nuotraukas, seniknei sikl dti su visuomene pastangas iaaiakinant, kas tie kelis niokotojai, ir kreiptis / teissaug dl ty inio kelis sugadinimo </B></P> <B><A HREF="s186.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. kovo 28 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Investicijos / sod dar neatsipirko </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/luksa.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Priea 13 mets pradjs kkininkauti 10 hektars plote savo gimtajame Plikiakis kaime, keturiasdeaimtmetis Dainius Lukaa savo nedidel/ 25 hektars kk/ vadina pusiau natkriniu. Augina visko po truput/ javs, rapss, bulvis. Kadangi yra bitininkas, kasmet pasisja ir medingsjs augals facelijos, barkkno. Be to, priea aeaerius metus jis pusantro hektaro plote /veis ir sod, kuris jau keleri metai dera, bet pelno dar neatnea. `iomis dienomis plikiakietis jau baigia realizuoti paskutinius prajusis mets derliaus obuolius. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Dainius Lukaa su sodininkyste taip pat besidomin iu draugu Sauliumi Vaitekknu ia Plikiakis jau baigia nugenti paskutinius vaismed~ius </B></P> <B><A HREF="s184.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. kovo 24 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>}mons nebenori vergauti krosnims </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/ricardas.jpg" align=right> </B></P><P align=left>`iandieninis gyvenimas yra pakankamai u~imtas /vairiomis veiklomis, tad rasti laiko dar kasmet pavasar/ pasigaminti po keliolika ar keliasdeaimt kubinis metrs malks, jas susipjaustyti, susiskaldyti, iasid~iovinti ir susikrauti / rietuves, kad galtum ailtai gyventi ateinan iu aaltuoju metu laiku, kaskart vis sunkiau, o ir am~inas /sidarbinimas nams katilinje kkriku ir kaminkr iu jau nieko nebe~avi. Kai kurie joniakie iai ia tokios nesibaigian ios priklausomybs jau vaduojasi, individualiuose gyvenamuosiuose namuose /sirengdami aildymo sistemas su granuliniais, skysto kuro katilais, o visai neseniai joniakie iai atrado dar vien alternatyv kietam kurui dujas. Norint jomis apaildyti bkst visai nebktina nusitiesti dujotiekio ataak. Apie tai kalbams su pirmaisiais naujovis Joniakyje pionieriais. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Ri ardas Tamulionis pirm ~iem d~iaugiasi atsikrats papildomo etato savo namuose prie krosnies </B></P> <B><A HREF="s185.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. kovo 24 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Su verbomis ir sodais atrieda Velykos </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/ritajuoz.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Glinink ia Gas ikns Rita Juozapavi ien mets laikuose sukasi kaip vover rate. Priea naujuosius metus, kai galts ilstis, ima ruoatis Velykoms teisingiau, Verbs sekmadieniui. Kone priea du deaimtme ius iastudijavusi knygel apie Velyks papro ius, ji skmingai per ~iem riaa sodus ir verbas, be kuris ne/sivaizduojame Velyks ir kurie jau aeati metai turi didel paklaus Klaipdoje vykstan iose Kaziuko mugse. Paskutines parduoda Velyks iavakarse, nuva~iavusi / Taurag pas mam avsti Did~iosios mets avents. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Rita Juozapavi ien aiemet suriao 166 verbas </B></P> <B><A HREF="s182.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. kovo 21 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Med~io gaminis fabrikas praaomas lauk </B></P> <FONT size=-1> </B></P><P align=left>Artimiausiame rajono Tarybos posdyje ~adama nutraukti buvusios Kalnelio mokyklos pastato nuomos sutart/ su ma~ja bendrija Valles argenti , kuri 2014 metais, iasinuomojusi patalpas, /kkr med~io gaminis fabrik, kuriame gamino laiptus, duris, /vairias medines interjero detales, lauko ir vidaus baldus, duris. Ta iau jau kur/ laik /mons durys u~rakintos, gamyba nevyksta, o Savivaldyb nesulaukia nuompinigis. Skola siekia daugiau kaip 15 tkkst. 514,84 eurs, tame tarpe ir 133,93 Eur u~ elektr. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s183.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. kovo 21 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Kriukuose tebeskamba vienmets su Lietuva dainos </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/kaziliuniene.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Vakar kone visas Kriuks miestelis, dargi ~mons ia rajono, Seimo atavent dukart gyvenime krikatytos, 20-ties pateptos paskutiniu Ligonis sakramentu ir stebuklingai pasveikusios, o vakar 100 mets sulaukusios Emilijos Kazilikniens jubiliejs. `i moteris rajone yra vienmet su priea 100 mets atkurta Lietuvos valstybe. </B></P><P align=left> Niekas mkss giminje tiek mets nra sulauks. Aa irgi nor iau ~inoti, kur ta Mamos paslaptis. Atrodo, nieko iaskirtinio. Tai Dievo dovana, atverdama svetings nams duris sako aimtamets dukra Regina Daukaien. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Emilija Kaziliknien ankks Jurgitos, ta iakilia proga parskridusios ia saultosios Italijos, ir proankkio Jokkbo, atvykusio ia Anglijos, meile apgaubtoje draugijoje </B></P> <B><A HREF="s181.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. kovo 17 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Jolita Skablauskait vienatvs ir magiakos literatkros burtinink </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/skablauskaitej.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Kovo 10-j, pavasarjan iai gamtai beld~iant / lang atlyd~io laaais, Anapilin iakeliavo mistiakos, magiakos, siurrealistins kkrybos atstov, raaytoja ir dailinink, joniakiet Jolita Skablauskait. Jai buvo 67-eri. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Raaytoja Jolita Skablauskait vidury Kuisis kaimo lauks su tuometine numyltine kalyte `eine </B></P> <B><A HREF="s180.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. kovo 14 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Parva~iavo Saul </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/vidutep.jpg" align=right> </B></P><P align=left>`is pavasaris mkss kraatui visai kaip Martyno Vainilai io eilraatyje  Nuaalnojo aalnos, nulynojo lietks, atsidar Vaivos Vartai parva~iavao Saul, Saul karalien... </B></P><P align=left>Jau deaimt pavasar/ apskrityje kovo 8-osios proga viena ia moters karknuojama Moteris Saul . Daugel/ mets / konkurso final patekdavo ne viena savo veikla garsi joniakiet. Ta iau ais mets pavasaris visomis varsomis nuavito Joniakio padangje, nes pirm kart aio konkurso istorijoje Moters Sauls titulas atiteko joniakietei . Saul, turbkt ir pavasar/, kovo 8-j parve~ kultkros savanor Vidut Petraitien, `iaulis teritorins darbo bir~os Joniakio skyriaus vyriausioji specialist, profesionaliai organizuojant ir vedant renginius, atstovaujanti kultkros ~monis ir visuomenininks interesams. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Vidut Petraitien (viduryje), apskrities finalinio konkurso Moteris Saul nugaltoj lydjo gausi palaikymo komanda </B></P> <B><A HREF="s178.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. kovo 10 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Gyvi atgarsiai beveik po aimto mets </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/olesen.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Rytoj sukanka 94-erii metai nuo mkss tautosakininko Mato Slan iausko mirties. Neseniai Sidabrje raame Lietuvos valstybs atkkrimo 100-me io vert istorij, kaip Mato Slan iausko progimnazijos angls kalbos mokytoja Laima Kurauskien Jungtinse Amerikos valstijose atrado mkss knygneaio ir tautosakininko Mato Slan iausko proprovaikai ius. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Susana Olesen , JAV mistins literatkros kkrja, yra tautosakininko Mato Slan iausko proprovaikait </B></P> <B><A HREF="s179.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. kovo 10 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>`ilum gaminanti /mon tapo politiks kovos ringu </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/seskevicius.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Joniakio miesto }emai is kvartalo, o ir Jurdai is kaimo gyventojai jau kelet mets pagr/stai kelia klausim, kodl jiems tiekiama ailuma taip brangiai atsieina? Kur/ laik diskusija buvo aprimusi, nes kainos visam mieste u~ ailum buvo apsilygin. Pastaruoju metu vl kyla gyventojs pasipiktinimo banga, kodl nuo prajusis mets lapkri io ailuma, kuri tiekia UAB Joniakio buts kkis , vl kyla. </P> <P align=left><B><FONT size=2>UAB "Joniakio buts kkio" direktorius }ilvinas `eakevi ius apgailestauja, kad nepajgia laviruoti tarp dviejs politinis jgs skirtings reikalavims, dl kuris vl priversti kentti ailumos vartotojai </B></P> <B><A HREF="s176.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. kovo 7 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Fermoje /darbinti sliekai </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/prielaidas.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Joniakietis Klemensas Prielaidas, bkdamas ir 68-eris, ranks sudjs manos ia dangaus nelaukia. Kelet mets vyras sumaniai sukosi ir ia penkeris hektars ~ems sklypo gimtuosiuose Sliekis kaimo apylinkse, kur turjo u~ pajus nusipirks ir buvusi Liepis kaimo veraid, kurioje kadaise dirbo jo mama, o ir pa iam yra tek karves mel~ti. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Klemensas Prielaidas priea kelet mets m fermoje auginti sliekus, o pastarieji ia atlieks gaminti organin tra biohumus. Prireik trejs mets, kol sulaukta pirmojo kkininko ir jo slieks darbo vaisiaus, keliasdeaimt kubs pagaminto biohumuso </B></P> <B><A HREF="s177.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. kovo 7 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Joniakio kraato vanduo hidrogeologs akimis </B></P> <FONT size=-1> </B></P><P align=left>Vasario 6 dien Lietuvos geologijos tarnybos ialeistame Lietuvos hidrogeologijos atlase tekstiniu ir kartografiniu pavidalu pateikti duomenys apie visos Lietuvos po~eminio vandens formavimosi ir iagavimo slygas, temperatkras, chemin sudt/ bei iateklius visuose vandeninguose sluoksniuose, taip pat ir apie mineralin/ vanden/ bei skrymus. </B></P><P align=left>Lietuvos geologijos tarnybos In~inerinis geologinis tyrims poskyrio vyriausiasis specialistas dr. Jonas Satkknas aiame ~emlapyje akcentuoja Joniakio kraat, kurio po~eminiai vandenys turi per didel/ sulfats kiek/, didesn/ nei leid~ia higienos normos. K apie tok/ po~emin/ vanden/ turi ~inoti patys jo vartotojai? </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s174.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. kovo 3 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Meistro rankose medis prabyla </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/jonaitisp.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Skilvionis kaime gyvenantis Petras Jonaitis nuo vaikysts su did~iuliu susidomjimu stebdavo savo tv, nepamainom ve~ims meistr. Vliau pats pamgino dro~inti, sukontravo tekinimo stakles. O ma~daug priea 15 mets, paskatintas tuometins senikns, savo pirmsias tekintas lkates, ~vakides, vazeles nugabeno / Joniakio rajono tautodailininks ir amatininks darbs parod. Jau tkart pastebtas med~io dro~jas kasmet stebina iaradingumu: tai iatekina centimetro dyd~io miniatikrinius indelius, tai oda susikna skilusi puodyn, paversdamas j iaskirtine, ia smulkis detalis lipdo a~krin lkat arba ia lanks ios minkatos vinkanos sunarsto grandinl, kuri papuoaia ~vejyboje rastu gintaro gabal primenan iu akmeniu. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Meistras juokais ant aio did~iulio medinio bato pado u~raa, kad jis yra 104 dyd~io </B></P> <B><A HREF="s175.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. kovo 3 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Sveikatos ministro vizitas: ~mons nuraminti, o medikams miglos neiasklaidytos </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/veryga.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Pirmadien/ rajone besilanks sveikatos ministras Aurelijus Veryga susitikimuose su ~monmis ia pirms lkps klaussi visuomens nuomons apie sveik gyvensen, koks js po~ikris / alkohol/, cukrs. Rajono ~mons, ia prad~is kl audr, kad ministras su savo naujomis tvarkomis veda prie visiako chaoso, kad seneliai dl sveikatos paslaugs prieinamumo ma~inimo pasmerkti mirti, o jaunimas iava~iuoti, vliau gar nuleido ir net klaus ministro, jau kaip gydytojo ir ~mogaus, nuomons apie maisto papildus ir js vert bei bktinum ~mogui, sikl netgi u~drausti vaists ir maisto papilds, kaip alkoholio, reklam, kad ~mons js ma~iau pirkts bei vartots ir netgi linkjo toliau dirbti eilinio ~mogaus labui ir kritikos nesiklausyti, o kai kurie eidami namo net gyr ministr u~ jo takt, rams bkd ir didel kantryb bei gebjim ~mogiakai paaiakinti sudtingus dalykus. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Juozas }ebrauskas ia Linkai is sveikatos ministrui Aurelijui Verygai kalbjo istorijomis ia gyvenimo: Pernai ~mon nuve~ / `iaulius. Ten gydytojai stebisi, kam va~iavom, tokius (suprask, puikius specialistus Autors pastaba) gydytojus turdami . }mogui rkpi, kaip ta optimizacija vyks: negi savo ligonin griausim, o `iauliuose statysim nauj priestat? </B></P> <B><A HREF="s173.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. vasario 28 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Nauja gamybos kryptis ekologiaki produktai </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/miltinukas.jpg" align=left> </B></P><P align=left>UAB Miltinuko receptas vasario 14-17 dienomis dalyvavo pasaulinje ekologiako maisto parodoje ''Biofach 2018'', kuri vyko Niurnberge (Vokietija). ia mkss gamintojai pristat visiakai naujus ekologiakus produktus, pagamintus pagal italiakas technologijas ia italiaks ~aliavs. Ravioli su grybais, varake, apinatais, varaks-apinats /daru, jautiena, pagaminti ia italiaks kietsjs kvie is rupaus malimo Semolina milts, ia kuris gaminami italiaki koldknai ravioli ir makaronai . Ta iau tarp prekybos atstovs pasisekim turjo ir Joniakio /monje pagaminti lietuviaki miltiniai e~iukai su apinatais bei varaktukai. `i produkcija ypa domino vokie ius. </P> <P align=left><B><FONT size=2>UAB Miltinuko receptas savinink ir direktor Audron Budreckien su dukra Aukse ekologiako maisto parodoje "Biofach 2018" Niurnberge </B></P> <B><A HREF="s170.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. vasario 24 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Gyvenimas mano d~iaugsmas mano </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/vidute.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Kovo 8 d. `iaulis koncerts salje Saul" vyks ypatingas renginys - Moteris Saul 2017" paskelbimo iakilms. `iemet konkurso finale ir joniakiet renginis organizator, vedja, tiesiog kultkros ~mogus Vidut Petraitien. Rinkims tikslas paskatinti ir iareikati padk `iaulis apskrities moterims, kurios per prajusius metus padar daugiau nei joms priklaus pagal profesij ar pareigas. Savo asmeniniu indliu prisidjo prie savo kraato garsinimo mokslo, kultkros, sporto, avietimo, socialinio vystymo bei kitose srityse, aktyvia visuomenine veikla ugd pilietiakum, gerum, filantropij. `i iakilminga tradicija kasmet sulaukia vis didesnio `iaulis regiono gyventojs dmesio. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Vidut Petraitien pretendent / apskrities moters nominacij "Moteris-saul" mgsta kkrybing gyvenim,tad daug mets tarnauja kultkrai ir jos neiaduoda </B></P> <B><A HREF="s171.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. vasario 24 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>. pasienio kaim per laiko prizm </B></P> <FONT size=-1> </B></P><P align=left>Jono Avy~iaus vieaosios bibliotekos Plikiakis filialo vyresnioji bibliotekinink Auara Kria iknien, pasitikdama Lietuvos valstybs atkkrimo 100-met/ ir siekdama /am~inti Plikiakis kaim, apie ai vietov pareng ir susistemino daug mets rinkt kraatotyrin med~iag. Tam ji panaudojo iasaugotus buvusios Kalvis mokyklos metraa ius, bibliotekoje ialikusius medicinos darbuotojos V. Normantiens prisiminimus, sens ~monis pasakojimus, taip pat surinkt informacij ia spaudos leidinis, interneto. `/ /doms, vert apmstyms ir palyginims, savo darb Vasario 16-osios proga ji bibliotekoje pristat skaitytojams bei kaimo bendruomenei. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s172.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. vasario 24 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Joniakio rajonas tarp pirmaujan isjs pagal savi~udybes </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/cinciene.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Joniakio rajono tarybai patvirtintoje savivaldybs visuomens sveikatos stebsenos ataskaitoje u~ 2016 metus pateikti duomenys gsdinantys: mirtingumas dl savi~udybis ir ilgalaikio nedarbo lygis daugiau nei dvigubai didesnis nei vidutiniakai Lietuvoje, gyventojs skai iaus pokytis, mirtingumas dl alkoholio vartojimo pusantro karto didesnis. Psichikos sveikatos centro direktor Vaida in ien sako, kad pagal santykinius savi~udybis skai ius esame treti po Zarass ir Pakruojo rajons. .takos turi ilgalaikis nedarbas, alkoholio vartojimas, ta iau konkre iai ir aiakiai /vardinti prie~astis sudtinga, nes atai, pavyzd~iui, panaaus kaimyninis Akmens rajonas, pasak gydytojos, aioje statistikoje atrodo daug geriau. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Psichikos sveikatos centro direktor Vaida in ien sako, kad Joniakio rajonas 2016 metais pagal nusi~ud~iusisjs skai is 100 tkkstan is gyventojs buvo tre ioje vietoje aalyje po Zarass ir Pakruojo rajons </B></P> <B><A HREF="s168.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. vasario 21 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Tautodailininkai ir amatininkai pranaaauja artjan ias Velykas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/veltiniai.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Menotyrinink Michalina Adomavi ien, ~valgydamasi po Joniakio istorijos ir kultkros muziejaus parods sal, kurioje prajusi savait atidaryta kasmetin rajono tautodailininks ir amatininks darbs paroda `imtme io raatai tautodails darbuose , neslp susi~avjimo  kokie joniakie iai darbatks, kokie iaradingi, kkrybingi... `is mets pavasarinje parodoje daugiau kaip 200 darbs eksponuoja 57 tautodailininkai ir amatininkai. Muziejaus direktor Rasa Aliaauskien pastebjo, kad susipyn darbs raatai d~iugina ak/ ir aird/ marga, gra~u, net kvepia  . muziejs atjo Velykos... </P> <P align=left><B><FONT size=2>. regiono kkrjs parod atrinkti Virgenijos Tankkniens ilgaauliai veltiniai </B></P> <B><A HREF="s169.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. vasario 21 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Kokius kvepalus dovanoti /vairis horoskopo ~enkls ~monms? </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/kvepalai.jpg" align=right> </B></P><P align=left>`ven is metas nenumaldomai artja. O kas sak, kad dovanoti dera tik per aventes? <tr><a href="https://www.1a.lt/kvepalai_ir_kosmetika">Kvepalai yra puiki dovana tiek vyrams, tiek moterims ne tik /vairis aven is progomis, jais galima bet kada nud~iuginti save ir kitus</a> Vieni kvepalus renkasi pagal prekis ~enkl, kiti pagal buteliuko dizain, jo tkr/ ar kain. Dar kiti renkasi sen ger empirinio pa~inimo bkd ir bando rasti maloniausi aromat uostydami kvepalus. O jei pabandytume iarinkti kvepalus pagal horoskopo ~enkl? </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s167.htm" TARGET=_new>Pla iau: </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Did~iausia vertyb draugyste susaistyti ~mons </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/romualdas.jpg" align=left> </B></P><P align=left> `ie metai Jums ypatingi. Vasario 16-j, Lietuvos valstybs atkkrimo 100-me io proga, Jums u~ viso gyvenimo nuopelnus /teiktas garbingas rajono apdovanojimas Mykolas Arkangelas. Su kokiomis mintimis priimat a/ apdovanojim? </B></P><P align=left> Tai labai ypatingi metai mums visiems. Tokiu nepaprastai svarbiu istoriniu mkss valstybei momentu bkti apdovanotu. Man tai did~iul garb ir atsakomyb. }inoma, labai d~iaugiuosi, kad mano gyvenimo kelias yra taip /vertintas. U~ toki brangi dovan esu nepaprastai dkingas visiems Joniakio kraato ~monms. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Mykolo Arkangelo statull vakar /teikta Romualdui Franckai iui. }mogui,kurio visur pilna. Jis tarptautins kategorijos stalo teniso teisjas, Lietuvos stalo teniso asociacijos vykdomojo komiteto narys, treneris, stalo teniso muziejins kolekcijos savininkas, politikas, Audruvs literats klubo narys ir reta tautin aven apsieina be jo dains... </B></P> <B><A HREF="s166.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. vasario 17 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>`imtme io atradimai: mokytoja Amerikoje atrado knygneaio palikuonis </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/kurauskiene.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Mato Slan iausko progimnazijos angls kalbos mokytoja Laima Kurauskien Jungtinse Amerikos valstijose atrado mkss knygneaio ir tautosakininko Mato Slan iausko proprovaikai ius. </B></P><P align=left> Jau iuosi visai kaip profesorius Liudas Ma~ylis, atrads 100 mets senumo Lietuvos nepriklausomybs akto original. Taip ir aa. U~teko pasidalinti ~inia, kad Jungtinse Amerikos Valstijose netiktai suradau mkss knygneaio ir tautosakininko Mato Slan iausko provaikai ius. Sulaukiau ypatingos joniakie is reakcijos. . draugus socialiniame tinklapyje pasipraa man dideli autoritetai, sulaukiau netikts garbis ~monis sveikinims ir pagyrs,  Sidabrei sak Mato Slan iausko progimnazijos angls kalbos mokytoja Laima Kurauskien, pastarosiomis dienomis sulaukusi ypatingo dmesio ir ia kolegs, ir visuomens, ir ~urnalists. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Angls kalbos mokytoja Laima Kurauskien iagarsjo atliktu savo nepaprastai reikamingu darbu atradus garsaus tautosakininko ir knygneaio Mato Slan iausko provaikai ius, kurie mokyklai dovans atsiunt Amerikoje ialeist `iaurs Lietuvos pasaks pagal Mat Slan iausk knyg </B></P> <B><A HREF="s163.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. vasario 14 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Jis kkr Lietuv </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/mulevicius.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Valstybs jubiliejs proga da~nai prisimename tuos, kurie ia dalely is lipd mkss valstyb, kovojo u~ jos nepriklausomyb ir formavo demokratin santvark. Tai buvo paprasti ir kartu nepaprasti ~mons, daugiau pasiek savo ry~tu, atkaklumu, meile gimtajam kraatui negu /spkdinga kilme ar kitomis priemonmis. Man /spkding /spkd/ palieka Lietuvos Nepriklausomybs Akto signataro, teisininko, ~ymaus visuomens ir politinio veikjo Jono Vileiaio (1872 1942 m.) gyvenimas. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Bertau is kaimo aviesuolis Juozas Mulevi ius visada domjosi nepriklausomybs Akto signataro Jono Vileiaio, tolimo giminai io, biografija </B></P> <B><A HREF="s164.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. vasario 14 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>`vsti didingai </B></P> <FONT size=-1> </B></P><P align=left>. Sidabrs laikraa io redakcij u~sukusi joniakiet Vanda Skripkien atsinea parodyti 1928 mets vasario 16-j daryt nuotrauk ia valstybs atkkrimo 10-me io minjimo iakilmis Suba iaus (Kupiakis) gele~inkelio stotyje. Tarp ts /siam~inusis veikjs, minin is svarbi dat, ir Vandos tvas Vladislovas Gurskis ir mama Zofija. Atsimenu, buvo kokie 1975-1976-ieji, dirbau jau Joniakio kirpykloje, kai pas mane u~jo laikrodininkas Jonas Kazlauskas ir m klausinti ia kur aa esu kilusi, kokia mano mergautin pavard& </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s165.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. vasario 14 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Jkrins valstybs labui! </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/bertule.jpg" align=right> </B></P><P align=left>30-ties mets Akvil Bertul gyvenimui ry~to /kvepia stiprios asmenybs. Paskutinis deaimtmetis jaunai moteriai pa~r iabandyms, kurie jos nesu~lugd, o tik sustiprino. Universitete /gijusi lituanists diplom, aeaerius metus dirbusi Joniakio ir Klaipdos bibliotekose, beveik priea trejet mets, likus kelioms dienos iki sknelio gimtadienio, liko naale. Jaunas vyras, aeimos tvas, tarnavs Karinse jkrs pajgose, ~uvo automobilio katastrofoje pakeliui / tarnyb. Viskas sugriuvo ir daugiau niekada nebebus taip, kaip anks iau. Akvil turjo privaljo tapti tvirta atrama savo augan iam sknui. Po pusme io jauna moteris pasipraa priimama / Kraato apsaugos savanoris pajgas, dar po pusme io paliko darb bibliotekoje ir iajo atlikti privalomj karin devynis mnesis tarnyb, o prajusis mets pavasar/ tapo profesionalia kare Karinis jkrs pajgs vadovybs atabe. Sakoma, kad visi jkreiviai nori tapti admirolais. O Akvil / tai juokais atsako: Viena bibliotekinink norjo bkti kare... Ir ja tapo, nes stiprioms moterims nra ne/veikiams klik is. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Karinis jkrs pajgs atabo jrv. Akvil Bertul tarnauja karins jkrs valstybs labui </B></P> <B><A HREF="s162.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. vasario 10 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Danguol REP`IEN: Visada norjau dirbti su vaikais </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/danguole.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Joniakio rajono savivaldybs Vaiko teisis apsaugos skyriuje Danguol Repaien dirba jau dvyliktus metus. . ai sistem ji atjo ia policijos, kur taip pat dirbo su vaikais, tik labiau ia kitos puss: ten juos drausmino, rkpinosi prevencine veikla, o dabar atstovauja bei gina nepilname ius. Ir tada, ir dabar jos kabineto duris vis praveria buv klientai, tiesiog nordami iasipasakoti, pasiguosti, pasid~iaugti. Smagu, kai sudtingo likimo jaunuoliai sugeba kurti gra~s gyvenim, augina bei rkpinasi savo vaikais, nors patys tokios ailumos ia tvs nesulauk. Labiausiai tarnautoj likdina, kad dabar tvai, ia kuris paimami vaikai, da~niausiai pastangas rodo tik apsimestinai, o ne ia tikrsjs. Trkksta nuoairdumo. Kart teko dti did~iausias pastangas, kad mama su dukra paimts viena kit u~ rankos ir susitaikiusios apsikabints. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Joniakio rajono savivaldybs Vaiko teisis apsaugos skyriuje Danguol Repaien dirba jau dvyliktus metus </B></P> <B><A HREF="s161.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. vasario 7 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Bksimai galerijai vabzd~iai keliauja ia viso pasaulio </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/butvila.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Priea kur/ laik buvo skelbta, jog buvusioje Linkai is pagrindinje mokykloje (tam atitinkamai pritaikius patalpas) turts /sikurti Va. Pasaulio vabzd~is galerija . Kai kas tokias svajones vadina tik svai iojimais ir utopija. Bet, pasirodo, tai visai ne utopija, o rimti kelis rajono gamtos myltojs ketinimai bktent tokio profilio vieaj /staig, prieinam pla iajai visuomenei, pagaliau turti ir mkss rajone. }inoma, tai nebus Tado Ivanausko zoologijos muziejaus analogas. Bet, jei jau Akmens muziejus turi nema~ /domis drugis kolekcij, tai ta vizija nra svetima ir Joniakiui. Juo labiau, kad turime ir kelet puikis aios srities profesionals bei ~inovs. </P> <P align=left><B><FONT size=2> Pagrindinis mkss bksimos galerijos tikslas parodyti ~monms pasaulio vabzd~is /vairov , sako didelis gamtos myltojas ir vabzd~is ~inovas, ilgametis miakininkas Rimantas Butvila </B></P> <B><A HREF="s160.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. vasario 3 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Gyvenim priima tok/, kok/ skyr likimas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/briedis.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Vladislovas Algimantas Briedis ia Plikiakis kaimo savo 80-j/ gimtadien/ avs per pat/ vasaros gra~um bir~elio 16-j. Savo gimtinje, kuri labai myli, ir savo sename name, kur/ dar 1931-1932 metais pasistat jo tveliai, ir ne vien deaimtmet/ yra praleids jis pats. </P> <P align=left><B><FONT size=2> Jei dirbi ir neprageri to, k u~sidirbai, ir Lietuvoje gyventi galima , tokia tvirta nuostata vis laik vadovaujasi darbo ir sunkums nebijantis, vasar gra~s gyvenimo jubiliejs avsiantis Vladislovas Algimantas Briedis ia Plikiakis </B></P> <B><A HREF="s158.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. vasario 3 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Geografinis ~inis konkursas ir pilietiakumo pamoka </B></P> <FONT size=-1> </B></P><P align=left>Jau trejus metus Lietuvos geografijos mokytojs asociacija tarptautins turizmo parodos ADVENTUR metu organizuoja geografinis ~inis konkurs aiuo mokslu besidomintiems aalies mokiniams. Konkursas ir paroda vyksta Vilniuje LITEXPO parods centre. `is mets tema turizmas Lietuvoje, Europoje, pasaulyje. Tema plati, bet /domi. </B></P><P align=left>. a/ konkurs kasmet vyksta ir }agars gimnazijos mokiniai, besidomintys geografija. `iemet, tikdamiesi, kad konkurse daugiausia klausims bus apie atkurtos Lietuvos vastybs 100 -met/, pagilinome aia tema ~inias. O tai puiku. Juk Lietuva mums patiems dar gerai nepa~inta, dar daug kur nenukeliauta. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s159.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. vasario 3 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Kalnelio piliakalnio SOS: iakilo grsm sugrikti su visais kapais </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/kapines.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Lietuvos geologai, istorijos ir kultkros sergtojai bei visuomen jau seniai yra susirkpinusi dl grikvan io Gedimino kalno Vilniuje. Mat jo alaituose atsiranda vis naujos nuoaliau~os, grsmingai artjan ios ir prie visos tautos pasidid~iavimo dar XIII a. pabaigoje, XIV a. prad~ioje statytos pilies. </B></P><P align=left>Panaaks bkgatavimai jau kuris laikas neduoda ramybs ir Joniakio seniknijos darbuotojams, rajono savivaldybs architektams ir Kultkros paveldo departamento specialistams. </P> <P align=left><B><FONT size=2>`ie aimtame iai antkapiai bet kada gali nuslinkti ~emyn su visais mirusisjs kaulais </B></P> <B><A HREF="s155.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. sausio 31 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Visais laikais lietuv/ gelbjo darbas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/zubreviciene.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Pranut Zubrevi ien, Jau ikns kaimo gyventoja, tik 10 mets jaunesn nei atkurtos Lietuvos valstyb. Lietuva mins savo 100-met/, o Pranut spal/ avs savo 90-j/ gimtadien/. }vitriai po namus besisukiojanti, mezginio ia ranks nepaleid~ianti moteris nesupranta, kai jos bendraam~iai, ar net keliais metais jaunesni skund~iasi, kad negali, nebeturi sveikatos. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Pranut Zubrevi ien, netiktam sve iui u~sukus, visada po ranka turi vaiais. Tuoj tuoj papjaustys mgstamos dearyts </B></P> <B><A HREF="s156.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. sausio 31 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Joniakio kraatas tarptautinje turizmo parodoje </B></P> <FONT size=-1> </B></P><P align=left>Prajus/ savaitgal/ LITEXPO rkmuose Vilniuje vyko tarptautin turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda ADVENTUR 2018, kurioje prisistat ne tik 54 Lietuvos miestai, bet ir dalyviai ia u~sienio, kuris susirinko bene 100. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s157.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. sausio 31 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Dliojamos strategins rajono prover~io kryptys </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/calnariene.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Neseniai pristatytoje vadinamojoje Baltojoje knygoje formuojamos regionins politikos gairs. Rajons skatinimas tapti ekonomiakai aktyvesniais, t. y. pritraukti investicijs, kurti gerai apmokamas darbo vietas geri tikslai, kaip ir didinti regions ~inomum, verslum ir jo rmim. </B></P><P align=left>Joniakio rajonas priskirtas `iaulis regionui. Kuo galime bkti /domks ir iaskirtiniai, ko bktina imtis, kokie reikalingi materialiniai ir ~mogiakieji iatekliai, koks las poreikis iki 2030 m.? `iais klausimais rajono Investicijs ir ekonomins pltros skyriaus vedja Vilija Aleksien kartu su rajono meru Gediminu epuliu ir vicemere Vaida Aleknavi iene bei Joniakio turizmo ir verslo informacijos centru / diskusij pakviet rajono verslininkus aptarti rajono ekonomins pltros ateit/, kokiose srityje verslininkai mato save stipriausiais bei parengti prover~io studij ir j iki vasario 7 dienos pateikti `iaulis regiono pltros tarybai, kuri sudarys ir Vyriausybei pateiks `iaulis regiono specializacijos program. Kiek ia tos programos bus naudos, ar ia viso ji bus /gyvendinama, kol kas niekas ne~ino. </P> <P align=left><B><FONT size=2>UAB Joniakio duona direktor Edita alnarien akcentavo, kad maisto pramon rajone /darbina nema~ skai is rajono gyventojs, todl ai verslo sritis turi bkti tarp prioritetinis rengiant prover~io plan </B></P> <B><A HREF="s152.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. sausio 27 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Istorikas Garuozos mkaiui suteik reikaming viet </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/abitaitis.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Joniakio Baltojoje sinagogoje pristatyta istoriko Tomo Baranausko knyga Garuozos mkais. `altiniai ir interpretacijos / Lietuvos istoriografij sug~ina nepelnytai u~mirat 1287 metais vykus/ Garuozos ailo mka/, kuriame susigrkm }iemgalos, taigi ir dabartins `iaurs Lietuvos dalies, kariai su Livonijos ordinu. Autorius mano, kad vien fakto, jog ~iemgaliai buvo Lietuvos sjungininkai ir pavaldiniai, turts pakakti jam u~imti deram viet, o pagal ~uvusis vokie is riteris skai is mokslininkas j/ gretints su Sauls mkaiu. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Prie Garuozos mkaio atminimo skatinimo itin prisideda visuomenin organizacija }iemis pradas Simkala , kurios vadovas Andrius Bitaitis ir paskatino istorik Tom Baranausk paraayti knyg </B></P> <B><A HREF="s153.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. sausio 27 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Nuo senamies io iki igons taboro </B></P> <FONT size=-1> </B></P><P align=left> Auaros gimnazijos mokiniai ir mokytojai pradjo cikl pamoks, skirts Lietuvos aimtme iui. Grup 11-12 klasis mokinis, su dstan iais mokytojais buvo iavyk / socialinis moksls integruot edukacin pamok Valstybs pa~inimas Vilniaus miesto zonos Nuo senamies io iki igons taboro .Tokioje pamokoje u~trukome ilgiau nei 12 valands. Tikslas suorganizuoti ir pravesti istorijos-geografijos veiklas kitoje aplinkoje Vilniuje. Priea ekskursij mokiniai studijavo Vilniaus miesto funkcines zonas, priemies io raid, reljef, hidrografij, miaks iasidstym, rinko informacij apie Vilniaus tabor. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s154.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. sausio 27 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Daunoravos su aplinkinis kaims praeities didyb moksliniame leidinyje </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/ernestasva.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Penktadienio pavakare Joniakio visuomenei pristatyta naujausia Klaipdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresniojo mokslo darbuotojo, archeologo dr. Ernesto Vasiliausko knyga Joniakio kraato dvarai. Did~ioji ir Ma~oji Daunoravos, Bertau iai, Satkknai Jono Avy~iaus vieaosios bibliotekos projekto (projekto rengja ir administrator Informacijos ir kraatotyros skyriaus vedja Vijoleta Kuprevi ien) leidin/. Vos spjusi iavysti dienos avies, knyga peln neregt alov surinkta ir / knyg suguldyta med~iaga netrukus bus pristatyta Herderio instituto Marburge (Vokietija) tarptautinje parodoje Vokie iai Ryts Europoje . Negana to, ji pateko / Klaipdoje rengiamus gra~iausios ir populiariausios mets knygos rinkimus. O Seimo narys, Valstybs istorins atminties komisijos narys Arknas Gumuliauskas akcentavo, kad, Lietuvai aven iant valstybs atkkrimo 100-met/, ais solidus leidinys yra Europos lygio kultkros istorijos /vykis ir didelis indlis / mkss kultkros istorij. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Dr. Ernesto Vasiliausko surinkta Daunoravos dvaro ir jo palivarks istorin med~iaga, sudta / knyg, iakart susidomta ir Lietuvoje, ir u~sienyje </B></P> <B><A HREF="s151.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. sausio 24 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Plaims ir vagys is gatvse serija skmingai nutraukta </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/henrikas.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Prajus/ savaitgal/ tris dienas ia eils Joniakyje pavakariais trims moterims gatvse ia ranks iaplatos rankins su pinigais, telefonais ir dokumentais. Dvi aukos, gimusios 1937 ir 1930 m., incidents metu plaiks buvo pargriautos, o virsdamos dar ir susi~alojo. 1930 metais gimusi plaiks auka nukentjo labiausiai dl kraujo iasiliejimo / smegenis ji gydoma `iaulis ligonins Reanimacijos skyriuje. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Verslininkui Henrikui Mikalknui (kairje) u~ verting informacij iaaiakinant serij vagys is ir plaims vakarjan io Joniakio gatvse bei pagalb nukentjusiajai, tre iadien/ dkojo rajono Policijos komisariato viraininkas Eugenijus Takuaevi ius ir Reagavimo skyriaus viraininkas Stasys Rakatys </B></P> <B><A HREF="s150.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. sausio 20 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Baltijos aalis kulinarijos aou dl geriausio aefo vardo rungsi ir abiturientas ia Joniakio </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/cesnulis.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Prajusi vasar joniakietis, Auaros gimnazijos abiturientas Liudas esnulis var~si dl Baltijos aalis svajonis aefo titulo. Atstovauti Lietuvai jis buvo atrinktas ia daugiau kaip 150 kandidats. Speciali projekto komisija su gerai Lietuvoje ~inomu maisto ekspertu Linu Ginai iu prieaakyje atrinko keturis perspektyviausius kandidatus ia Lietuvos, kurie var~si su kaimynais latviais ir estais dl Baltijos aalis svajonis aefo titulo. Lietuvoje / vien dalyvio viet pretendavo net aeaiolika maisto entuziasts. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Liudas esnulis komisijos narius su maisto ekspertu Linu Ginai iu prieaakyje nustebino kavos ir kriauais pyragu. Jo pagrindas kavos teala, o ant viraaus plaktas kiauainis su kondensuotu pienu ir pjaustytomis kriauamis </B></P> <B><A HREF="s149.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. sausio 20 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Metai nauji, o kai kurios problemos senos </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/seniune.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Pati did~iausia rajono seniknija yra Joniakio, apimanti ir kaimo, ir miesto teritorij. Tad logiaka, kad ia daugiausia darbs ir problems. </B></P><P align=left>Su naujais metais senosios bdos kaip pernykatis sniegas neiatirpsta. Su kokiais senais ir naujais iaakkiais naujus metus pradeda Joniakio seniknija? . Sidabrs klausimus atsako Joniakio senikn Janina Augustinaitien. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s147.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. sausio 17 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Glbiai pra~ydusis ro~is ia ugniagesio ranks </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/lekavicius.jpg" align=left> </B></P><P align=left>31-eris Donatas Lekavi ius, jei ne aeima ~mona Sandra ir ma~ametis sknelis Adomas, negalvodamas emigruots. Vien dl galimybs gauti ors atlyginim, kuriuo galts pilnai ialaikyti aeim. Ta iau jauna aeima, susilaukusi at~alos, ia Lietuvos iava~iuoti neketina ir visomis iagalmis ieakosi sau niaos gimtinje. O kas ieako, tas ir randa. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Donatas Lekavi ius, Joniakio prieagaisrins gelbjimo tarnybos ugniagesys gelbtojas, u~uot mets tarnyb dl ma~s atlyginims, kaip kiti kolegos, laisvu nuo tarnybos metu msi glis pristatymo / namus verslo </B></P> <B><A HREF="s148.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. sausio 17 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Medaliai aeimininks neieako </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/medvedickis.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Sausio prad~ioje, nors diena per gaid~io ~ingsn/ ir pailgja, sutemsta anksti. }mons skuba u~baigti ruoaos darbus, u~sisklsti duris ir u~sitraukti langus. Stupurs kaimas. 1991-sjs sausio 12-osios vakar ia mokyklos gr/~usi angls kalbos mokytoja Irena Medvedickien, u~sisklendusi duris ir u~sitraukusi langus, skubinosi prie ma~osiosios dukrels Jurgitos lovels per dien iasiilgo, viena ranka dukrele d~iaugiasi, kita prie kojs prigludusio vos trejs sknelio Gedimino galvel glosto. Irenos tvui, padjusiam pri~ikrti vaikus, kai Irena darbe ,stebint / tok/ vaizdel/, net aird/ suspaud~ia. Tik staiga bar-bar-bar / lang. Sekundei kitai sumiausi aeima tarsi sustingsta: kas ia dabar? O vidur~iemio vakaro tamsoje pasigirsta kaimyns, dabar jau a.a. E. Dalgiens balsas: Irena, bk pas mane prie telefono, Genadijus ia Vilniaus skambina... Jauna moteris / spaud~iant/ aalt/ iapuol kaip stovi tekina pas kaimyn, kuri turjo laidin/ telefon. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Buvs pasienietis, Joniakio gele~inkelio stoties pasienio kontrols posto viraininkas, vliau rajono Policijos komisariato kelis policijos policininkas Genadijus Medvedickis buvo tarp ts drsiausis vyrs, net du mnesius savanoriakai gynusis ir saugojusis pa i Lietuvos aird/ Auka iausij Taryb </B></P> <B><A HREF="s145.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. sausio 13 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Endriakis tvenkinys paspend spstus neblaiviam girininkui </B></P> <FONT size=-1> </B></P><P align=left>Vienas ia geriausis girininks valstybs /monje Joniakio miaks urdija minimas Skaistgirio girininkijos girininkas, 49-eris Artkras Ramukevi ius, girininkijai vadovaujantis nuo 2000-sjs, sausio 11-osios vakare pateko / didelius nemalonumus. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s146.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. sausio 13 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Unikalios dovanos ia praeities </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/simaitis.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Kraatietis filosofijos ir antropologijos docentas Stasys `imaitis pirmadien/ ia Kauno Joniakio istorijos ir kultkros muziejui atve~ dar vidurvasar/ pa~adt ne/kainojam dovan kelis aimtme is senumo religin knyg, priklausiusi kadaise Joniakio sinagogas aptarnavusiam rabinui. </B></P><P align=left>Pats dr. St. `imaitis iki aiol man, kad knyga, priskiriama aventsjs raats sri iai, paraayta senja hebrajs kalba, ta iau po intensyvis vertjs paieaks iasiaiakinta, kad knyga paraayta aramjs kalba. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Kraatietis dr. Stasys `imaitis Joniakio istorijos ir kultkros muziejaus direktorei perduoda saugoti 50 mets saugot unikals radin/ Joniakio ~yds rabino aventraat/ </B></P> <B><A HREF="s144.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. sausio 10 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Pigi automobilis nuoma Klaipdoje </B></P> <FONT size=-1> </B></P><P align=left>Automobilio nuoma tikrai da~nose situacijose gali bkti vienas palankiausis sprendims, tad nieko keisto, kad neretai yra ieakoma kompanijs, siklan is nuom palankiausiomis slygomis. <tr><a href="https://www.sixt.lt/automobiliu-nuoma/lietuva/klaipeda">Pigi automobilis nuoma Klaipdoje</a> gali bkti tikrai puikia pasirinkimo galimybe, taigi, verta palyginti, k siklo /vairios skirtingos bendrovs. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s143.htm" TARGET=_new>Pla iau </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Rajonas spar iai nyksta: prognozuojami did~iausi demografiniai praradimai </B></P> <FONT size=-1> </B></P><P align=left>Per artimiausius penkerius metus Joniakio rajone bendras gyventojs skai ius suma~s dar 13,05 proc. Tai reiakia, kad ia 22 449 gyventojs, kurie Lietuvos statistikos departamento fiksuoti 2017 mets sausio 1 d., 2022 mets sausio 1 d. liks 19 tkkst. 519. </B></P><P align=left>2017 2021 m. laikotarpyje spar iausiai ma~s 0 14 m. am~iaus vaiks: nuo 3002 vaiks 2017 mets sausio 1 d. duomenimis iki 2610 vaiks 2022 mets sausio 1 d. Per penkerius metus 0 14 mets vaiks rajone suma~s 16,39 proc., nuo 15 iki 64 mets am~iaus gyventojs per penkerius metus suma~s 16,75 proc. Darbingo am~iaus (15 64 m.) nuolatinis gyventojs skai ius rajone 2017 2021 m. laikotarpyje suma~s net 16,8 proc. Prognozuojama, kad 2017 2021 m. laikotarpyje pagyvenusis ialaikomo am~iaus ~monis koeficientas spar iausiai augs ir Joniakyje (net 7 punktais). `iandienin situacija rodo, kokia gili 30-35 m. am~iaus demografin duob, kuri perspektyvoje ne tik dar labiau gils, bet ir plsis. </B></P><P align=left>Tai prognozuoja beveik kraatietis, Pasvalio rajone gims ir augs, ta iau neretai ir mkss rajone pas gimines besilankantis Vilniaus universiteto Geografijos ir kraatotvarkos katedros docentas Rolandas Tu as, atliks prognozuojam Lietuvos gyventojs kaitos 2017-2021 m. laikotarpyje tyrim, prajusis mets pabaigoje specialiai Sidabrs papraaytas pasi~ikrjo / mkss rajono netolimj ateit/. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s142.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. sausio 6 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>`imtme io simfonijoje Lietuvai skambs ir Joniakio ba~ny ios varpai </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/varpas.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Vasario 16-j Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre nuskambs unikalaus projekto Gloria Lietuvai kkrinys, kurio idjos autorius Dalius Abarius suman surinkti aimto svarbiausis Lietuvoje varps skambes/. Kkrybin projekto komanda va~iuoja per vis Lietuv, fiksuodama svarbiausius, /domiausias istorijas turin ius varpus ir js skleid~iamus garsus. Rytoj projekto kkrybin grup planuoja lankytis Joniakio `v . Mergels Marijos mimo / dangs ba~ny ioje, kur filmuos, o vliau /raays mkss ypatings varps skambjim, kuris /silies / Vasario 16-j 100 Lietuvos seniausis varps simfonij. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Leono Karalikno nuotrauka </B></P> <B><A HREF="s141.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2018 m. sausio 3 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Laimings Naujsjs mets! </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/bartasiuno.jpg" align=centre> </B></P><P align=left>Kaip greitai bga laikas. Rodos, k tik pasveikinome atauoliuojan ius 2017- uosius Ugninio Gaid~io metus ir atai / duris jau beld~iasi Geltonasis }ems `uo, atneadamas 2018-uosius. </B></P><P align=left>}adama, kad aiais metais /siplieskusios aistros 2018-aisiais nurims, nusikels / antr plan. Stosianti karaliauti }ems stichija tvirta. Degant/ temperament, karatus jausmus pakeis taika ir ramyb. Tai atsispinds visur politikoje, karjeroje, asmeniniame gyvenime, net gamtoje. </B></P><P align=left>Brangks mkss skaitytojai, tegul ateinantys nauji metai nepagails harmonijos, stabilumo, susitaikymo. Linkime pagarbos ir tolerancijos vienas kitam. Lai lanko profesin ir asmenin skm, puiki sveikata, te aplenkia negandos. </B></P><P align=left>Skmings ir saugis Naujsjs mets! </B></P><P align=right>Jkss Sidabr </P> <P align=left><B><FONT size=2>A. Bartaaikno pieainys </B></P> <B><A HREF="s140.htm" TARGET=_new> Sidabr 2017 m. gruod~io 30 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Laik skai iuoja ir prabangks stebuklai ia baltojo molio </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/grunskiene.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Stovdami ant nueinan is ir ateinan is mets slenks io, norime to, ar ne, bet visada susimstome apie mkss, savo gyvenimo laik. Esame /prat skubti, todl t skub pateisiname ~inoma patarle Laikas pinigai . Mkss senoliai, kalbdami apie savo gyvenimo laik, irgi nuogstauja, kad jis lkte pralk. Kai ka~ko ilgims, laukiame, sakome, kad laikas tarsi sustoja... Kiekvienas anks iau ar vliau pajau iame jo vert, trapum ir laikinum. Ta iau laikas tuo pat metu yra ir laikinas, ir am~inas, miratantis ir kartu atsinaujinantis su kiekviena minute, diena, aimtme iu. U~tat labai brangus. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Aukso tirpalu puoati ro~is ~iedai, susting baltame molyje ant balto ciferblato tokiu ir panaaiais savo ranks darbo laikrod~iais joniakiet Danut Grunskien skai iuoja savo, ir artimsjs laik </B></P> <B><A HREF="s139.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gruod~io 30 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Tylks didelis aird~is darbai </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/cepinskai.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Savo namais, o ir gyvenimu imti dalintis su svetimu ar tolimais giminysts ryaiais siejamu vaiku iaakkis. Nes aeimos gyvenimas apsiver ia aukatyn kojomis tenka paaukoti net didelius karjeros planus, atsisakyti savojo egoizmo ir ia tiess tapti ta tvirta ir saugia siena globoti paimtam vaikui, kuris ir jautresnis, ir lengviau pa~eid~iamas, jiems reikia daug avelnumo, dmesio, emocinio nusiteikimo. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Jauna Martos ir Tomo epinsks aeima nepabijojo iaakkis ir m globoti 4 paauglius giminai ius </B></P> <B><A HREF="s137.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gruod~io 23 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Girt "erel/" kelyje sulaik drsks vaikinai </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/jasas.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Gruod~io 20-j, jau po vidurnak io trumps aventinis atostogs ia u~sienio gr/~ du 28 ir 25 mets vaikinai Skaistgirio miestelyje sulaik ir policijos pareigknams perdav neblaivs potencials kelis ~udik, kuris va~iuodamas nuo }agars, savo automobiliu vinguriavo nuo vieno kelkraa io prie kito. Netrukus atvyk pareigknai nustat jo girtum alkoholio matuoklis rod 2,60 promiles. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Vakar rajono Policijos komisariato viraininkas Eugenijus Takuaevi ius ir Kriminalins policijos skyriaus viraininkas Andrius Klim iukas jauniems vaikinams Vytautui Jasui ir Vygantui Kaikariui, nepabkgusiems vidurnak io tamsoje sulaikyti neblaivs vairuotoj, klus/ reali grsm kitiems eismo dalyviams, skyr padkos dovanles </B></P> <B><A HREF="s138.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gruod~io 23 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Ilga kelion / savo gyvenimo kaldas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/ritajuo.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Gas ikns kaimo gyventoj, buvusi pedagog Rit Juozapavi ien pa~/sta kone visas rajonas bktent ai moteris savo darba iomis rankomis ir nepaprasta meile pra~ydina tkkstan ius glis, kuriomis puoaiame savo sodybas. Iki prajusis mets pabaigos niekas negaljo /tarti, kad bktent tokia stipri ir veikli moteris 24 metus namuose buvo ma~a pilka pelyt, gyveno su vyru, kent psichologin/ smurt, ia kurio vadavosi net 13 mets. Jai pavyko. .gavo drsos ir per aiuos metus net tris kartus vieaai pasakojo savo istorij /kvepian i gyvenimo pamok visoms smurt aeimoje patirian ioms moterims. `is mets artjan ios Kaldos jos gyvenime jau antros, kupinos ramybs, santarvs ir sklidinos gyvenimo d~iaugsmo. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Rita Juozapavi ien ia Gas ikns aiemet pasiek esmin pergal priea save: /veik baim ir ia nams iakrapat pschologin/ terorist. Savo asmenine patirtimi vieaai priea vis Lietuv moteris dalinosi net tris kartus </B></P> <B><A HREF="s136.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gruod~io 20 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Populiariausios preks Kaldoms </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/dovanoss.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Artja Kaldos, o Jks vis dar neturite idjos, kaip nustebinti savo at~alas ar kitus artimuosius. Nesigrau~kite! Pas mus rasite tai, kas Jkss mylimiausiems ~monms sukels smagiausias emocijas. Susipa~inkite su perkamiausiomis prekmis prekmis, kurias /vertino mkss lojaliausi pirkjai. Neabejotinai rasite ne tik dovans artimiesiems, bet ir kuo save pasilepinti. Nusiraakykite geriausius mkss pasiklymus iki artjan is Kalds. Populiariausios preks Kaldoms jau laukia Jkss <tr><a href="https://www.1a.lt">internetin parduotuv www.1a.lt</a> </P> <P align=left><B><FONT size=2>Foto: Shutterstock.com </B></P> <B><A HREF="s135.htm" TARGET=_new>Pla iau </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>`imtme io belaukiant: susitikimas su ais diens herojumi </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/mazylis.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Profesorius Liudas Ma~ylis, ais mets kovo 29-j atrads Vasario 16-osios akto, pasiraayto priea 99 metus, original, laukiamas kiekviename Lietuvos mieste, miestelyje ir kaime. Belaukiant valstybs aimtme io jis, o ne koks istorikas, tapo ais diens mylimiausiu herojumi, didvyriu, sugr~inusiu mums tai, kas svarbiausia laisvs liudijim. Be jokio u~mokes io, aukodamas savo brangs laik, jis tuo atradimo d~iaugsmu dalinasi va~indamas po ~mones. Ir kai Jonas Ivanauskas profesoris pakviet / Joniak/, vienintel profesoriaus iakelta slyga atsive~ti ir parve~ti. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Liudas Ma~ylis galjo tapti ir istoriku. Svarst t galimyb. Bet pagalvojo, kad reiks laikyti egzamin ia visos tuometins TSRS istorijos, dar kamantins senovs istorij nuo Egipto iki Babilonijos. Suprato, kad viss dats neiamoks. O atai sukelti natrio fejerverkus balose, ypa nuo gele~inkelio tilto, itin seksi, tad tapo chemiku. Bet kam kitam, jei ne chemikui surasti Formula? </B></P> <B><A HREF="s134.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gruod~io 16 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Gas iknai /rod, kad ma~s nra </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/kelmickaite.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Visus aiuos metus Gas iknai kartu su dar deaimt aauniausis Lietuvos kaims ir miestelis, gavusis ma~osios Lietuvos kultkros sostins titul, garbingai pateisino kultkr, blaivyb puoseljan io kaimo vard. Deaimtis /spkdings renginis organizavs, dar garbingesnis sve is ir televizijos, radijo dmesio sulauks, taps ~inomu visoje aalyje, kaimas ruoaiasi ma~osios Lietuvos kultkros sostins vliav perduoti Kra~iams (Kelms r.). Penktadien/ kaimo bendruomen ir js sve iai rinkosi Baltojoje sinagogoje, kur dar kart prisimin, kokie tie metai buvo, k paliko, o ma~osios kultkros sostins metus Gas iknai u~baig did~iausiu ais mets atradimu tapusio roms tautybs baritono Gopalo Michailovskio, TV Lietuvos talentai projekto laimtojo, pasirodymu. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Etnomuzikolog Zita Kelmickait Edvard Kubilis /vardino kaip Gas ikns ambasadoris. `alia kaimo bendruomens pirminink Inga Karbauskien </B></P> <B><A HREF="s133.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gruod~io 13 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Gongs melodijoms Kopenhagoje diriguoja joniakiet </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/venskune.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Joniakiet Aist Liudvinaityt-Venskkn priea ketverius metus su vyru iavyko gyventi / Kopenhag (Danija), kur susidomjo gongais ir js skleid~iamais didingais, ~mogaus kkn ir siel kerin iais garsais Danijoje Aist, diplomuota psicholog, ~mones gydo gongs muzika ir toliau gilinasi / neaprpiamas ~mogaus pasmons galias, jo dvasin sveikat. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Gongs garss terapijos seanss metu Aist (pirma ia deains) naudoja ir /vairius tibetietiakus dubenlius </B></P> <B><A HREF="s132.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gruod~io 9 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Nagingas meistras jubiliejs pasitiks kartu su Lietuva </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/uogela.jpg" align=right> </B></P><P align=left>}agariakis kaime gyvenantis Klemensas Uogela su ~mona Pranciaka jau daugel/ mets puoselja savo sodyb pirmj nuo pagrindinio kelio, vedan io / Joniak/. J u~stoja tik aeimininko priea daugel/ mets sodints med~is siena. Ber~ai, egls, puays lenkia vieni kitus. Bet jiems dar toli iki sodinusis ranks am~iaus. 2018 metais Lietuva mins 100 mets valstybingumo sukakt/, o garbaus am~iaus }agariakis gyventojas savo 90-met/. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Kitmet su Lietuvos valstybe savo jubiliejs minsiantis Klemensas Uogela sako, kad reikia rinkti toki vald~i, kuriai labiau paprasti ~mons rkpts </B></P> <B><A HREF="s131.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gruod~io 6 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Tarybos nario /galiojimai nutraukti, ta iau dl js pats politikas dar ~ada pakovoti </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/benasr.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Ketvirtadien/ posd~iavusi Vyriausioji rinkims komisija mkss rajono Tarybos nariui Benjaminui Rimd~iui, pa~eidusiam Vietos savivaldos /statymo 23 str., priea laik panaikino Tarybos nario mandat. Politikui, / Taryb iarinktam pagal Lietuvos laisvs sjungos (liberals) kandidats sraa, pateikti kaltinimai, kad jis nevykdo savo pareigs ir praleido tris ia eils Tarybos ir komiteto posd~ius, nepateikdamas pateisinams dokuments. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Ketvirtadien/ rajono tarybos nariui Benjaminui Rimd~iui Vyriausioji rinkims komisija, vadovaujama Lauros Matjoaaityts, nusprend naikinti tarybos nario mandat </B></P> <B><A HREF="s130.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gruod~io 2 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Verslininks dvideaimtmetis su aukso ~enkleliais ir bronzos ~vaig~dmis </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/calnarai.jpg" align=left> </B></P><P align=left>Prajus/ penktadien/ Joniakio rajono verslininks asociacija, vadovaujama Audrons Budreckiens, paminjo veiklos 20-met/ su garbingais sve iais, iaskirtiniais apdovanojimais mkss rajono verslininkams ir muzikine gyvo garso grups nuotaika. </B></P><P align=left>Pirmasis Joniakio verslininks asociacijos prezidentas Dainius Vyaniauskas, pirmaisiais atkurtos nepriklausomos valstybs metais, irgi msi verslo turjo kelet bars ir autoservis. Manme, kad vis dmes/ turime skirti vidutiniam verslui, kuris, kaip tada galvojome, yra visos valstybs skms garantas. Entuziazmo buvo daug rengme konferencijas, susitikimus su valstybinio socialinio draudimo fondo, valstybins mokes is inspekcijos darbuotojais. Savivaldybs sals buvo pilnutls. Daug ko tikjoms. Dabar jaunieji verslininkai nori vien tik gauti. Bet, norint gauti, reikia mokti ir duoti , kalbjo pirmasis verslininks asociacijos vadovas D. Vyaniauskas, kuris drsiai konstatuoja, kad aiandien verslas ia biud~eto remiamas per ma~ai. </P> <P align=left><B><FONT size=2> Verslios aeimos nominacija skirta Editai ir Rolandui alnarams </B></P> <B><A HREF="s129.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. lapkri io 29 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Koks yra normalus vargospkdis?.. Tegu j/ kur `mklins! </B></P> <FONT size=-1> </B></P> <P align=left>Iki mets pabaigos lieka vis ma~iau diens. Tirpsta laikas, kai dar galima siklyti kandidatus dalyvauti Mets ~od~io ir Mets posakio rinkimuose. Kas nesps iki sausio 1-osios, tas ir bus nespjs. <P align=left>O siklyms Mets ~od~io paskyroje socialiniame tinkle Facebook vis daugja. Diskusijose dalyvauja, /domis dalyks paraao ir joniakie iai. Pavyzd~iui, Ligita Eitkevi ien apie savo iaradingus mokinius: Maniakiai pertrauks metu pertraukauja, nes... pertrauka. Ilstssi, jei bkts ilstuvs. Ir pertraukauti , ir ilstuvs jau nusissti / Lietuvis kalbos nauja~od~is duomenyn. (Kas ir kaip ten kaupiama kit kart.) </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s128.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. lapkri io 29 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Drsutai is bendrovei turts lenktis ne vienos kadencijos politikai </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/karvide.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Prajus/ antradien/ UAB Drsutai iai , kuri ais mets pavasar/ pa~ymjo savo gyvavimo 25-met/, iakilmingai atidarytas naujas, 400 viets mel~iams karvis kompleksas. `alia aalto tipo galvijs laikymo komplekso taip pat iakilo ir apie 8000 kubinis metrs sruts rezervuaras-saugykla, kurioje skystas organines traas bus galima laikyti pus mets. Kompleks ferm ir pieno blok pastat mkss rajono u~daroji akcin bendrov Grebstas , o /rengimus sumontavo UAB Bir~s ~emtiekimas ir bendrovs Gea ~mons. Vadinamo aalto tipo fermoje, kurios siens ir stogo konstrukcijos medins, apaildytos korozijai atspariomis polistirolo ir skardos plokatmis, karvs bus laikomos palaidos, o mel~iamos aikatelje `onas prie aono . Bendra aio projekto vert milijonas 1700000 tkkstan is eurs. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Perkirpti naujai atidaromo gyvulininkysts komplekso juostel buvo patikta ~ems kkio ministrui Broniui Markauskui, rajono merui Gediminui epuliui, UAB Grebstas direktoriui Jonui Rimd~iui, Bir~s ~emtiekimo generaliniam direktoriui Sauliui Silickui ir UAB Drsutai iai direktoriui Jonui Pidkovai </B></P> <B><A HREF="s126.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. lapkri io 25 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Ia praeities tavo sknks te stipryb semia& </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/leparskas1.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Ia tiess, ko vertas daiktas, pastatas ar medis, kai niekas aplink ne~ino jo istorijos, jo praeities? Tai tik seniena be jokios atminties ~enkls, darkanti ais diens kraatovaizd/, kelianti nepatogumus, netgi grsm ais diens gyventojams. Atrodo, kad iki 2015-sjs Medvilionis dvaro sodyba arba teisingiau jos liekanos irgi buvo tik apleista vieta, nieko daugiau, kuri buvo daugiau rakatis tvarkytis mgstan ioje aiandienos visuomenje nei garbingas praeities pasidid~iavimas. Niekam nebebuvo svarbu, kad kadaise ais ma~utis nuoaalus kampelis buvo ~inomas ne tik Lietuvoje, bet ir Krokuvoje, Pary~iuje, Varauvoje, Sankt Peterburge, Sicilijoje, Amerikoje& Niekam buvo nebe/domi, o gal pamirata aio dvaro svarba lietuvis tautinio atgimimo istorijoje. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Skulptoris, restauratoris Raimond Leparsk, mkss kraate palikus/ ryaks sakralinio meno kkrybos pdsak daugelyje mkss rajono aventovis, daugiau mgstant/ dirbti nei anekti, kalbina Joniakio kultkros centro direktors pavaduotoja, projekto vadov Ilona Osipova </B></P> <B><A HREF="s127.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. lapkri io 25 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Be kibirkaties ir gaisro nebkna </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/bartas.jpg" align=left> </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/darius.jpg" align=right> </B></P><P align=left>Rugsjo lapkri io mnesiais rajono gyventojus lank, dalino patarimus, pastabas, kaip saugiai sutikti ir praleisti aildymo sezon, ne tik Joniakio prieagaisrins gelbjimo tarnybos pareigknai, bet ir Joniakio savivaldybs ugniagesiai bei savanoriai. Akcijos Kkrenkime saugiai tikslas padti apsisaugoti nuo gaisrs, kylan is dl krosnies /rengimo ir js eksploatavimo taisyklis pa~eidims. Per por mnesis pareigknai aplank 330 gyventojs bksts. Nors akcija baigsi, ta iau rajono ugniagesiai gelbtojai vis kkrenimo sezon pasiry~ toki akcij tsti iki pat kkrenimo sezono pabaigos. Gyventojai, norintys pasikonsultuoti prieagaisrins saugos klausimais gali kreiptis / artimiausi prieagaisrin gelbjimo tarnyb, kurios pareigknai suteiks reikaling informacij, o, esant reikalui, atva~iuos pakonsultuoti ir / namus. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Savanoriai Bartas Jurkevi ius ir Darius Adomaitis laisvu nuo tarnybos metu aplank daugiausia gyventojs bksts ir /vertino js saugum gaisro at~vilgiu </B></P> <B><A HREF="s125.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. lapkri io 22 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Valdan iuosius palieka didel patirt/ turintis politikas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/butkuse.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Rajono tarybos valdan isjs koalicijos narys Eugenijus Butkus traukiasi ia Liberals sjkd~io ir pasipraa bkti atleid~iamas ir ia u~imams posts rajono tarybos komitetuose bei komisijose. Ilgamet politin patirt/ turintis joniakietis atvirai teigia, kad Joniakio valdan isjs koalicija nesugeba ieakoti kompromiss ir parod, kaip ia tiess nereikia dirbti. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Liberals sjkd~io narys Eugenijus Butkus pasitrauk ia partijos, nes Joniakio valdan isjs koalicija, jo teigimu, tapo pavyzd~iu, kaip nereikia dirbti, neieakojo kompromiss </B></P> <B><A HREF="s122.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. lapkri io 18 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Kaimo vienyb iasivaika iojo kry~kelje </B></P> <FONT size=-1> </B></P> <P align=left>Kepalis ir aplinkiniuose kaimuose pastarosiomis savaitmis didelis sujudimas: buv ~ems kkio bendrovs pajininkai spalio pabaigoje lapkri io prad~ioje savo paato d~utse rado rimtus praneaimus ia Valstybs mokes is inspekcijos su priminimu, kad priea 3,5 mets pardav pajus, kaimo ~mons nedeklaravo pajams ir nesumokjo 15 proc. mokes io nuo gauts pajams. Be to, toks delsimas dabar Kepalis bendrovs pajininkams dar kainuos ir delspinigius. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s123.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. lapkri io 18 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>`irdyje `imkknai </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/gknyga.jpg" align=right> </B></P> <P align=left> O! Jks ~inote, kur yra `imkknai?! .domu, nes daugelis net ne~ino tokio kaimo , taip pokalb/ apie ma~ kaimel/ tarp Linkai is ir Rudiakis pradedame su Joniakio garbs pilie iu, kraatie iu Juozu Galkumi, Vilniaus dails akademijos Grafikos katedros profesoriumi, apdovanotu Lietuvos did~iojo kunigaika io Gedimino ordino Karininko kry~iumi, Lietuvos kultkros ir meno premija. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Kraatietis dailininkas, profesorius emeritas Juozas Galkus savo gyvenimo 85-met/ pasitiko su laimingos vaikysts atsiminimais `imkkns kaime, sudtais / knyg </B></P> <B><A HREF="s124.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. lapkri io 18 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Paaaukimas dainuoti Meil </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/sofijaj.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Sekmadien/, lapkri io 12-j, Joniakio garbs piliet, J. Avy~iaus vieaosios bibliotekos globja, `v. Kazimiero ordino Dama, operos primadona Sofija Jonaityt pasitiko savo 70-met/. <P align=left>1974 metais dirigentas V. Vir~onis, statydamas A. Borodino oper Kunigaikatis Igoris , pakviet kelet soprans choro balsingumui paryakinti. Atrank laimjo ir tuomet konservatorijos ketvirtakurs Sofija Jonaityt. . Operos ir baleto teatr /~engusi kartu su jo atidarymu, primadona ir aiandien kiekvien smalsuol/ ved~ioja teatro u~kulisiais mkss Sofija yra edukacinis projekts koordinator. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Jubiliejs aven ianti operos primadona, mkss kraatiet, Joniakio garbs piliet Sofija Jonaityt paveldjo aristokratiakus bruo~us ir manieras, kurie neatskiriami nuo teatro </B></P> <B><A HREF="s121.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. lapkri io 15 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Keli / pripa~inim praskyn darbas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/bytautas.jpg" align=left> </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/zaveckis.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Priea dvylika mets Remigijus Zaveckis ir Rolandas Bytautas nedrsiai msi nuosavo verslo, kuris juodu iagelbjo nuo emigracijos. Beveik savamoksliai msi skardinimo darbs. Su baime ia banko gavo paskol profesionalioms staklms ir kitiems /rankiams /sigyti. Pasitelk savo darbatum, kruopatum ir kantryb palengva yrsi vis pirmyn ir gilyn. `iandien aie du vyrai yra geid~iamiausi skardininkai kei iant stogus, stogelius, kraigus, vjalentes, lietvamzd~ius, palanges ar parapetus. Kruopa iai ir atsakingai dirban is skardininks paslaugs ~mons sutinka laukti net metus ir ilgiau. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Remigijus Zaveckis (deainje) ir Rolandas Bytautas pirmiausia tapo draugais, o vliau ir verslo partneriais. Per tuos bendros veiklos metus suvalgytas ne vienas pkdas druskos , o verslo skm priklauso ir nuo abipusio pasitikjimo </B></P> <B><A HREF="s120.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. lapkri io 11 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Kaip pagaminti skani kav ir koki technik tam naudoti? </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/kava1.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Dauguma mkss ryt pradeda su puodeliu kavos. Kvapni ir gardi kava ne tik leid~ia pasimgauti ramybs akimirkomis, bet taip padeda pasiruoati darbo dienai ir apmstyti dienos planus. }inoma, visada norima, kad kava bkts tikrai puikaus skonio, todl kyla klausimas, kaip j paruoati. Tam /takos turi ir tai, kokia kavos rkais yra pasirenkama, ir kaip ji ruoaiama, taigi, kaip pasirinkti kavos virimo technik ir kaip paruoati gards kavos grim? </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s119.htm" TARGET=_new>Pla iau: </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Perls vrinys tokia bilieto / emigracij kaina </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/lauciute.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>1958-aisiais ia Joniakio, / paklod susiriausi bktiniausius rakandus, bulvis ir laainis (nes tuo laiku lagamino Joniakyje nenusipirksi) , / Vilnis studijuoti iava~iavusi Angel Laucikt- Lukanien buvo prie vargo pratusi. Js nameliukas (ir dabar ta grikvanti lkana tebestovi) buvo vos dviejs kambarlis. Ir vien ia js dar okupavo stribo aeima. Mama su keturiais vaikais glaudsi viename kambarlyje, turjo tik dvi lovas, kuris kojas /statydavo / ~ibalo pripiltas konservs skardines aitokiu bkdu gynsi nuo blakis, bet jos mokdavo ir nuo lubs suaokti / lovas. Utls ir blusos irgi buvo vargano pokario gyvenimo nuolatins palydovs. Tame kambarlyje turjo sutilpti dar ir gimins ia kaimo, kurie lank Joniakio gimnazij. Miegoti eidavo / tvartel/-sandliuk arba lipdavo ant aukato po pastoge. Kai ~iem bkdavo ~iauriai aalta, neadavosi kat, kuri padjo kentti pragariakai aaltas naktis. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Angel Laucikt-Lukanien, ~inomo Kanados imigrants potyris knygos Barakudos dienoraatis arba lietuvaits /spkd~iai Kanadoje autor. 2001 metais pasirod~iusi jos knyga primin skandaling straipsn/ ir buvo itin populiari tarp skaitytojs, nes sugebjo u~fiksuoti nema~ai fakts ia sovietins Lietuvos ir lietuvis diasporos gyvenimo </B></P> <B><A HREF="s113.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. lapkri io 8 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Tuatjanti provincija </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/jurgitab.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Priea trejus metus Joniakio centre, Upyts gatvje, kapitaliai susiremontav dal/ /sigyts buvusio, praeityje garsaus Baltijos restorano patalps, joniakie iai Jurgita ir Gintas Baakiai ia /kkr glis ir suvenyrs parduotuv Glta . Ta iau po ts keleris mets darbo smulkks verslininkai pripa~/sta: vien ia glis ir puoka is vargiai aiandien iagyvents, nes kai kurios glis parduotuvs Joniakyje a/met jau u~sidar ar anks iau tiesiog likvidavosi js pardavimo vietos prekybos centruose. Tad kaip aios srities verslininkams reikia dirbti, kad iavengti tokio kraatutinio sprendimo? </P> <P align=left><B><FONT size=2>`iuos, visame pasaulyje pastaruoju metu itin populiarius Gyvybs med~ius, tinkan ius interjerui papuoati, Jurgita Baakien kuria ant sens, nualifuots pirties lents </B></P> <B><A HREF="s114.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. lapkri io 8 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Laikas ir ~mons kei iasi, istorijos puslapiai lieka </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/stulginskiene.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Jono Avy~iaus vieaosios bibliotekos Linkai is filialo vyresnioji bibliotekinink Aleksandra Stulginskien bibliotekoje sureng sens fotografijs ir rajono laikraatyje Tarybinis balsas (aiuo metu  Sidabr ) per kelet deaimtme is spausdints publikacijs parod Linkai iai priea 30 mets . Tris albumus ir aplankus, pilnus /vairios informacijos apie a/ ir aplinkinius kaimus, /domu pavartyti, prisiminti jaunyst ne tik / bibliotek u~sukantiems vyresns kartos kaims gyventojams, bet ir jaunimui. </P> <P align=left><B><FONT size=2> Galbkt kai kas norts informacij apie sovietin/ laikotarp/ ia metraa is ir iatrinti, bet ia ~monis atminties to, visuomens prieataringai vertinamo gyvenimo tarpsnio, juk neiaplai , sako Joniakio Jono Avy~iaus vieaosios bibliotekos Linkai is filialo vyr. bibliotekinink Aleksandra Stulginskien </B></P> <B><A HREF="s117.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. lapkri io 8 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>. Kirnai ius suva~iavo folkloro ansambliai ir kapelos </B></P> <FONT size=-1> </B></P> <P align=left>Lapkri io 4 dien Kirnai iuose surengtas tradicinis, respublikinis folkloro kolektyvs ir kapels festivalis Subatos vakarly . Kirnai is kultkros centre, nuklotame rudeniniais lapais, pasirod trylika kolektyvs ia Radviliakio, Joniakio, Panev~io, `akis, Raseinis rajons. Juos aiemet / `iaurs Lietuvos kraat sukviet Joniakio kultkros centro darbuotojas Gediminas Andraaiknas. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s118.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. lapkri io 8 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Respublikinis istorins dainos konkursas "Auata auarel": Joniakyje dainavo visa Lietuva </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/asalia.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>`eatadien/ Joniakio Baltojoje sinagogoje ~ikrovams savo /vairumu ir gro~iu skleidsi istorin karin lietuvis daina. Nuo 2010 mets ir jau tradiciniu taps Joniakio kultkros centro organizuojamas respublikinis istorins dainos konkursas "Auata auarel" aiemet sulauk rekordinio dalyvis skai iaus. Savo dainas Joniakio ~ikrovams skyr net 23 atlikjai ir grups ia Vilniaus, Kauno, Klaipdos, Neringos, `iaulis, Kdainis, `akis, Radviliakio, Kra~is, Molts, Raseinis ir, ~inoma, Joniakio. Konkurso metu visi dalyviai atliko po dvi dainas. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Respublikinio istorins dainos konkurso "Auata auarel"antrosios Joniakio kultkros centro romanss grup "Aaalia" (vadov R. Kipaait-Bal iknien) </B></P> <B><A HREF="s116.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. spalio 25 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>}iemgalos istorin ir kultkrin atmintis ver ia vis naujus puslapius </B></P> <FONT size=-1> </B></P> <P align=left>Prajus/ aeatadien/ }iemgalos Aukatai is kultkros draugija Joniakyje pakviet / konferencij }iemgala: istorin ir kultkrin atmintis , kurioje istorikas Tomas Baranauskas iakl intriguojan i mint/, kad lietuviakoji }iemgala 1290 metais nebuvo u~kariauta, nors bktent taip traktuojama neskminga sukilimo baigtis. Mokslininkui tokias prielaidas daryti leid~ia faktai, kad nukariautose ~emse Livonijos ordinas nepasistat savo pilis, nors tokia /prasta praktika, o kunigaikatis Gediminas vliau, jau XIII am~iaus prad~ioje, save skelbia ir }iemgalos valdovu. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s115.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. spalio 18 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Sveikatos paslaugos rajono gyventojams pavojuje! </B></P> <FONT size=-1> </B></P> <P align=left>Kai aiemet Joniakio ligoninje netekome Vaiks ligs stacionaraus skyriaus, kai spar iai artjame prie 2018 mets, kuomet sprsis dilema: ar pavyks ialaikyti Chirurgijos-traumatologijos, o su juo ir Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyris? Rajono medicinos /staigs miglota ateitimi susirkpino rajono politikai. `i savait posd~iavs Socialinis reikals ir sveikatos reikals komitetas iaklaus medicinos /staigs vadovs keliamas pagrindines problemas, kurias sprend~iant ir u~tikrinant rajono gyventojams visas sveikatos paslaugas ateityje, ne/manoma apsieiti be paramos ia rajono biud~eto. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s112.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. spalio 14 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Verslininkas neu~dirbo tiek, kiek tikjosi </B></P> <FONT size=-1> </B></P> <P align=left>Prajusiais metais Joniakio seniknijos ~eldinius pri~ikrti konkurs laimjo UAB Tomidas , pasikls paslaugs per tris metus atlikti u~ 69 tkkst. 450 eurs. Per metus bendrov, ia Joniakio seniknijos sulaukusi u~sakyms u~ daugiau kaip 21 t9kst. Eur, seniknijai m reikati priekaiatus, kad gauna ma~ai u~sakyms, sutarties dar dvejiems metams su seniknija nebeprats ir a/ ruden/ kreipsi / rajono Savivaldybs Antikorupcijos komisij, praaydama iasiaiakinti, kodl konkurs laimjusi bendrov gauna ma~ai u~sakyms. Mat dalyvaudama konkurse turjo pagr/sts lkkes is, kad pavyks u~sidirbti daugiau, tad kkr papildomas darbo vietas, pirko papildom technik. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s108.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. spalio 11 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Juodeikis kaimo ~uolas pretenduoja / Mets med~io titul </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/azuolas.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Juodeikis kaimo gyventoja, mokytoja Jkrat Stepulaitien / Juodeikius atva~iavo 1960-aisiais. Tuo laikme iu dar gerai mena Sod~iaus gatvs laukuose, kur dabar ganyklos, stovjusi sodyb po /spkdingo stoto ~uolu, kur/ vietos gyventojai vadino Buivydo ~uolu. Ilgas dviejs gals namas jau buvo suvargs, pritkps, tad neilgai trukus labai greitai ir u~sibaig. Iki ais diens ia tos Buivyds sodybos be ~uolo, kurio am~ius siekia apie 300 mets, liks dar ir aulinys. Teisingiau jo liku iai, pridangstyti aiferiu, kad / j/ ne/krists vaikai ar gyvuliai. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Buivydo ~uolas Juodeikiuose, skai iuojantis apie 300 mets am~is, aiemet prajo did~iul atrank ir dalyvauja konkurse Mets medis 2017 rinkimuose </B></P> <B><A HREF="s109.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. spalio 11 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Iatransliuota ~inut? Dergliava? Baikit, nemanau& </B></P> <FONT size=-1> </B></P> <P align=left>.vairiose aalyse jau ne pirmus metus gyvuoja tradicija rinkti Mets ~od/. `iais metais tokie rinkimai pirm kart organizuojami ir Lietuvoje. Apie tai, kaip vyks rinkimai ir kas paskatino juos rengti, pasakoja Mets ~od~io ir Mets posakio rinkims komisijos nar, Gimtosios kalbos ~urnalo vyriausioji redaktor, kraatiet Rita Urn~ikt. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s110.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. spalio 11 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>}agar sukviet ne/galisjs kolektyvus ia visos Lietuvos </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/andersenas.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>}agarje nuaidjo Socialinis paslaugs centro organizuotas ne/galisjs muzikins saviraiakos festivalis Muzikin paukat 2017 , kuriame pasirod net 14 kolektyvs ia visos Lietuvos. Renginys, kadaise u~gims Garg~duose, ne/galisjs kolektyvams suteikia scen pasirodymams kasmet vis kitame rajone. </P> <P align=left><B><FONT size=2>}agars socialins globos nams Dienos u~imtumo centro lankytojai ir }agars kultkros centro dramos kolektyvo nariai parod H.K. Anderseno pasak K seniukas padarys vis bus gerai </B></P> <B><A HREF="s111.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. spalio 11 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Ateitis Mokytojo rankose </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/motiejuite.jpg" align=right> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/kancelskiene.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Turbkt visai nesvarbu, kas pasiaauna organizuoti nominacijs vakar, kas nuoaird~iu ir ailtu ~od~iu, jautria padka ir gls ~iedu avent surengia tiems, nuo kuris mkss gyvenime aviesu. Jei ne subtilus vakaras Mokytojo dienos iavakarse Baltojoje sinagogoje, aiemetin Tarptautin mokytojs diena bkts nikresn ir blankesn be iakilmings minjims ir koncerts. <P align=left>Net penkias dienas rajono visuomen kviesta socialinio tinklo Facebook paskyroje Joniakio rajono Mets Mokytojo rinkimai savo balsus atiduoti u~ mylimiausius ir geriausius ikimokyklinio ugdymo, neformalaus ugdymo ir bendrojo lavinimo mokykls mokytojus, kuriuos nominacijoms pristat dvylika rajono ugdymo /staigs. <P align=left>U~ trylika pa is pa iausis Mokytojs per penkias dienas savo palaikymo balsus atidav 3370 esams, buvusis mokinis ir tvelis, kolegs. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Pirm kart rajone surengtuose rinkimuose Mets Mokytojo vardu tituluotos dvi geografijos mokytojos Alma Kan elskien ia }agars gimnazijos ir Giedr Motiejuit ia Auaros gimnazijos </B></P> <B><A HREF="s107.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. spalio 7 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Kas gr/ sja, tas gr/ ir pjauna </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/barzda.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Pirmadien/, Angels sargs dien, / redakcij atjo joniakiet. Susijaudinusi pasakojo, kaip sekmadien/, ia Joniakio autobuss stoties 7.25 val. iavykstan iu mararutiniu autobusu va~iavo / `iaulius, kaip ialipusi po geros valandos pasigedo savo pinigins, kurioje buvs visas gyvenimas banko kortels, visi asmens dokumentai, pa~ymjimai ir net 170 eurs grynais. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Gintaras Barzda, pirmasis Joniakio autobuss parko vairuotojas, sulauks nuoaird~ios padkos u~ sugr~int pinigin su visais pinigais ir dokumentais </B></P> <B><A HREF="s105.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. spalio 4 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>. Reibinius sugr~intos Mykolins </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/stalas.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Rugsjui baigiantis mkss senoliai avsdavo Mykolines. }vejai mindavo Vjo dien, jie sudegindavo medin/ aaukat, kad vjas neiapustyts ~uviens. Taip pat buvo /prasta pagerbti pribuvjas, spti ~iemos orus, susikviesti talkininkus ir juos vaiainti bulvis patiekalais. Lietuviui /prastas vaiaingumas, tad ne tik vaiais netrkkdavo, bet ir linksmybis. <P align=left>`iemet pirm kart rajone Reibinis kaimo bendruomen, vadovaujama Adolfo Kria ikno, organizavo Mykolines. Aplink visokis aven is, o mes pagalvojome, kad reikts atgaivinti senolis tradicijas. Kiek senieji reibinie iai atsimena, bkdav /spkdingos bulviakasio avents, kurios sutapdavo su av. Mykolo diena , pasakoja A.Kria iknas. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Net keturias nominacijas peln jungtinis skaistgirie is stalas </B></P> <B><A HREF="s106.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. spalio 4 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Narsutis Boruta: apie likimo dovanas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/boruta.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Ia septynis savaits diens dvi yra skirtos ~mogui pailsti. Ta iau gydytoj radiolog Narsut/ Borut da~niausiai ir aiomis poilsio dienomis visada sutiksi Joniakio ligonins koridoriuose. Paprastai tas poilsio dienas gydytojas aukoja tam, kad galts rajono ~mogui diagnozuoti susirgim ia medicinins diagnostikos aparatkros padaryts nuotrauks, ia vaizdo echoskopo ekrane. Kruopatus suvalkietis. Nes ten, kur ~ikrjo N. Boruta, kiti medikai vargu, ar k naujo beras... Ia Vilniaus, Kauno, Klaipdos kliniks joniakie iai parve~a tokius atgarsius: Ar Boruta tyr? Tai ko dar bereikia? arba Tai ko Joniakyje nesitiriate, turit tok/ puiks gydytoj Borut? . tokias parve~tas pastabas mkss gydytojas radiologas tik aypsosi: Geriau tegu giria, negu peikia.... Vilniaus, Kauno profesoriai, mkss gydytojui draugiakai spausdami rank, kartais nevengia ir nusistebti: toks specialistas, galts darb turti bet kurioje aalies klinikoje, net u~sienyje, o pasirinko Joniak/... Gydytojas yra ne tik ligonis viltis. Jis ir politikas, jau tre i kadencij rajono ~monis deleguotas / rajono Taryb. Dar ir Rotary klubo narys. Nieko keista, kad su tokiu u~imtu ~mogumi laik dl interviu derinoms apie mnes/ ir dar bene por karts keitm susitikimo dat. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Garsas apie radiologo Narsu io Borutos kompentencij eina per Lietuv. Tyrimams / Joniak/ pas a/ gydytoj va~iuoja ir kits rajons gyventojai </B></P> <B><A HREF="s103.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugsjo 30 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Bu iknai patvirtino: ~mogus neianyksta be pdsako </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/diliunas.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Ketvirtadienio pavakare / Bu iknus sujo suva~iavo ne tik kaimo, seniknijos gyventojai, bet ir sve iai ia Paavitinio. Nors Bu iknai ir priskirti Joniakio rajonui, ta iau su Paavitiniu juos vienija ta pati parapija. Tdien kaimo gyventojams ne/prasta buvo matyti ir daug uniformuots Lietuvos atsargos karininks sjungos naris. Ne/prasta buvo dalyvis sraae u~siregistruoti ~sies plunksna ir u~ tai dar gauti ir dovan arbatos pakuot su garsios Bu ikns kaimo sodybos nuotraukair padka u~ dalyvavim renginyje. </P> <P align=left><B><FONT size=2>}iemgalos draugijos tarybos narys, Lietuvos atsargos karininks sjungos Kauno apskrities skyriaus valdybos narys, pirmininko pavaduotojas, brigados generolo Klemenso Popeliu kos sknnas dm. plk. ltn. Algirdas Diliknas, kuris yra ir Bu ikns kaimo bendruomens narys, prie namo atideng atminimo lent, ~ymin i, kad ia nuo 1928-sjs veik prad~ios mokykla </B></P> <B><A HREF="s104.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugsjo 30 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Did~iausias nerimas dl bksimos miaks kkio reformos </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/leimontas.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Nors a/met Miakininko diena aalyje iakilmingai ir nebuvo minima, ta iau kai kuris miakininks ilgametis ir atsakingas darbas /vertintas, jiems suteikiant aukatesnes klases. Vadovaudamasis kvalifikacinis girininks klasis suteikimo ir ir panaikinimo tvarkos apraau, generalinis miaks urdas R. Prksaitis 11-kai aalies miaks urdijs girininks suteik antr kvalifikacin girininko klas. Tarp js ir Joniakio miaks urdijos }agars girininkijos girininkui Arvydui Leimontui. <P align=left>Arvydas miaks kkio sistemoje dirba jau daugiau kaip 30 mets. Ia js 21-erius vadovauja }agars girininkijai. Kolektyvas nedidelis. Jame, be girininko, dar dirba jo pavaduotojas ir du eiguliai. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Ilgametis Joniakio miaks urdijos }agars girininkijos girininkas Arvydas Leimontas viliasi, kad politiks sumanyta miaks kkio sistemos pertvarka miakininks neprivers emigruoti ar tapti bedarbiais </B></P> <B><A HREF="s101.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugsjo 27 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Ma~osios Daunoravos dvaras Lietuvos nepriklausomybs kovs karininko aeimos buvein </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/vitte.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>`iemet rugpjk io 13 d. sukako 130 mets, kai Daunoravos dvare gim Lietuvos kariuomens vokie is tautybs savanoris Teodoras Vitt (1887-1941?). <P align=left>Joniakio kraato kultkrinje atmintyje vienaip ar kitaip jau /tvirtinti partizans, pasaulinis kars auks istoriniai pasakojimai, /am~intos js atminties vietos paminkluose. Tad galima teigti, kad aio pobkd~io istorin atmintis jau virsta bendrai reflektuojamais mkss kraato atminties naratyvais. Ta iau visgi iki aiol did~ia dalimi u~maratyje lieka Lietuvos Nepriklausomybs kovs dalyvis atminimas. Iaimtys - Kriukuose 1928 m. pastatytas paminklas Nepriklausomybs kovose ~uvusiems leitenantui V. Viatakiui, virailai P. Bal iknui ir eiliniui P. elkiui atminti (nugriautas apie 1960 m., atstatytas 1991 m.), vyksta minjimai. Kitas atvejis ? asmenine iniciatyva Skaistgirio senosiose kapinse /am~intas u~imant Klaipd 1923 m. ~uvs Lietuvos kariuomens grandinis Stasys `le~as (*1900). Savo laiku Lietuvos kariuomens savanoriais domjosi Joniakio istorijos ir kultkros muziejaus /kkrjo bei ilgame io vadovo Karolio Ba ionio 1994 m. organizuota ekspedicija... Ta iau aiuo metu didesnio dmesio aiems dalykams stokojama. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Teodoras Vitte 1927 m. </B></P> <B><A HREF="s102.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugsjo 27 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Palaimintas ~ems kvapas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/pranculiai.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Nuo ryto iki vakaro palinkusi Tvo nugara prie traktoriaus, prie javs varpos, prie obels kamieno ar med~io kamieno drktgalio... Tok/ vaizd ia savo vaikysts tebesineaioja broliai Pranciuliai ia Juodeikis kaimo. Nes vis laik, nuo tada, kai vaika ioti iamoko, paskui tv paskui jo pdas, jam / pagalb... O paskui ir vieni pagal Tvo komand. Js tvas, am~in atils/ Boneventkras Pranciulis, aiaip pagal profesij miakininkas, pagal sudjim tvirtos dvasios. Tvirtyb tyliai, be ~od~is, pagal savo pavyzd/ skiepijo savo keturiems sknums, u~augusiems Skaistgirio miako 6 hektars ploto aikatels sodyboje. Vieni t ~alij/ plkdur su dviejs trobesis stogais aiandien vadina Juodeikis kaimu, o patys Pranciuliai prie /va~iavimo / sodyb pasistat med~io rai~in/, kad ia Miknai is kaimas. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Kur keturi broliai Pranciuliai (ia kairs Andrius, Mindaugas, Darius, Boneventkras) stoja, dulks tik surkksta ir darbas nudirbtas... </B></P> <B><A HREF="s99.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugsjo 23 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Viskas prasidjo nuo... meils </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/stefa.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Stefa Motuzien save vadina moterimi, /sdusia / paskutin/ verslo traukinio vagon. Ir skmingai jame tebeva~iuoja nuo pat 2002-sjs. Tai gyvas pavyzdys, kad imti vystyti versl nevlu net 47-eris. Ta iau skmingai veiklai bktina slyga visiakas atsidavimas, begalinis noras ir nuolatiniai ieakojimai. Ir Stefa aiandien yra vienintel glis pardavja, palaikanti tiesiogin/ rya/ su augintojais Olandijoje. Pirmadien/ jiems pateikia u~sakym, o tre iadien/ siunta jau pasiekia Joniak/. Nieko nra ne/manoma, nra to klientas sugalvojs, ko Stefa ne/gyvendints. Net gauti pakalnu is pa iame vidur~iemy. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Stefa Motuzien aiemet aven ia veikos glis versle 15 mets jubiliejs </B></P> <B><A HREF="s100.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugsjo 23 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Ilinojaus valstijos vaiks globa joniakiets rankose </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/alma.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Priea aeaiolika mets buvusi pradinis klasis mokytoja Alma }ukauskait tuometinje Mato Slan iausko gimnazijoje netiktai pasuko kita kryptimi tapo Vaiko teisis apsaugos tarnybos specialiste, besirkpinusia be prie~ikros likusis vaiks globa. Po keturis mets karjeros, kuriai buvo visos slygos toliau augti, Alma netiktai laimjo ~alij kort, kuri suteikia galimyb darbui ir gyvenimui Jungtinse Amerikos Valstijose. 2005 metais Alma apsisprend pabandyti. Atvykusi / lietuvis amerikietiak oaz ikag, ji jau po mnesio gavo darb buvo priimta / priva i firm, u~siiman ia Jungtinis Amerikos Valstijs Ilinojaus valstijos vaiks globa ir /vaikinimu. 12 mets skmingos veiklos toje pa ioje darbovietje. Apie tai kalbams trumps atostogs / gimtj/ Joniak/ gr/~usia dabar jau JAV piliete Alma }ukauskaite. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Alma }ukauskait, buvusi rajono Savivaldybs Vaiko teisis apsaugos tarnybos specialist, ir Jungtinse Amerikos Valstijose rkpinasi vaiks /vaikinimu bei globa. Trumpam gr/~usi / gimtj/ Joniak/ ji Sidabrei papasakojo apie vaiks globos ir /vaikinimo JAV subtilybes </B></P> <B><A HREF="s98.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugsjo 20 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Ligonin vl traukiasi: nebeliks ir Vaiks dienos stacionaro </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/baltakis.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Nuo spalio 1-os dienos Joniakio ligoninje grei iausiai nebeliks Vaiks skyriaus. Mintas skyrius dar ais mets prad~ioje buvo reorganizuotas, atsisakant stacionaro paslaugs, ma~ieji pacientai esant reikalui ve~ami / `iaulius. Ta iau iki aiol vis dar veik dienos stacionaras. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Vyriausiasis gydytojas Edmundas Baltakis apgailestauja, kad tenka imtis nepopuliaris sprendims, ta iau, kai pacients ma~ja ir nelieka mediks specialists, nra kur dtis </B></P> <B><A HREF="s95.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugsjo 16 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Nuo gimtsjs nams skiria Baltija </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/jolantas.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Jolantas skaistgirietis, Vita joniakiet. Ji studijavo choreografij Klaipdoje, jis dirbo Palangoje. Jsdviejs pa~intis priea daugiau kaip deaimtmet/ u~simezg kavinje Fortkna . .sikkr ma~ame `vedijos miestelyje, ma~daug 120 km nuo Stokholmo. Deaimtmet/ kartu iagyvenusi pora priea ketverius metus susituok Prahoje ( ekija). Vien tam, kad visi aeimos nariai turt galimyb neaioti vienodai skamban i pavard Bartaaius. Jolantas Bartaaius, Vita Bartaaius ir js ma~oji Evelina Bartaaius. Gyvenant u~sienyje, teigia Vita, kyla ma~iau problems /rodinjant, kad tai viena aeima. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Vita ir Jolantas Bartaaiai su ma~ja Evelina trumpos vieanags Lietuvoje metu </B></P> <B><A HREF="s96.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugsjo 16 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>}iedais kaiaytais Stupurs kiemais </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/tikniu.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Gera gyventi Stupuruose. Senbuviai ir ia kadaise savo laim surad sako, kad kaimas yra palankus ~mogui tykus, ramus, saugus, nra vagis, chuligans. O ir kelias asfaltuotas, susisiekimas geras, tad nema~ai kaimo ~monis va~iuoja / darb Joniakyje. <P align=left>`iandien Stupurs kaimo bendruomen aven ia veiklos 15 mets gimtadien/. Juos sveikins bi iuliai ia artimesnis ir tolimesnis bendruomenis, sodins jubiliejin/ ~uoliuk, klausysis muzikants, apdovanos tvarkings sodybs aeimininkus. Kol dar aalnos viso to Stupurs gro~io nepakando, skaitytojus kvie iame / ekskursij. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Biruts ir Antano Tiknis sodybos spalvos </B></P> <B><A HREF="s97.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugsjo 16 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Benediktas Vanagas Linkai iuose iakl Vy io vliav </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/vanagas.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Vakar vidudien/ Lietuvoje ~inomiausias Dakaro lenktynininkas Benediktas Vanagas Linkai is kaime, kkininko Gedimino }ebrausko kieme iakl Vy io vliav. <P align=left>`is /vykis tai dalis nepelno siekian io pilietiakumo ir patriotiakumo projekto, kur/ /gyvendina skandinaviako kapitalo bendrov Scandagra , dalis. <P align=left> Vy io vliavs projekto metu lenktynininkas Benediktas Vanagas per por mets iakels 100 vliavs ilgaam~iakiausiems ir iatikimiausiems Scandagros partneriams. Tai /mons dovana kkininkams ir bendrovms u~ nenutrkkstam bendradarbiavim, pastovum, nuolatin/ tobuljim, investavim / savo kk/ bei rezultats siekim. G. }ebrausko sodyboje iakelta vliava projekto 25-oji. jkininkas savo kk/ /registravo 2005 metais, o Scandagra /sikkr metais vliau ir nuo to laiko jie yra iatikimi partneriai. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Vakar Linkai iuose, kkininko Gedimino }ebrausko sodyboje sutiktas Dakaro ralio lenktynininkas Benediktas Vanagas, su Scandagra atstovais atve~s dovans Vy io vliav </B></P> <B><A HREF="s94.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugsjo 13 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Requiem dar vienai mokyklai </B></P> <FONT size=-1> </B></P> <P align=left>`i savait Vyriausybs atstov konstatavo, kad, rajono Taryba, mokslo mets iavakarse nusprendusi nebekomplektuoti klasis, pa~eid Mindaugs mokyklos mokinis ir js tvs teistus lkkes ius, kuriuos garantuoja Konstitucija ir `vietimo /statymas. Tokias iavadas ji pateik rajono merui ir primin, kad rugpjk io 30 d. Tarybos sprendim, kuriuo faktiakai panaikintas "Sauls" pagrindins mokyklos Mindaugs skyrius, sustabd. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s92.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugsjo 9 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Bandoris kaimas u~ asfaltuot keli sumokjo aimtame iais ~uolais </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/bandoriai.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>}vyrkelis, prava~iavus menkiausiam transportui, palieka did~iulius dulkis debesis, kurie sda ant dar~o ir sodo grybis, pad~iauts skalbinis, nuvalyts langs. Atrodo, kaimo ~mogus galts d~iaugtis, kai / js kaim atrieda galinga kelininks technika ir ruoaiasi kloti asfalt. <P align=left>Turti asfaltuot keli per kaim aiemet nusiaypsojo laim Bandoris kaimo gyventojams. Bktent kelio Stungiai Bandoriai Daunoriak atkarpa nuo 5,87-jo kilometro iki 6,77-ojo kilometro Lietuvos automobilis kelis direkcija prie Susisiekimo ministerijos /trauk / vadinamj ~vyrkelis program ir rangovai jau pradjo paruoaiamuosius darbus. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Galiknai ~uolai liko tik Bandoris kaimo ~monis nuotraukose </B></P> <B><A HREF="s90.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugsjo 9 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>}elmen/ kelia ~em, ~mogs darbas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/petraiciai.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Ilgame io rajono agronomijos moksls specialisto Jono Petrai io pla iajai rajono visuomenei pristatyti jau nereikia. Buvusio Karolio Po~los kolkkio, Joniakio ~ems kkio mokyklos vyriausiasis agronomas, V. Kapsuko kolkkio pirmininko pavaduotojas, Joniakio miesto vykdomojo komiteto pirmininkas, 1994 metais iajo kkininkauti ir puoselti tvs ir senelis kadaise turt kk/. <P align=left>Priea trylik mets ~inomas agronomas savo, kaip kkininko, veiklos atsisak, o turim kk/ padalino dviems savo vaikams dukrai Daivai ir sknui Donatui. <P align=left>Lygiai taip pat, kaip ir tvas, brolis su seserimi savo kkiuose dabar tvarkosi taip, kad yra ko pasimokyti. Jonas Petraitis 2003 metais tapo Lietuvos kkininks sjungos tradicinio konkurso Mets kkis III, 2004 m. II vietos laimtoju. `iemet / geriausisjs kkius pretenduoja jo dukra su sknumi. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Meil ir pagarb ~emei maitintojai Jonas Petraitis deramai /skiepijo savo vaikams Daivai ir Donatui </B></P> <B><A HREF="s91.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugsjo 9 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Pasaulinio garso fizikas aiemet bkts avents 80-met/ </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/bareikis.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Jei likimas bkts dosnesnis, ais mets sausio 5-j Skribakiuose (Sauglaukio seniknija) gims, Kepaliuose augs, Poaupis pradinje ir Joniakio pirmojoje vidurinje mokykloje moksis pasaulinio garso mokslininkas ir fizikas, moksls daktaras Vytautas Bareikis, karatsjs elektrons fliuktuacijs puslaidininkiuose bei js dariniuose tyrims mokyklos, pelniusios plats tarptautin/ pripa~inim, kkrjas ir vadovas, dirbs Did~iosios Britanijos, Italijos, Kanados, Pranckzijos, JAV mokslo centruose, bkts atavents savo 80-met/. </P> <P align=left><B><FONT size=2>994 m. Tarptautinje triukams konferencijoje Palangoje. V. Bareikis (kairje) diskutuoja su prof. Lino Reggiani ia Italijos </B></P> <B><A HREF="s93.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugsjo 9 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>}em nelieka skolinga, dosniam ji pakvimpa pyragais </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/petre.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Lietuvos kkininks sjungos Joniakio skyriaus pirminink Lilija `ermukanin kartu su komisijos nariais UAB Bir~s ~emtiekimas regiono atstovu in~inieriumi vadybininku Vidmantu Jeskevi iumi, rajono }ems kkio skyriaus vedju Sigitu Lelioniu, skyriaus vyriausiaja specialiste Sigita Ginkuviene pradjo ~valgybas, kas aiemet ia Lietuvos kkininks sjungos naris savo pasiekimais galts pretenduoti / geriausisjs nominacijas. Pirmoji stotel Kepaliuose, jau 20 mets kkininkaujan is Petruts ir Povilo Malinausks kkyje. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Kepalis kkininkai Petrut ir Povilas Malinauskai su savo pastangomis ir pasiekimais aiemet pretenduoja / Mets kkio apdovanojimus </B></P> <B><A HREF="s89.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugsjo 6 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Mindaugiai laimjo mka/ priea politikus </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/mindaugiai.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Priea pat naujuosius mokslo metus, likus vos porai diens iki Rugsjo 1-osios, rajono Taryba buvo /tikinta `vietimo, kultkros ir sporto skyriaus vedjo Jono Novogreckio, kad Mindaugs pagrindinje mokykloje, nuo rugpjk io 31 d. pagal reorganizacijos plan tapusios Sauls pagrindins mokyklos skyriumi, dl ma~o mokinis skai iaus neverta tvirtinti klasis komplekts. Ir tarybos nariai balss dauguma tam pritar. Pakeldami rankas rajono politikai faktiakai nusprend mokyklos ~lugim. Bendruomen. iki paskutins dienos tikinta, kad mokykla, jei tik bus mokinis, bus, sujudo. Tre iadienio popiet jie pagalbos padti apsiginti pasipraa `vietimo ministerijos. Tre iadienio vls vakar ministerija suformavo darbo grup ia specialists, kurie ketvirtadienio ryt prisistat Mindaugis mokykloje ir iaklaus tvs ir mokytojs pozicij. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Vyriausybs atstov, stabdanti Tarybos sprendim, kuriuo nutarta nebeformuoti klasis Mindaugis pagrindinje mokykloje, ia mero teigia girdjusi, kad Sauls mokyklos direktorius su tvais ir vaikais jau susitar </B></P> <B><A HREF="s88.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugsjo 2 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Sulaik gimtin ir jos ~mons </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/aiguste.jpg" align=left> </B></P> <P align=left> Man nereik / Airij, man nereik / Rusij, jeigu mano meil kitoj kelio pusje... radijo eterio bangomis da~nai skamba ai P. Stalionio atliekama daina. <P align=left>22-ejs Aigust Andraaiknait ia Kirnai is, aiemet baigusi `iaulis Universitet ir gavusi kineziterapeuts diplom, atvirai prisipa~/sta, kad jau kitos minties neturjusi kaip tik va~iuoti / u~sien/. Jei ne paskui brol/ / Olandij, tai gal pas draugus / Airij. Ta iau neprisijo pasukti nei viena, nei kita kryptimi, nes jauna diplomuota specialist yra reikalinga ir mums. Nuo liepos 1-osios Aigust Andraaiknait Va. Joniakio ligonins Fizins medicinos ir reabilitacijos skyriaus kineziterapeut. Visada pozityviai nusiteikusi, pasirengusi ne tik fiziakai, bet ir emociakai, ir apsiginklavusi did~iule kantrybe. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Gas iknuose Aigust Andraaiknait rugpjk io 18-j, kai lanksi JE LR Prezident Dalia Grybauskait, u~kalbino kartu su Nacionalins saugumo kampanijos U~ saugi Lietuv partneris vykdomo projekto .kvpk nariais atvyks populiarios TV laidos Kvieskite daktar vedjas, gydytojas Alvydas Unikauskas. Iagirds kad mergina diplomuota kineziterapeut, ~inomas medikas iareiak vilt/, gal kada jiedviem teks kartu dirbti... </B></P> <B><A HREF="s85.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugpjk io 30 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Motina tvirkino ir leido tvirkinti savo ma~ame ius vaikus </B></P> <FONT size=-1> </B></P> <P align=left>To Joniakio istorijoje neteko girdti net visko ma iusiems Vaiko teisis apsaugos tarnybos specialistams. 35-eris mets joniakiet, auginan i aatuonis vaikus, Joniakio rajono apylinks teismas pripa~ino kalta, vaiks akivaizdoje sekso orgijomis u~simusi su savo 11 mets jaunesniu draugu. U~ ma~ame is savo vaiks tvirkinim prokuroras, aioje byloje palaiks valstybin/ kaltinim, sikl motinai skirti 6 mnesis laisvs apribojimo bausm. Teismas baud~iamuoju /sakymu motinai skyr 4 mnesis laisvs apribojimo bausm, /pareigojant vis bausms atlikimo laik bkti namuose nuo 22 iki 6 val. </P> </B></P> <B><A HREF="s87.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugpjk io 30 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Mel~iamos avys jau ne egzotika ir mkss rajone </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/eriukas.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Karvis ar o~ks pienas daugeliui /prastas dalykas. Ta iau laikyti mel~iamas avis ir skanauti js pien ar ia jo pagamintus produktus ry~tasi ne da~nas. Juo labiau, kad ir mel~iams avis Lietuvoje kol kas laikoma labai ma~ai tik apie 500. Dar 1992 metais pirmosios mel~iamos ostfryzs veisls avys / mkss rajono Lankai is kaim buvo atve~tos ia Vokietijos. Vliau ia ia gyvenusis ~monis js buvo /sigij ir kiti egzotikos myltojai. Ta iau po to kuriam laikui tokios veisls avys rajone tarsi buvo viss pamiratos, nes kaimo gyventojai daugiausia laiko msinio tipo avis. <P align=left>Priea kelet mets pienins veisls avimis netiktai susidomjo Blauzd~ikns kaimo kkininkai Inga ir Egidijus Kria iknai, iki tol laik miarknes ir Lietuvos aiurka iavilnes avis. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Inga Kria iknien su ostfryzs veisls avis jaunikliu </B></P> <B><A HREF="s86.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugpjk io 30 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Islandija tapo baze laims paieakoms </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/simas.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Islandija ypatinga Lietuvos ~monms aalis. Ji pirmoji pripa~ino Lietuvos nepriklausomyb. Lietuviai antroji pagal dyd/ imigrants bendruomen aioje ataiaurioje Atlanto vandenyno salos valstybje. <P align=left>Lietuviakos pavards ia skamba neretai. Lietuv mergina Universitete /kkr Islands, kaip antrosios kalbos, students sjung, Lietuvis pripa~intas geriausiu Islandijos mkrininku. O atai ia Joniakio kils ir aiuo metu Reikjavike gyvenantis Simas Dargis irgi prisidjo prie istorinio /vykio drauge su jauns ~monis grupe /steig Islandijos lietuvis jaunimo organizacij, o prajusis mets spalio 19-j tapo aios organizacijos laikinuoju vicepirmininku. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Simo Dargio galvoje sukasi aimtai kelions kryp is ir plans. Jam patinka ir planuoti, ir keliauti, ir draugams jau turi k patarti </B></P> <B><A HREF="s82.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugpjk io 26 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Kas aildosi rankas u~ joniakie is mokam ailum? </B></P> <FONT size=-1> </B></P> <P align=left>Rajono Tarybos opozicijos frakcija vl kelia bangas iki pat Seimo Kontrolieris /staigos. `/kart surengtoje spaudos konferencijoje / vieaum jie kelia aildymo paslaug, kuri vartotojams (}emai is ir Jurdai is biokuro katilins) tiekia UAB Joniakio buts kkis . Kit savait rajono Taryboje ruoaiamasi tvirtinti ailumos bazins kainos ir karato vandens kainos dedamsias. Nors kainos sprendims projektuose beveik nesikei ia, ta iau opozicija nusiteikusi balsuoti priea tokius sprendimus, nes turi rimts /tarims, kad ia joniakie is UAB Joniakio buts kkis lupikauja. </P> </B></P> <B><A HREF="s84.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugpjk io 26 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Pasaulio rekordinink ia Vaizgu is ant ranks neaioja ir savo mam </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/giedres.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Kai susitarme susitikti su Lietuvos svars is kilnojimo stipriausia mergina, aiemet pasiekusia nauj Pasaulio jaunimo rekord, 24 kg svarmen/ ilgo ciklo rungtyje iaklusi 70 karts, Lietuvos jaunis ir jaunimo rekordininke, 16 kg svarst/ per 10 minu is iaklusi net 190 karts, manme susitikti su sunkiasvore /spkdingo stoto savininke. Ta iau Vaizgu is kaimo (Gatau is seniknija) daugiabu io kieme mus pasitiko aatuoniolikamet ilgaplauk gra~iai pri~ikrtais nagu iais ir nuoaird~ia aypsena. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Kaip pajusti aatuoniolikamets jg? Pasaulio rekordinink po kiem ant ranks m neaioti savo mam </B></P> <B><A HREF="s83.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugpjk io 26 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Pa~eidimams u~vilks teisingumo marakinius </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/parapijos.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Didelio a~iota~o sulauk faktas, kad per por mets biud~eto laomis sutvarkyta privati nuosavyb Joniakio miesto centre buvs Buitinis paslaugs pastatas. 2015 metais ia u~ 9203 Eur atlikta stogo remonto darbs, prajusiais metais daugiau kaip 19 tkkst. eurs skirta pastato fasadui sutvarkyti. </P> <P align=left><B><FONT size=2>. rajono Taryb dl paramos miesto /vaizd~iui pagerinti ir didinti jo patrauklum savo pastats fasadams ir stogams sutvarkyti galts kreiptis ir Joniakio parapija, kuriai priklauso ais pastatas miesto centre... </B></P> <B><A HREF="s81.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugpjk io 23 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Prezident Gas iknuose ragino pasitikti savimi </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/prezidente.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Vakar, liepos 18 dien, Gas ikns kaimo vienos ia deaimties ma~sjs Lietuvos Kultkros sostinis bendruomens amats kiemas tapo minivalstybe, kurioje susibkr /vairis institucijs atstovai dirbo su suaugusiaisiais ir vaikais: mok, konsultavo, kaip atpa~inti smurt, kur kreiptis, kodl netylti, kviet / diskusij. Nacionalins socialinio saugumo kampanijos U~ saugi Lietuv partneris vykdomo projekto .kvpk baigiamajame renginyje apsilank ir mint kampanij inicijavusi Lietuvos Prezident Dalia Grybauskait. </P> <P align=left><B><FONT size=2>LR Prezident Dalia Grybauskait susitiko su projekto .kvpk organizatoriais ir neprajo pro norjusius nusifotografuoti vaikus </B></P> <B><A HREF="s80.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugpjk io 19 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B> Fringe festivalis /rod paribys gali tapti menininks sostine </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/sara.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Tris savaitgalio dienas, nuo rugpjk io 11-os iki 13-os }agar tapo tikra /vairis pasaulio aalis menininks sostine, kurioje skambjo skirtings stilis muzika, savo gebjimus demonstravo aokio meistrai, / slpining vaidybos pasaul/ kviet teatralai, tarpsdisciplininis mens atstovai kkr instaliacijas, / kurias susijung vietos gyventojs prisiminimai, apie sugedus/ rya/ tarp ~monis signalus signalizavo sens antens statinys, niekada nevystan is vyanis ~iedais apsipyl pastatas greta miesto aikats. Antrasis Fringe (lietuviakai paribys) festivalis, inicijuotas ia Anglijos atsiklusios ir }agarje aaknis /leidusios Sarah Mitriks, turi senas tradicijas kitose pasaulio aalyse. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Sarah Mitrik sak, kad a/ kart jau ~mons ~ino, kas yra Fringe festivalis ir nereikia apie j/ daug aiakinti </B></P> <B><A HREF="s79.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugpjk io 16 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Pavlavusi javapjkt pama~u /sibgja </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/gailiunas.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Ma~daug dviem savaitmis atsiliekanti ais mets derliaus numimo prad~ia ~emdirbius kiek iagsdino mat rugpjkt/ vienu metu susideda ypa daug darbs, netrkksta /tampos. Tenka doroti ~ieminius rapsus, kvie ius, ~irnius, taip pat ruoati ~em ir sti ~ieminius rapsus kits mets derliui. Prajusi savait baig pjauti ~ieminius mie~ius, ai savait ~emdirbiai kombainus jau pasuko / ankstyvesnis veislis ~ieminis kvie is laukus. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Stambiais aiemetiniais grkdais d~iaugiasi ~ems kkio kooperatyvo Joniakio aruodas generalin direktor Jurita Zubauskien ir gamybos aptarnavimo operatorius Ramknas Gailiknas, teleskopiniu krautuvu grkdus ia aikatels ve~antis / d~iovyklas arba kraunantis / transport juos iave~ti </B></P> <B><A HREF="s77.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugpjk io 12 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Daunoravos dvaras: istorija ir pasakojimai </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/medziotojai.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>`iemet sukanka 460 mets, kai pirm kart aaltiniuose buvo paminti Daunoravos, Vytau is ir kiti greta esantys kaimai. Joniakio kraatas Lietuvoje gali did~iuotis seniausiais ialikusiais raaytiniais dokumentais 1254 mets baland~io mnesio }iemgalos dalybs aktu (pirm kart paminta }agar), 1536 mets vasario 23 dienos Joniakio parapijos steigimo privilegija ir pagaliau 1557 mets kovo 10 dienos Daunoravos dovanojimo privilegija. </P> <P align=left><B><FONT size=2>XX am~iaus 4-jo deaimtme io nuotraukoje med~iotojai: tre ias ia deains Vytau is kaimo kkininkas Rudolfas Grinvaldas, centre Daunorai is dvaro savininkas Teodoras Vitte (?), pirmas ia deains Likai is kaimo kkininkas Mikelis Krkminis, antroje eilje kairje 2 policininkai </B></P> <B><A HREF="s78.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugpjk io 12 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Gyvenimas su pauka iais </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/afrikoje.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>31 eris mets kraatietis ia Zinikns kaimo, kur gyvena jo tvai, kils buvs Joniakio Auaros gimnazijos mokinys, aiuo metu Lietuvos ornitologs draugijoje /vairiuose projektuose dirbantis ir savo edukacin program Pa~inkime pauka ius drauge ugdymo /staigose ir stovyklose vedantis ornitologas Gediminas Petkus, yra tas ~mogus, kuriam draugyst su sparnuotaisiais ~mogaus draugais teikia gyvenimo pilnatv ir d~iaugsm. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Kraatietis ornitologas Gediminas Petkus neseniai lanksi ekspedicijoje Afrikoje </B></P> <B><A HREF="s76.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugpjk io 9 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Bits maitina, gydo ir gra~ina </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/oksana.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Daunoravos kaime gyvenanti 42-ejs Oksana Steponavi ien niekada bitininkauti nesireng. Bet visada mielai kopinjant meds talkino anytai Emmai Steponavi ienei, u~ tai gaudavo kibir medaus. <P align=left>2011-sjs bir~el/ anyta Oksan paskatino pa iai pradti savarankiakai bitininkauti ir ... padovanojo aviliuk su bi is aeima. Po mets ji jau turjo tris avilius ir tapo bitininks draugijos nare. Prabgo aeaios vasaros, moters sode aiandien jau gyvena 26 bi is aeimos. Oksana namuose ia medaus gaminasi kaukes plaukams ir veidui, medumi minkatina rankas, aeimos narius gydo pikio preparatais, ia vaako ~iem lieja kvapnisias ~vakes, o ateinan i ~iem pasirengusi virti muil su medumi ir vaaku. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Oksana Steponavi ien ia Daunoravos kaimo savo biteles labai myli ir brangina kiekvien js suneato medu io aaukat </B></P> <B><A HREF="s73.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugpjk io 5 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Kaimo medicinos punktai ir ambulatorijos jau ne visiems prieinami </B></P> <FONT size=-1> </B></P> <P align=left>Nuo rugpjk io 22-osios jau ne visiems rajono kaimo vietovis gyventojams bus prieinamos kaimo bendruomens medicinos punkts, Skaistgirio, Gatau is bei Kriuks ambulatorijs paslaugos, bendruomens slaugytojos jau ne visus pacientus aptarnaus js namuose. <P align=left>Tokia nedkinga rajono ~monms situacija susiklost po to, kai aeimos klinika UAB Saulen Va. Joniakio pirmins sveikatos prie~ikros centr dar bir~elio 22-j informavo, kad nutraukia vienuolikos mets bendradarbiavimo sutart/, pagal kuri kaims medicinos punkts ir ambulatorijs bendruomens slaugytojos teikdavo medicinines paslaugas ir priva ioje gydymo /staigoje prisiraaiusiems rajono gyventojams. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s74.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugpjk io 5 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Kaip gryninasi Povilas Gavorka? </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/gavorka.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Povilas Gavorka jau galts save laikyti vilnie iu, ta iau gimtsjs aakns (o jos Joniakyje) nepamirata, karts nuo karto gr/~ta su savo darbais. Paskutinioji personalin paroda Anomalijos Joniakio kultkros centre veikia iki rugpjk io 10-osios. Priea trejet mets Povilas / tviak buvo atve~s savo Debess dienoraat/ , o 2008 metais  Dinamo , 2010-aisiais kartu su jaunaisiais menininkais parodoje rod tapybos darbus . . visuomen ia dirbtuvis Povilas su savo darbais iajo 1995 metais, kaip jaunsjs autoris parodos dalyvis. Su jaunaisiais kkrjais po to dar / tviaks parods sal gr/~o 2003-aisiais, ir 2000-aisiais, kaip Adomo Varno respublikins tautodailininks parodos dalyvis. Kuklus, bet kraatie iai pripraao. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Povilas Gavorka / gimtj/ Joniak/ gr/~o su antra personaline savo kkrybos paroda </B></P> <B><A HREF="s75.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugpjk io 5 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>}mogaus am~is nusako airdis </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/sigitas.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>`i liep savo brands gyvenimo jubiliejs pasitiko viss joniakie is gerbiamas ir mylimas Mokytojas, treneris, ne vien lydjs / olimpo aukatumas Sigitas Adomavi ius. Pokario vaikas, u~augs Vilkaviakio rajone, Pilviakis miestelyje, niekada nesi~avjo dideliais miestais, todl 1959 mets rugpjk io pabaigoje, vos 22-ejs vaikinas, ialips ia traukinio Joniakio gele~inkelio stotyje ir vls vakar pasieks miesto centr, liko maloniai nustebintas: ia tiek daug ialik sens gra~is pastats, tiek daug erdvs. Atva~iavo kuriam laikui dirbti. O, pasirodo, visam gyvenimui. Kas jis dabar: aukataitis ar suvalkietis? Joniakio suvalkietis , aypsosi 80-met/ k tik atavents S. Adomavi ius. </P> <P align=left><B><FONT size=2>2015-sjs ruden/ po skmingo grybavimo su savo aukltiniu Raimondu Granzbergu </B></P> <B><A HREF="s72.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. rugpjk io 2 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Moksliniai tyrinjimai nuved iki `veicarijos </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/giedre.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>`i savait Mindaugiuose pas tvus atostogauja ia }enevos (`veicarija) sugr/~usi Giedr Stripeikyt. 25-eris mergina `veicarijos federaliniame technologijs institute Lozanoje (EPFL) skaito neuromoksls paskaitas, studentus, bksimus industrijos ir mokslo in~inierius, ruoaia egzaminams ir veda praktinius u~simimus, o pati studijuoja doktorantkroje, }enevos universiteto moksls centre atlieka tam darbui reikalingus mokslinius tyrimus kognityvinis neuromoksls laboratorijoje. Giedrs mokslo ir studijs objektas ~mogaus smegenys. Be penkis minu is mokslinink ia Mindaugis moksliniame darbe, kur/ ketina baigti per 4-5 metus, bando rasti atsakym, kas sukelia aizofrenij ir kokie poky iai esant aiai ligai vyksta smegenyse. Mergina savo moksliniu darbu siekia priartinti t dien, kai pasaulis su~inos, kaip ia tiess veikia ~mogaus smegenys, kad bkts u~bgta sunkioms ligoms u~ akis arba bent rasti bkd, kaip jas iagydyti. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Giedr Stripeikyt, `veicarijos sostinje siekdama mokslinio daktars laipsnio, mgsta lankyti kalnus. Nuo vaikysts aituo pomgiu u~krt mama. `/syk Pranckzijos Alpis kurorte, vienoje ia auka iausis Europos viets, visai aalia Monblano, did~iausio Vakars Europos kalno, esan io 4810 m vira jkros lygio. Ir dar nepabijojo ~engti / praraj, o tiksliau / stiklin d~, kaban i vira skard~io </B></P> <B><A HREF="s71.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. liepos 29 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Vaiks ia globos /staigs svajons turti namus retai pildosi </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/genovaite.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>}agars socialinis paslaugs centro Vaiks globos skyriuje globojami 22 vaikai. `i globos /staiga daugeliui js yra vienintel pastog ir u~uovja, 16 vaiks ia leid~ia net vasaros atostogas. Tik aeai js yra laukiami pas giminai ius, senelius. <P align=left>Vienuolikametis Jonas Kiakis vienas ia ts nedaugelio laimingsjs }agars vaiks globos nams aukltinis, kuris kaskart u~simans gali rinktis, kur va~iuos per rudens, pavasario ar vasaros atostogas, aventes. Jau antri metai oficialia laikinja berniuko globja yra tapusi }iuris kaimo gyventoja Genovait Lipnevi ien, pas kuri vaikas skuba kaip pas savo artimiausi ~mogs. Jonukui pasisek labiau nei dviems jo vyresniems broliukams, kurie net vasaros atostogoms lieka tuose pa iuose vaiks globos namuose. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Genovait Lipnevi ien jau antri metai globoja ir gyvenimiaks pamoks moko vienuolikamet/ }agars vaiks globos skyriaus aukltin/ ir dl tokio savo sprendimo niekada dar nesigailjo </B></P> <B><A HREF="s69.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. liepos 26 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Nemeikais ~uolas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/pauzaa.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Riebios Joniakio kraato ~ems. ia gerai dera ne tik javs derliai. ia gimsta, u~auga ir / didelius vieakelius iaeina ir ~mons. Vienas js edukologijos daktaras, docentas, Lietuvos mokslininks sjungos narys, Lietuvos kataliks moksls akademijos mokslininks sjungos narys Jonas Pau~a, aiandien aven iantis 79-j/ gimtadien/. Jis gi kelis leidinis filologijos specialybis studentams autorius, russ kalbos vadovlis vidurins mokyklos 9 ir 10 klasms bendraautorius, buvs `iaulis universiteto Lietuvis kalbos didaktikos katedros docentas, paskutiniuoju karjeros laikotarpiu Ugdymo sistems katedros docentas. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Derlingose Nemeikais kaimo ~emse u~auga ne tik ~uolai. Bet ir edukologijos daktaras Jonas Pau~a </B></P> <B><A HREF="s70.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. liepos 26 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Ant geriausisjs pakylos vyriakas trejetukas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/jaunuoliai.jpg" align=left> </B></P> <P align=left> Nra jaunimas toks blogas, kaip apie j/ ~mons kalba. Mano akimis, tie jauni ~mons ir darbatks, ir kkrybingi. Bet tokis, kaip mano aukltiniai, k tik gimnazijos baigimo diplomus gavs Paulius Kuprevi ius ir Simas Bijeikis ma~ai, linksmai nusiteikusi Sidabrei kalbjo Auaros gimnazijos pedagog, vienos ia abiturients klass aukltoja Lina Karkliuvien. </P> <P align=left><B><FONT size=2>`is mets iaskirtinai vyriakas Auaros gimnazijos pasidid~iavimas Lukas Baltramaitis, Simas Bijeikis ir Paulius Kuprevi ius </B></P> <B><A HREF="s68.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. liepos 22 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Biud~eto laos iaavaistytos / priva ius kiemus </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/buitinis.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Rajono Tarybos opozicin frakcija dar kovo mnes/ dl savivaldybs biud~eto laomis privatiems asmenims atlikto stogo ir fasado remonto kreipsi / LR valstybs kontrol ir Savivaldybs kontrolier. Pastaroji, /galiota Valstybs kontrols, k tik atliko tyrim ir pateik iavadas: biud~eto laomis suremontuotas privatus turtas prieatarauja /statymui. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Savivaldybs kontrolier ne/sivaizduoja, kaip Savivaldybs administracija, suremontavusi aio pastato fasad ir stog, u~ atliktus darbus gali dabar papraayti priva is savininks susimokti, jei dl to raatiakai nebuvo susitar priea atliekant tokius darbus </B></P> <B><A HREF="s65.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. liepos 19 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Paroda po parodos </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/suobelelemis.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Virginija kasmet nekantriai laukia pavasario. Gr/~ta pauka iai, pro betirpstant/ balt ~iemos patal galveles kelia snieguols, mlynuoja ~ibuts, pra~ysta narcizai, /vairiaspalvs tulps. `irdis sklidina muzikos ir spalvs, spalvs, spalvs... Ima palet, teptukus ir prie molberto. Liejasi ne tik spalvos, liejasi emocijos. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Virginija su savo obellmis Paber~je </B></P> <B><A HREF="s66.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. liepos 19 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Vira }agars dvaro nuaidjo ir rags gausmas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/kupars.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>`isme io }agars vyanis festivalio dalyviai aeatadienio popiet galjo ne tik pasigrti ne tik ant dvaro rkms laipts pasirod~iusiu, naujais tautiniais rkbais pasipuoausiu Joniakio kultkros centro folkloro ansambliu Kupars ir jo atliekamomis liaudiakomis dainomis bei nuotaikingomis melodijomis. Nuotaikingoje programoje }agarvyanis sutartin pirm kart visuomenei buvo pristatyti ir nauji muzikos instrumentai ia vyanis kamieno padaryti penki ragai. </P> <P align=left><B><FONT size=2>}agars vyanis festivalyje Joniakio kultkros centro folkloro kolektyvas Kupars pasirod ne tik pasipuoas naujais tautiniais rkbais, bet ir susirinkusiuosius maloniai nustebino ia ~agarvyanis kamiens padaryts rags didingu gausmu </B></P> <B><A HREF="s67.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. liepos 19 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Jauna gydytoja pacientus nuginkluoja meile ir ~od~iu </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/raminta.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Joniakio ligonins Primimo-skubios pagalbos skyrius nuo liepos 1-osios turi nauj vedj. Leonid Kriu enkov pakeit k tik medicinos studijas Kauno sveikatos moksls universitete baigusi ir bir~elio 27-j diplom gavusi kauniet 27-eris Raminta Jan iauskait. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Primimo-skubios pagalbos skyriaus vedja Raminta Jan iauskait (viduryje) sako, kad lengva dirbti su kolektyvu. Darbo vietoje kartu su bendrosios praktikos slaugytojomis Irina Jokatiene (sdi) ir Virginija Pusvaakiene </B></P> <B><A HREF="s64.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. liepos 15 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Toks jaunimas mkss garb ir viltis </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/lauraa.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Pirmosios Joniakio miesto avents dienos vakar geriausiam jaunimui iadalintos nominacijos. Mets moksleiviu pripa~intas Simas Bijeikis, Mets sportininku Kstutis `iau iknas, Mets savanoriu Lukas Svirplys, Mets menininku Vilius Juodpalis, nominacija Mets iniciatyva iakeliavo }agars Lindyhoperiams . <P align=left>. Geriausio sportininko nominacij buvo iakelta ir Lauros Samulionyts kandidatkra. Tai stalo tenisinink, tarptautinis turnyrs Rygoje, Bauskje (Latvija), Joniakyje dalyv, rajono komandinis stalo teniso pirmenybis nugaltoja, rajono stalo teniso pirmenybis tre ios vietos, moters dvejets ir miaris dvejets antros vietos laimtoja, Lietuvos jaunis stalo teniso komandinis pirmenybis penktos vietos laimtoja. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Laura Samulionyt nusikirpo daugiau kaip metro ilgio plaukus, kad ia js sergan iai v~iu mergaitei bkts padarytas perukas </B></P> <B><A HREF="s62.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. liepos 12 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Baltoji sinagoga palaiminta naujai misijai </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/eksponatai.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Joniakio istorijoje naujas faktas: rekonstruota Baltja sinagoga mkss mieste d~iaugsi net dviejs u~sienio aalis Izraeilio ir Norvegijos ambasadoriai. Iki aiol n vienas kitas pastatas, kultkrinio paveldo objektas, nebuvo sulauks tokio iaskirtinio dmesio. <P align=left>Liepos 7-osios pavakare Joniakis sulauk ypatingo sve io J. E. Izraelio ambasadoriaus Amiro Maimono. Priea ceremonij Baltojoje sinagogoje ambasadorius aplank Joniakio ~yds masinis ~udynis viet Vilkiauaio miake ir pagerb aukas. Joniakyje, prie rekonstruotos sinagogos, dalyvaujant `iaulis ~yds bendruomenei, ambasadorius atliko pastato palaiminimo ceremonij prie /jimo / Baltj sinagog durs staktos deainje pritvirtino mezuz mlynos spalvos cilindro formos metalin/ futliar, kurio viduje pergamento juostel, ant kurios ypatingu ariftu ranka u~raaytos dvi Toros iatraukos tam tikra prasme judjs tikjimo simbolis. }ydai mezuz prikala prie laukujs nams durs kaip patvirtinim Dievo tikjimu. Tikima, kad tokiu bkdu namai yra palaiminami ir apsaugomi. Pagerbiant Baltosios sinagogos praeit/, kuomet joje rinkdavosi gausi Joniakio ~yds bendruomen, kartu su `iaulis ~yds bendruomene prie Baltosios sinagogos penktadienio pavakare simboline malda pasitiktas `abatas, taip pagerbiant Joniakio ~yds atminim. }yds bendruomens Joniakyje nebeliko, ta iau jos istorija turi ialikti gyva. Baltosios sinagogos atstatymas ypatingai prisideda prie Joniakio ~yds bendruomens istorijos atkkrimo, todl nuoaird~iai dkoju Joniakio savivaldybei ir visiems, kas dirbo prie atstatymo , kalbjo ambasadorius. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Imitaciniuose istorinio Joniakio pastatuose suprojektuoti varstomi langeliai, atsidaromi stal iai, besisukantys akmenys, u~ kuris slepiasi eksponatai </B></P> <B><A HREF="s63.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. liepos 12 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Sudie, Lietuva! Sveika, Amerika! </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/dargiss.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>. Amerik plkstantiems emigrantams aioje aalyje /sikurti legaliai galimyb suteik priea dvideaimt mets /vesta ~alios kortos loterija. JAV ambasados duomenimis, kasmet laimti ~ali kort bando apie 10 tkkst. Lietuvos gyventojs. <P align=left>Liepos 5-j, Mindaugo karknavimo dienos iavakarse, ia Lietuvos / Jungtines Amerikos Valstijas gyventi ir dirbti su laiminga ~alia korta rankose iavyko jaunas ir perspektyvus mkss rajono politikas Eligijus Dargis, iagarsjs savo vieaais politiniais pareiakimais, ilgametis Gas ikns kaimo bendruomens pirmininkas, daug nuveiks kaimo ~monis labui ir js gerovei. </P> <P align=left><B><FONT size=2>}inomas rajono politinis veikjas, Gas ikns kaimo bendruomens, kurios garsas eina per vis Lietuv, pirmininkas Eligijus Dargis Valstybs dienos iavakarse emigravo / Jungtines Amerikos Valstijas </B></P> <B><A HREF="s59.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. liepos 8 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Krepainio ~vaig~d savo draugs gimtinje </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/uljana.jpg" align=right> </B></P> <P align=left> Atva~iavau / antrj tvyn. . Lietuv. Todl, kad gimiau Zarass ligoninje (jos gimtasis kaimas Latvijoje tik 6 km nuo Zarass Autors pastaba) ir Lietuvoje pragyvenau pirmsias septynias savo dienas. Visur kalbant apie mano biografij akcentuojama, kad gimiau Lietuvoje, taip ketvirtadienio vidurdien/ kalbjo / Joniak/ susitikti su visuomene atva~iavusi ryakiausia viss laiks moters krepainio ~vaig~d 65-eris Uljana Semionova ia Rygos, dukart olimpin, triskart pasaulio ir net deaimt karts Europos empion, vienintel moteris ia Europos, priimta / Springfildo (JAV) krepainio alovs muziejs, taip pat FIBA alovs muziejaus Madride (dabar perkeltas / }enev Autors pastaba) pasidid~iavimas. 2007 metais / jo atidarym buvo pakviesta 50 ~ymiausis pasaulio krepaininks. Tarp js ir Uljana, jusi raudonu kilimu kartu su Lariu Bird, kuris laikomas vienu geriausiu baltaod~is NBA ~aidju. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Geriausia viss laiks krepainink Uljana Semionova Krepainio muziejuje </B></P> <B><A HREF="s61.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. liepos 8 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Bajorai Nagevi iai nuo }agars iki Kinijos </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/nageviciai.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Baland~io 22 ir 26 d. Sidabrs laikraa io numeriuose publikavus straipsnius apie bajorus Leparskus atrod, kad jau teks padti taak Joniakio kraato bajors aeims tyrimuose, ta iau ir vl (ne)klydau... Leontinos Leparskaits atmintis a/kart suved su jos artimu giminai iu Jonu Nagevi iumi. Tad aiame raainyje pristatysime kit nema~iau /domi bajors Nagevi is gimin. Js kilm XVII a. nurodoma Gruzd~is, XVIII a. `akynos, XIX a. ir }agars, Joniakio Kriuks apylinkse, kur gyveno ne viena js aeima. Palikuonis archyve sukauptos nuotraukos, laiakai, atsiminimai aios aeimos naris paplitimo geografij XX a. pirmojoje pusje praple ia nuo }agars iki Rusijos Tolimsjs Ryts ir Kinijos. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Kazimieras ir Janina Nagevi iai itoje apie 1917 m. </B></P> <B><A HREF="s60.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. liepos 8 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Mokyklos rkmas liko mokinis airdyse </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/pranyte.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Pats vidurvasaris. Liepos pirmosios rytas iaauao verkiantis. Galtum ramiai sau sdti kambaryje ir grtis dangaus aaaromis, bet kur tau. Tik ne Endriakis mokyklos mokytojams ir mokiniams a/ ryt u~sidaryti namie ir parimti prie lango. Neeilinio susitikimo, kam brangi kadaise Endriakiuose iki pat 2001-sjs stovjs didingas mokyklos rkmas, jie n u~ k nebkts praleid. <P align=left>`v. Jurgio ba~ny ios aventorius kas minut pilnte pilnja. .vairaus am~iaus vyrai, moterys, merginos pasipuoa, grakatks ~valgosi / vien, / kit bkrel/ susirinkusis. Kur ia tie bendraklasiai? Kur buv mokytojai, aukltiniai?... Pro vartelius ltu, bet tvirtu ~ingsniu ~engia Mokytojas Aleksandras }alys. Nua ikva susirinkusisjs bkreliai, prityla klegesys. Kas pirmas iaties rank Mokytojui, kas pirmas pasisveikins, apglbs? Trumput tyla, atodksis ir mokytojas prabyla: Rimis... Jau veidas su raukalmis, tiesia rank buvusiam kolegai. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Buvusios Endriakis mokyklos Mokytojui A. }aliui t dien netrkko mokinis dmesio, pagarbos ir glis </B></P> <B><A HREF="s58.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. liepos 5 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Pasaulio kraate ant Ramiojo vandenyno bangs </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/jurgita.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Barikniet Jadvyga Savickien, iagirdusi, kad dukra Jurgita meta darb ir iavyksta ma~iausiai pusei mets / Ramsj/ vandenyn, prisipa~/sta ilg laik nesudjusi bluosto. Juk vandenynas ne e~eras ir ne jkra, o jos Jurgita ne patyrusi jkreiv, o medik. <P align=left>Nuo tos lemtingos dienos, kai Jurgita Rimd~iuvien lipo / lktuv ir iavyko / il, o ia ia sdo / 9 metrs ilgio burlaiv/ ir ils Patagonijos pakrants kanalais iaplauk / pasaulio kraat, prajo 3,5 mets. Pusantrs mets praleido Ugnies }emje, apiplauk Horno kyaul/, o / Pranckzs Polinezij atplauk prajusis mets liepos pabaigoje, aplank Markizis, Tuamotu salas, o nuo prajusis mets rugsjo gyvena prisiavartav Papetje, did~iausios Tai io, pietinje Ramiojo vandenyno dalyje esan ios salos Draugijos sals archipelage, sostinje ir duonai u~sidirba vietinje juodsjs perls industrijoje ia kriauklis iaimindama juoduosius perlus, rkaiuodama kriaukles. `iandien Jurgita vis dar burlaivyje, skpuojama did~iausio pasaulio vandenyno bangs. Moteris tikina, kad drsis ir sens jkreivis nebkna, ~mogus tik aapelis vandenyno rankose, o jo planai juokina Diev, bet vis tiek, nors iki aiol ir tebebijo vandenyno, toliau svajoja, jei tik orai ir vjai leis, dar susipa~inti su garsija Bora Bora, Amerikos Samoa salomis, Tonga karalyste, Naujja Zelandija ir kitomis ~emmis. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Tikra Lietuvos ambasador Ramiajame vandenyne burlaiviu keliaujanti Jurgita Rimd~iuvien po vandenyn keliauja iakelta Lietuvos trispalve </B></P> <B><A HREF="s56.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. liepos 1 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Ma~ojoje kultkros sostinje amats diena </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/rpeckuviene.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Dangus pamalonino, anot dainos, nebuvo nei lietaus, nei vjo, nei sauls. Organizatoriai, planuodami renginius lauke, visada rizikuoja. Bkna, kad vakaryka iai surikiuotos palapins ryt jau dangsto kaimyns sodo obelis. Joniakio istorijos ir kultkros muziejaus rengiama tradicin Amats diena aiemet persikl / Lietuvos ma~j kultkros sostin Gas iknus. Pajut visapusiak partneryst, muziejininkai dkingi bendruomens pirmininkei Ingai Karbauskienei, Rimai Gylienei, kitiems talkinusiems gas iknie iams. Dauguma nuolatinis aio renginio dalyvis ~ino, kad Amats diena ne mug. Atva~iavai, /sikkrei, tad ir rodyk, mokyk: velk, nerk, kalk, ausk... <P align=left>Anksts aeatadienio ryt ne pro Vilniaus, o Gas ikns vainikuotus ~alius bromus pirmieji /~eng keramikai Rita ir Virginijus Padgurskiai. .kandin js savsias puodynles, vazeles dliojosi Jurgita Benien, Gas ikns amats centro keramik. Sugalvok tu man nu~iesti dubenl/ mezgjoms, nrjoms, /spraudei sikl / ilg plya/, kamuolys ir neiaaoks, nenurieds. Netrukus greta /sitais Jurgit aio amato mokiusi tautodailinink, juodosios keramikos meistr, aalies Puod~is karalien Regina Mataitien ia Gruzd~is. Nepaliaudamos sukasi ma~os dekoravimo staklels, o /gudusios rankos adatle br~ia lygut lygutlius smulkaus ornamento brkkanelius. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Geriausios amatininks titul pelniusi Reda Pe kuvien </B></P> <B><A HREF="s57.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. bir~elio 21 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Naujasis seniknas stereotipams apie }agar nepritaria </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/seniunas.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Du mnesius dirbantis naujasis seniknas Saulius Ku~marskis nepritaria /sigaliojusiam stereotipui, kad }agarje dirbti sunku, nes vietos gyventojai pernelyg reiklks. 17 mets tardymo izoliatoriuje dirbs ir daug /vairis gyvenims mats bei istorijs girdjs buvs pareigknas /sitikins, kad su visais galima rasti bendr kalb. Mano kabineto durys atviros kiekvienam , sak seniknas, jau spjs susipa~inti su }agars /staigomis, u~megzti ryaius su daugeliu nevyriausybinis organizacijs, o artimiausiu metu planuojantis daryti viea susitikim su gyventojais ir pateikti savo ataskait. Kol kas jis pripa~/sta tik tai, kad jau trkksta laiko senam pomgiui futbolui. </P> <P align=left><B><FONT size=2>}agars seniknas Saulius Ku~marskis sako, kad po 17 mets darbo praktikos `iaulis tardymo izoliatoriuje jau niekas negali bkti baisu </B></P> <B><A HREF="s54.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. bir~elio 17 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Atversti Sibiro tremties dienoraa iai </B></P> <FONT size=-1> </B></P> <P align=left>Gedulo ir vilties dien Jono Avy~iaus vieaoji biblioteka visuomen pakviet / aviesaus atminimo joniakie io Aleksandro Pupinio knygos Gyvenimo mokykloje: Sibiro pamokos ir patirtys pristatym. <P align=left>. rengin/, vykus/ Joniakio turizmo ir verslo informacijos centre, atjo nema~ai buvusis tremtinis, kurie taip pat dalijosi prisiminimais apie tremt/, kits joniakie is. Dalyvavo ir abu Aleksandro Pupinio sknks, miakininkai Saulius ir Justas, kurie mint knyg skyr t io atminimui ir finansavo leidyb. 287 puslapis knyg 200 egzemplioris tira~u pernai ialeido I. S. Tumno leidykla `iaurs Lietuva . </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s55.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. bir~elio 17 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Iaaugs bendruomenis festivalis /~eng / antr deaimt/ </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/kirnaiciuose.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>`eatadien/ Kirnai is kaime vyko tradicinis vienuoliktasis tarptautinis festivalis Sportuok, jaunime, visos Lietuvos... , sujungs ne tik sportiakus jaunuolius ia skirtings aalies rajons bei kaimynins Latvijos, muzik ir dainas pamgusius vyresnio kaimo ~mones, bet ir ~emdirbius, kuriems surengta koferencija aktualiais ~ems kkio klausimais. Festivalyje aiemet pirm kart organizuotas amatininks, prekybininks miestelis. `ventei gra~s giedr or dovanojo dangus, tik rajono savivaldyb pagailjo paramos. </P> <P align=left><B><FONT size=2>. Kirnai is festival/ suva~iavo dalyviai bei sve iai ia /vairis Lietuvos vietovis ir ia Latvijos </B></P> <B><A HREF="s53.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. bir~elio 14 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Mindaugie iai turi priimti geriausi sau sprendim </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/darbdaviai.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Dar pavasar/ Joniakio rajono Taryba nutar Mindaugis pagrindin mokykl nuo rugsjo pirmosios kaip skyris prijungti prie Joniakio Sauls pagrindins mokyklos. Mokiniai ir mokytojai dirbs tose pa iose patalpose. Ta iau prasidjus vasarai m sklisti abejons, ar neatsitiks taip, kad rugsjo pirmj filiale nebeliks mokinis, o dar paaiakjo, kad pus mokytojs iaeina ia darbo. Organizuotame susitikime, kuriame pabr~ta, kad darbdaviai yra tvai ir vaikai, nusprsta per artimiausias savaites iasiaiakinti mindaugie is apsisprendim kurie js naujais mokslo metais vaikus tikrai atves / Mindaugis filial. </P> <P align=left><B><FONT size=2>`vietimo, kultkros ir sporto skyriaus vedjas Jonas Novogreckis (dainje) norjo iagirsti tvs nuomon, o Sauls pagrindins mokyklos direktorius Tomas Armonavi ius patvirtino, kad tvai ir vaikai yra tikrieji mokyklos darbdaviai </B></P> <B><A HREF="s52.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. bir~elio 10 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Tarnautojai pa~eid /statym </B></P> <FONT size=-1> </B></P> <P align=left>Vyriausioji tarnybins etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprend, kad Joniakio rajono savivaldybs administracijos direktorius Aivaras Rudnickas bei `vietimo, kultkros ir sporto skyriaus vyriausioji specialist Daina Armonavi ien pa~eid Vieasjs ir priva is interess derinimo valstybinje tarnyboje /statymo reikalavimus. Specialist nedeklaravo priva is interess ir pateko / js konflikt, o direktorius to nekontroliavo ir nenuaalino jos nuo konflikt kelian is klausims sprendimo. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s51.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. bir~elio 10 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Nuo kooperacijos idjos iki modernios grkds supirkimo /mons </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/grupe.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Prajus/ penktadien/ ~ems kkio kooperatyvas Joniakio aruodas gra~iai paminjo savo veiklos deaimtmet/. Iakilmingas pirmojo jubiliejaus minjimas vyko erdviame, girliandomis iapuoatame grkds ir tras sandlyje, kuris t vakar buvo taps savotiaka pramogs arena. J/ ved aktorius Gintaras Mikalauskas. Gauss apdovanojims liets lydjo ~inomo akordeonisto Martyno Levickio ir styginis kvarteto SinChronic atliekams kkrinis muzikos garsai. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Tam, kad kooperatyvas tapts modernia grkds supirkimo /mone, daug pastangs /djo kkininkai, iniciatyvins grups nariai: (ia kairs) Jonas Petraitis, Alvydas Vizbickas, Lilija `ermukanien, Svajknas Bunga, Aidas Puidokas ir Ramintas Vaitekknas </B></P> <B><A HREF="s50.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. bir~elio 7 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Kas ia tiess Joniakyje diskredituoja savivald?.. </B></P> <FONT size=-1> </B></P> <P align=left>Tre iadien/ vykusiame posdyje Joniakio rajono taryba Antikorupcijos komisijos pirmininku paskyr valdan isjs koalicijos atstov. Savas tikrins savus. Tame pa iame posdyje ia Kontrols komiteto naris pareigs buvo atleisti opozicijos atstovai, ta iau naujus kandidatus / js viet pateikti opozicin frakcija atsisak. <P align=left>Svarstant biud~eto pakeitimus meras netiktai pateik siklym skirti las imtynininks salei ir buvo apkaltintas padedantis saviems bei nesilaikantis reglamento nustatytos tvarkos. .tikintas jis siklym atsim. <P align=left>`/ kontraversiak posd/ Vyriausybs atstov Asta Jasiknien pakomentavo trumpai ir aiakiai: "Diskredituojama savivalda". </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s49.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. bir~elio 3 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>.am~intas Tausns kaimo atminimas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/priepaminklo.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Paskutin/ gegu~s aeatadien/ dulktu Mergikns kaimo vieakeliu link med~is gojelio saugomos koplytls suko ir suko maainos. Nuvilnijo laukais skardus juokas, saul d~iovino ilgesio aaaras ant skruosts,lengvi apsikabinimai ir suaugusisjs veiduose ieakojimas to paties vaikiako ~vilgsnio. Kitaip ir bkti negali, juk susitiko senai iasivaika ioj Tausns ir kits aplinkinis kaims vaikai. Kol mergikniakiai deg atminimo ~vakeles ant savo senelis ir protvis am~ino poilsio vietos, kol vainiku apjuos koplytls fundatoriaus Ignaco Jurevi iaus paminklin/ kry~is, Tausns kaimo vaikai ir ankkai, atskubj pagerbti gimtojo kaimo, pirmiausia suklupo maldai u~ tuos, kurie niekad nebevaika ios drauge nei po vasarojs, nei pamiaks pievas. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Tausns kaimo vaikai prie js vaikysts istorinio paminklo Lietuvos nepriklausomybs 20-me iui atminti statyto savanorio Gofmano 1938 metais </B></P> <B><A HREF="s46.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gegu~s 31 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Sugyventinis pora u~baig svadavimo versl </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/savadautojas.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Gegu~s 23 d. `iaulis apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigkns surengta operacija savo netiktumu nustebino /vykio liudininkais tapusius vieno did~iulio `iaulis prekybos centro lankytojus. U~blokav nuo stogo nuva~iavus/ automobil/ BMW X5 M, ia jo iasodintai joniakie is porai 23 mets vaikinui ir 20-metei jo sugyventinei, pareigknai u~djo antrankius ir, /sodin / tarnybin/ automobil/, iagabeno / areatin. Tuo metu kiti pareigknai viename `iaulis vieabutyje sulaik ais ~monis prostitucijai ianaudojam nepilnamet ir jos klient. Sulaikytoji sugyventinis pora dviem paroms buvo u~daryta / areatin, abiem pareikati /tarimai dl pelnymosi ia kits asmens, tarp js ir nepilname is, prostitucijos. U~ tai /tariamiesiems gresia nelaisv iki deaimties mets. </P> <P align=left><B><FONT size=2>`iauliuose prie vieno prekybos centro buvo sulaikyta sugyventinis pora ia Joniakio, kuriai pareikati /tarimai dl pelnymosi ia kits asmens, tarp js ir nepilname is, prostitucijos </B></P> <B><A HREF="s47.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gegu~s 31 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Kas su abiturientais pasielg ne~mogiakai? </B></P> <FONT size=-1> </B></P> <P align=left>. Sidabrs laikraa io redakcij prajus/ penktadien/ u~suko grup Auaros gimnazists, kuriems prajusi savait nuskambjo paskutinis skambutis. Ta proga gimnazijos administracija jiems suteik laisv pirmj pamok susitikimams su pirmosiomis mokytojomis. Beveik pus dabartinis Auaros gimnazijos gimnazists yra baig Sauls pagrindin mokykl, tad jau priea por savai is teigia skubj pas savo pirmsias mokytojas ir praa pravesti pirmj Paskutinio skambu io avents pamok. Gimnazistai negalvojo, kad dl buvusis mokinis sugr/~imo vienai pamokai gali kilti kokis nors nesusipratims. Ta iau Paskutinio skambu io avents iavakarse abiturientai ia savo buvusis pirmsjs mokytojs su~inojo, kad aventin/ ryt buvusioje mokykloje js niekas nepriims, nes tokiems buvusis mokytojs ir moksleivis susitikimams veto u~djs pats Sauls pagrindins mokyklos direktorius Tomas Armonavi ius. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s48.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gegu~s 31 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Kirunos miest `vedijoje perkrausto ir du joniakie iai </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=5 src="images/naujienos/mikolaitis.jpg" align=left> </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=5 src="images/naujienos/karzinauskas.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>U~ poliarinio rato `vedijos aiaurje esan iam Kirunos miestui, po kuriuo plyti did~iausis gele~ies rkdos sankaups pasaulyje, pavojs kelia po ~eme, po miesto pamatais paliktos tua ios kasyklos ertms miestas tiesiog gali /grikti. `vedai, susirkpin padtimi, msi gelbti Kirun, nusprend vis miest apie 18 tkkst. gyventojs, apie 3000 nams, ba~ny i, ligonines ir mokyklas, restoranus ir sporto sales perkelti / saugesn viet u~ trijs kilometrs / Rytus. Atrinkta dvi deaimtys istorins ir kultkrins reikams turin is pastats, kurie bus iaardyti, supakuoti ir perkelti / naujj/ miest, kur vl bus sumontuoti. Prie aio mil~iniako, brangaus ir iki 2040-sjs mets u~truksian io projekto prisideda ir dviejs joniakie is, buvusis bendraklasis, 1998 metais baigusis M. Slan iausko gimnazij (dabar progimnazija), Mindaugo Mikolai io ir Sauliaus Kar~inausko valdoma bendrov Fasadus , gaminanti ir montuojanti aliuminio ir stiklo konstrukcijas. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Kirunos miest `vedijoje / nauj viet pads perkelti ir du joniakie iai UAB Fasadus bendrasavininkiai Mindaugas Mikolaitis ir Saulius Kar~inauskas </B></P> <B><A HREF="s45.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gegu~s 27 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Darbuotojs stokojantis transporto sektorius aoka viliotinius </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/vyrai.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>`iandien rasti gerai apmokam darb yra sudtinga. O ir naujs darbo viets skai ius minimalus. Vienintelis transporto sektorius vis dar jau ia darbuotojs trkkum, tad vsoje Lietuvoje rengia susitikims ciklus, kuris metu patraukliai pasakoja apie profesij ir jos galimybes. UAB Volvo Lietuva su tokiu renginiu prajusi savait u~suko ir / Joniak/. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Savo karjeros start pradj Joniakio ~ems kkio mokykloje, aiandien buv joniakie iai Eivitas }arys, Gediminas Stripeikis ir Kstutis Spuris UAB Volvo Lietuva darbuotojai. Pirmas ia kairs }ems kkio mokyklos praktinio mokymo vadovas Saulius Dauparas </B></P> <B><A HREF="s42.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gegu~s 24 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B> Muziejs naktis jaunimui </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/gricius.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Nuolat besisukantis ratas, kamuolys, besivyniojantys siklai /suka mus / nesibaigiant/ verpet, susaisto ~monis gyvenimus, likimus, /vykius, praeit/ ir dabart/. <P align=left>Alytaus kraato muziejaus fotograf Galina Tamoaiknien ia kurso bendramokslis Virginijos ir Stanislovo Lengvenis, joniakie is fotografs, su~inojusi apie Joniakio sinagogs erdves, nuolat alsuojan ias nkdienos aktualijomis, panoro jas pamatyti ir pasiklyti savo parengt fotografijs parod Kalba gatv , skirt jaunimo temai. Dalis jaunsjs joniakie is bendrauja su muziejininkais, dalyvauja rengiamuose edukaciniuose u~simimuose, bet js galts bkti ir daugiau. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Gls re~isieriui Jonui Griciui </B></P> <B><A HREF="s43.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gegu~s 24 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Skm roko grupis ir solists festivalyje </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/roko.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Bema~ priea metus Joniakio Auaros gimnazijoje susibkrusi roko grup PK gegu~s 21 dien dalyvavo Tarptautiniame moksleivis roko grupis ir solists festivalyje konkurse Skersvjis Kaune. Renginys turi senas tradicijas aiemetinis festivalis jau 13-tas. `ventje dalyvavo 15 roko grupis, trys ia js sve is teismis. </P> <P align=left><B><FONT size=2> Auaros gimnazijos roko grup PK ia Tarptautinio festivalio-konkurso gr/~o su dviem nominacijomis </B></P> <B><A HREF="s44.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gegu~s 24 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Antikorupcijos komisijos vairas / valdan isjs rankas </B></P> <FONT size=-1> </B></P> <P align=left>Nuo prajusis mets rajono Taryba buksavo vietoje: valdan isjs armija ilgai stumdsi su vos keliais opozicins frakcijos nariais N. Valuckiene, R. Misikniene, K. Ma iuliu, E. Bernotu ir B. Rimd~iumi, neprileisdami js sikloms kandidats nei prie Kontrols komiteto, nei prie Etikos komisijos pirmininks posts. Valdantiesiems netiko nei K. Ma iulio, nei N. Valuckiens kandidatkros. Kiekvienam ia js meras reiak priekaiatus, nors vald~i jiems patikjo ne bet kas, o rinkjai. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s41.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gegu~s 20 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Unikalioje kolekcijoje smlio pavyzd~iai beveik ia viss pasaulio ~emyns </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/mokines.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>}mons renka ir kolekcionuoja daug k: atvirukus, paato ~enklus, degtuks d~u is etiketes, /vairias statulles, lles, senovines monetas, jkrs kriaukles ir kt. O atai, pavyzd~iui, / Auaros gimnazijos geografijos kabinet u~sukantys mokyklos sve iai gali pasigrti /domia smlio pavyzd~is kolekcija, kuri renka gimnazijos geografijos mokytoja Giedr Motiejuit. </P> <P align=left><B><FONT size=2> Auaros gimnazijos geografijos mokytoja Giedr Motiejuit neabejoja, jog ai unikali kolekcija ia kabineto persikels / gimnazijos muziejs. `alia jos skaitmenin/, ia daugelio pasaulio aalis parve~ts, smlio pavyzd~is ~emlap/ sukkrusios gimnazists Migl Paaakinskait, Roberta Kry~ikt ir Gabija Vi ait </B></P> <B><A HREF="s40.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gegu~s 20 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Klientai nesulaukia durs, Savivaldyb skolos u~ nuom </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/argenti.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>. laikraa io redakcij kreipsi skaistgirietis, prajusiais metais ma~ojoje bendrijoje Valles Argenti , /sikkrusioje buvusioje Kalnelio pagrindinje mokykloje, u~sisaks net penkerias tris vidaus ir dvejas lauko duris gyvenamajam namui. Jau po mnesio vyras teigia pastebjs pirmj/ brok lauko durys iasiriet, sulinko, todl nebegaljo durs nei u~daryti, nei u~rakinti. Kitoms vidaus durims m byrti lukatas. Pasak mkss skaitytojo, kreipsi / gamintoj, kuris sutiko su pretenzijomis, buvo atvyk meistrai / viet susirietusias duris obliavo obliais, o vidaus durims perdar stakt, baig lupti bebyrant/ lukat ir duris nuda~. <P align=left>Ta iau problemos su tuo nesibaig. `/ pavasar/ skaistgirietis med~io meistrs ia Kalnelio / savo namus taisyti brok jau nebeprisikvie ia, / jo telefono skambu ius niekas nebeatsako, o ir Kalnelio med~io dirbtuvse buvus/ klient pasitinka pakabinta spyna. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Med~io gaminis ma~oji bendrija, skmingai startavusi Kalnelio buvusioje mokykloje, aiandien nebeatsako / telefono skambu ius savo klientams, gamyba nevyksta, kaupiasi skolos </B></P> <B><A HREF="s39.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gegu~s 17 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Dievas sukkr ~mogs ir padovanojo jam aun/... </B></P> </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/arvydas.jpg" align=right> </B></P> </B></P> <P align=left>Arvyd Vilkon/, UAB Joniakio vandens statybos in~inieris-meistr, daugelis joniakie is pa~/sta kaip kompetenting specialist, vandentvarkos projekts rengj. 30-metis vyras, liks gyventi gimtinje, nesiskund~ia ir sako, kad galimybis dirbti, u~sidirbti, o ir u~siimti mgstama veikla ia gali rasti kiekvienas. <P align=left>Arvydas savo asmeniniu pavyzd~iu tai puikiai iliustruoja. `alia tiesioginis ir atsakings pareigs Joniakio vandenyse, sumanus ir darbatus jaunas vyras savaitgaliais ir po darbo pagal individualios veiklos pa~ymjim dar dirba ir matininku. Visada randa laiko apeiti ir savo bites, o pastaruoju metu intensyviai treniruojasi su savo keturkojais augintiniais: baland~io 16-j pirmojo gimtadienio sulaukusiu borderkolis veisls aviganiu Fly (Skrydis) ir baland~io 30-j tre ij/ gimtadien/ ataventusiu labradors retriveriu arliu. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Arvydas Vilkonis ir jo aktyvaus laisvalaikio d~iaugsmas jau tituluotas labradors retriveris arlis su karjer pradedantis borderkolis Fly </B></P> <B><A HREF="s36.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gegu~s 13 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Vl Vyanis ~ydjimas </B></P> <FONT size=-1> </B></P> <P align=left>Finiauoja ketvirtasis tarptautinis dailininks pleneras Vyanios ~ydjimas 2017. Tradicija gal dar ir nepavadinsi, bet u~uomazga tvirtja, atsiveria tolimesns geografins platumos, aiemet sulaukme keturis menininkis ia karatojo Ukrainos kraato, Mariupolio. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s37.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gegu~s 13 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Pavasario sparnai </B></P> <FONT size=-1> </B></P> <P align=left>Anot etnologo profesoriaus dr. Liberto Klimkos, nuo sens seno tikta, kad pavasario ailum ant sparns parneaa pauka iai, tad ir pavasario mnesiai kovas, balandis, gegu~. Kiekviena su savais papro iais, tradicijomis avstos Kovarnis, `poks, Pemps, Gandrinis avents. Gegu~, kai u~kukuoja gegut, pauka is klegesio, augmenijos, ~alumos veajimo metas. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s38.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gegu~s 13 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Suklumpa ir stambiausieji </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/ziemgalos.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Bankrotas paskelbtas vienai ia pirmsjs atkurtos nepriklausomos Lietuvos istorijoje Joniakyje /sikkrusiai bendrovei }iemgalos automobiliai , turjusi didel patirt/ automobilis surinkimo ir pardavimo versle per mnes/ surinkdavo iki 30 MAZ marks automobilis, parduodams Europos rinkoje. Pastato }iemgalos pramogs ir laisvalaikio centras Livonijos gatvje nuomininkai jau suka galvas, ieako naujs patalps savo veikloms tsti. Lietuvos draudimas jau gyvena persiklimo nuotaikomis, nes remontuojamos naujo biuro Miesto aikatje, patalpos, gegu~s mnes/ tikisi persikelti. Santechnikos prekis parduotuvje kol kas ramu, naujs patalps neieakoma. Manoma, kad parduoti tok/ did~iul/ pastat bankroto administratoriui bus sudtinga. Tad santechnikos prekis parduotuv tikisi, kad procesas u~truks gal ir ne vienerius metus, tad niekur neskuba. Panaaiomis nuotaikomis gyvena komplekse /sikkrs ir V. Regitra kolektyvas. Patalps, tinkan is /mons veikai tsti, Joniakyje dairomasi, ta iau nra lengva rasti tokis, kurios atitikts saugos reikalavimus. Kavin Lorena ia komplekso iasikraust dar ais mets prad~ioje ir veikl tsia buvusio DnB banko patalpose. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Pirmajame atkurtos nepriklausomos Lietuvos deaimtmetyje /sikkrusi bendrov stebino gigantiakumu, prabanga ir u~mojais </B></P> <B><A HREF="s35.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gegu~s 6 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Laikas keisti plokatel </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/drigotas1.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Pastaruoju metu emigracijos tema jei ne aktuali, tai ma~s ma~iausia madinga. `iuo klausimu mstoma net apie valstybin koncepcij. Kalbama, jeigu emigracija vystysis tokiais tempais, kaip dabar, po keliolikos mets Lietuva ianyks ia ~emlapis. Atsargiai u~simenama, kad, nekintant emigracijos tempams, su did~iausiomis problemomis susidurs vargaai (tai mano vieaas prilyginimas Br. D. pastaba) pensininkai. <P align=left>Siekiant parodyti neigiamas emigracijos puses, kaip taisykl rkian iais ariftais akcentuojamas vergiakas darbas, u~ j/ gaunant graaius. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s34.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gegu~s 6 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Garsinamas brangiai pirkto smlio skandalas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/smelis.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Antikorupcijos komisija kelis mnesius band narplioti galimai neskaidriai vykdytus smlio vieauosius pirkimus paplkdimio tinklinio aikatelei Sidabros poilsio zonoje (~r. nuotrauk). Komisijos pirmininkui Benjaminui Rimd~iui /tarims sukl tai, kad smlis pirktas tris kartus brangiau nei galima jo /sigyti rinkoje. Vietoj 5 Eur u~ kub, Savivaldybs laomis jo pirkta po 14,70 Eur u~ kub. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s31.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gegu~s 3 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Dailinink Marc Katilikt istorikas vadina nacionaline vertybe </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/brazauskas.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Joniakio Jono Avy~iaus vieaojoje bibliotekoje pristatyta antroji panev~ie io istoriko Juozo Brazausko knyga apie ~inom tarpukario laikotarpio Lietuvos dailinink Marc Katilikt, gimusi ir augusi Joniakio kraate. Autorius, kalbdamas apie sudting laikmet/, kai aalis kapstsi ia ekonomins krizs, ne kart pabr~, kad labiausiai anksti ia gyvenimo pasitraukusi meninink paveik patriarchalins visuomens, kurioje moteriai menininko vaidmuo neatrod priimtinas, spaudimas ir kolegs vyrs u~tvara, neleidusi itin talentingai menininkei gauti stipendijos ir iavykti mokytis / Pranckzij. Marc Katilikt istorikas vadina tikrja nacionaline vertybe. </P> <P align=left><B><FONT size=2> . renginio moderatoriaus, archeologo dr. Ernesto Vasiliausko klausim, kas lm, kad ia Joniakio kraato tuo metu iajo trys dideli kkrjai: Sofija Kymantait iurlionien, Adomas Varnas ir Marc Katilikt, J. Brazauskas atsak, kad galbkt ir giminje buvo toks u~taisas </B></P> <B><A HREF="s32.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gegu~s 3 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Gamt saugo ir konkursai </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/kiaunes.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Baigiantis baland~iui Algimanto Raudonikio meno mokykloje final pasiek respublikinis pieainis konkursas Med~iai ~ems plau iai . Keturiose am~iaus grupse jaunieji dailininkai ia visos Lietuvos atsiunt beveik 130 darbs, atlikts /vairia technika, todl komisijos nariai Aplinkos apsaugos agentkros vadovas Konstantinas Rezgys, V. Joniakio miaks urdijos Miako ~eldinimo ir miako apsaugos in~inierius Egidijus epulis, pedagog Loreta Angilovien, dailininkas Egidijus Godliauskas, fotografas Darius `ul ius turjo gra~aus darbo juos /vertinant. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Gediminas Kiaun dalyvis am~iaus grupje nuo 20 iki 29 mets peln pirmj viet, jo septyneris metuks dukryt Frja ia M. Slan iausko progimnazijos (mokytoja J. Liandzbergien) padk. . apdovanojims ceremonij jiedu atlydjo ~mona Monika ir mama Ona Kiaunien </B></P> <B><A HREF="s33.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. gegu~s 3 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Mams turgelis turiningas jauns aeims bendravimas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/suvaikuciais.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Prajus/ penktadien/ tik a/met /sikkrs Joniakio aeims klubas rajono visuomen pakviet / Kultkros centre surengt vadinam mams turgel/, kurio metu sikl kitoms aeimoms, auginan ioms at~alas, nebrangiai /sigyti savo vaiks iaaugts rkbelis, avalyns, atliekams ~aisls, knygs ir kits priemonis. Kelios mamos prekiavo ir pa is siktais naujais vaikiakais rkbeliais, kepuraitmis. Kiti tveliai aiais dalykais mielai tarpusavyje ir keitsi. T pa i dien vyko ir nuotaikinga aeims popiet bei koncertas, kuriame pasirod miesto vaiks dar~elis ir mokykls aukltiniai. O aeatadien/ aio klubo nariai mielai /sijung ir / visuotin aplinkos tvarkymo akcij Darom! </P> <P align=left><B><FONT size=2>Vadinamame mams turgelyje Aist Skupeikien ir Rima Liucveitien ia Linkai is ne tik prekiavo naujomis, pa is pasiktomis vaikiakomis kepuraitmis ia medvilns ir trikota~o, bet pa is siktais rkbeliais buvo papuoausios ir savo vaiku ius </B></P> <B><A HREF="s28.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. baland~io 29 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Vedjas pademonstravo virtuoziakum: jo nuomon kei iasi kaip chameleono spalvos </B></P> <FONT size=-1> </B></P> <P align=left>`is mets rajono biud~ete numatyta 53,3 tkkst. eurs neformaliam rajono vaiks avietimui. `iemet neformaliai vaikai ugdomi 24-iose sporto, aokis, choreografijos, turizmo, aktyvaus laisvalaikio praleidimo gamtoje, dainavimo, etnokultkros, rankdarbis, meno ir kkrybos, angls kalbos, teatro, psichologijos, savs pa~inimo programose, kurias kuruoja ir paslaugas teikia specials iasilavinim turintys pedagogai, pateik Savivaldybei veiklos program ir sudar sutart/. Neformals ugdymsi aiemet yra pasirinks 671 vaikas. Kas mnes/ ia Savivaldybs biud~eto neformalaus avietimo paslaugos tiekjas u~ vieno vaiko ugdym gauna 10 Eur param. Kuo daugiau vaiks savo veikla prisivilioji, tuo didesns mnesio pajamos. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s29.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. baland~io 29 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Valstyb ant kupros deda skolos maia </B></P> <FONT size=-1> </B></P> <P align=left>Tautginis kaimo gyventojas Nerijus Labinas, besimokantis Joniakio jaunimo ir suaugusisjs mokyklos 12-oje klasje, pirmadien/ ketins apsilankyti pas gydytoj, poliklinikoje su~inojo, kad valstybs laomis moksleivis nra draustas, todl u~ vizit pas gydytoj teks susimokti. Nepatikjs, kad taip gali bkti, vaikinukas su mama u~suko / teritorin/ socialinio draudimo fondo valdybos Joniakio klients aptarnavimo skyris ir su~inojo, kad moksleivis privalomuoju sveikatos draudimu nra draud~iamas jau nuo rudens, nuo tada, kai jam sukako 18 mets. Nuo spalio 21-osios, 18-ojo gimtadienio, susikaup ir solidi 171 euro skola, nuo kurios ja skai iuojami ir delspinigiai. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s30.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. baland~io 29 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Geriau gyventi tarp savs </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/samaiciai.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Trisdeaimtme iai Inga ir Giedrius Samai iai daugeliui joniakie is puikiai pa~/stami jauni, iniciatyvks ir perspektyvks ~mons. Joniakio rajone gim ir aug, baig aukatuosius mokslus ir skmingai susirad darbus gimtajame rajone, auginantys dvi at~alas ketveris mets dukryt Rugil ir devyneris mnesis sknel/ Vytaut Samai iai niekuomet net nepuoseljo min is kada nors iava~iuoti u~sidirbti daugiau pinigs / koki nors u~sienio aal/. Jauna aeima savo jaukius namus kuria Gatau iuose ir savo ateit/ sieja tik su gimtuoju Joniakiu. </P> <P align=left><B><FONT size=2>`auni Ingos ir Giedriaus Samai is aeimynl prie sodybos kieme specialiai vaikams t io /rengtos ~aidims aikatels </B></P> <B><A HREF="s26.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. baland~io 26 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Bajorai Leparskai Joniakyje </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/leparskas.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>(Tsinys. Prad~ia Nr. 31 (9574)) <P align=left>Tarp bajors ir miestie is, 1840 1845 m. kovojusis u~ savivaldos atgavim bei rotuas atkkrim, policijos nuovados ir aukatesns pakopos mokyklos steigim, randame Igno ir jo sknaus Aleksandro Leparsks bei kitos gimins ataakos " Kajetono Leparsko paraaus. Leparskai, kaip aktyvks savivaldos veikjai, dalyvav sudtingame savivaldos atkkrimo procese, ~inomi ir vliau jau Lietuvos Respublikos laikotarpiu (1918 1940 m.). 1918 1919 m. Juozas Leparskas (pilnas vardas Juozapas Aleksandras, mints Aleksandro ir Veronikos Goesaits Leparsks sknus, 1867 1935) u~m /vairias pareigas (valdybos narys, prezidiumo sekretoriaus padjjas, i~dininko pavaduotojas, kasininkas, Maisto komisijos narys) Joniakio vals iaus ir miesto savivaldybje (/kurta 1918 m. lapkri io 20 d.), o Pranas Leparskas (1882 1945) nuo 1933 m., taip pat ir vokie is okupacijos metais, jo Joniakio miesto savivaldybs viceburmistro pareigas, o jo sknus Alfonsas (*1909) nuo 1933 m. raatininko pareigas. .domu tai, kad Juozo sknus veterinaras Bronius Leparskas (1910 1987) iavyko / Amerik, kur pakeit savo vard ir pavard / Bruno Lepar, ved, antrkart ved, susilauk vaiks. ikagoje jis /steig naminis gyvkns klinik, pavadindamas j Lepar animal hospital , kuri, nors ir pakeitusi savininkus, tokiu pa iu pavadinimu tebeveikia ir dabar. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Bksimasis Joniakio viceburmistras Pranas Leparskas apie 1910 m. </B></P> <B><A HREF="s27.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. baland~io 26 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Prie laimjims prisideda ir buvusio joniakie io rankos </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/airine.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Did~iausia pastarsjs mets Lietuvos lengvosios atletikos viltis Airin Palayt a/ kov Serbijos sostinje Belgrade iakovojo Europos lengvosios atletikos u~dars patalps empionato auks. }emyno pirmenybse ji pirmuoju bandymu peraoko 196 cm auka io kartel ir u~sitikrino pirmj viet. Ma~a to, antruoju bandymu /veik 2,01 cm aukat/ ir pagerino asmenin/ ir Lietuvos rekord. <P align=left>Airins iakovoto aukso dalis priklauso ir ia Joniakio kilusiam Spartakui Zastarskiui, sportininks masa~uotojui. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Spartakas Zastarskis su Airine Palayte, geriausia Lietuvos lengvaatlete, tapusia tampa visos Europos lengvosios atletikos veidu. Lietuv antr kart aiemet pripa~inta geriausia Senojo ~emyno mnesio lengvaatlete. U~ savo pasiekimus sportinink dkoja ir ia Joniakio kilusiam, Vilniaus OSMA lengvosios atletikos sporto klubo masa~uotojui Spartakui Zastarskiui </B></P> <B><A HREF="s24.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. baland~io 22 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Bajorai Leparskai Joniakyje </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/seima.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>2016 m. Joniakio r. sav. J. Avy~iaus biblioteka organizavo parod Joniakio miesto bajors herbai: bajorai kovoj u~ savivaldos atgavim 1840 1845 m. , kuri sulauk didelio visuomens susidomjimo " dar ir dabar bibliotekos fasad puoaiantis parodos tentas priver ia praeiv/ stabtelti ir ap~ikrti spalvingus mkss miesto bajors herbus. Prie miesto ir kraato aviesuolio, kultkros bei avietimo mecenato, lietuviako kapitalo Joniakio vartotojs bendrovs steigjo ir ilgame io jos pirmininko Stanislovo von Goeso ir jo aeimos veiklos /am~inimo daug prisidjo J. Avy~iaus biblioteka (E. `ukien) ir Joniakio kultkros centras, 2016 m. /gyvendins projekt Atminties kultkros skatinimo programa: `iaurs Lietuvos aviesuomen (vad. I. Osipova). Sidabrs puslapiuose 2015 2016 m. jau buvo skelbti straipsniai apie senas Joniakio bajors aeimas Drigotus, von Goesus, y~us, Jablonskius, Staakevi ius (Staakus). `iame straipsnyje pristatysime dar vien nema~iau svarbi bajoriak aeim Leparskus. Jie pagal aptiktus aaltinius nuo XVI a. kildinami ia Joniakio r. Kriuks sen. vietovs Liepors. Pagal vietovs pavadinim ir aeimos pavards akivaizd~i ssaj, ai sena kraato bajors gimin gali bkti laikytini ir senosios }iemgalos didiks ainiais. Leparskai ia Liepors ilgainiui pasklido po vis Lietuv ir pasaul/ (js emigravusis palikuonis JAV /steigta gyvkns klinika Lepar animal hospital tebeveikia ir dabar). `ios bajors gimins atstovai buvo aktyvks kovotojai u~ Joniakio savivaldos atgavim 1840 1845 m., o atkurtoje Lietuvos valstybje 1918 1940 m. dalyvavo sudtingame savivaldos kkrimo procese, buvo vals iaus ir miesto savivaldos veikjai. Vienam js Joniakio viceburmistrui Pranui Leparskui ais mets rugpjk io 3 d. sukakts 135 metai. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Leparsks aeima: ia kairs pirmoje eilje Edmundas (bksimasis lakknas), Aldona Leparskait-Tia enkien, Julijona Bajorknait-Leparskien, Juozapas Aleksandras, antroje eilje Aleksandras, Bronius, apie 1925 1927 m. </B></P> <B><A HREF="s25.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. baland~io 22 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Gyventojs kaita primena karo ir maro laikus </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/daugirdas.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>`/ pavasar/, kovo 29 d., Lietuvos socialinis tyrims centro Visuomens geografijos ir demografijos institutas pateik prezentacij Depopuliacija retai apgyvendintose savivaldybse Lietuvoje . `ios prezentacijos autorius prof., dr. Vidmantas Daugirdas (~r. nuotr.), Visuomens geografijos ir demografijos instituto vyresn. mokslo darbuotojas, mielai sutiko mintimis apie depopuliacijos procesus Lietuvoje ir mkss rajono savivaldybje pasidalinti su Sidabrs skaitytojais. <P align=left>Jei atsi~velgti / dabartines (statistines) tendencijas, tai Joniakio rajone po 15 mets galts likti vos 15 tkkst. gyventojs... `is mets prad~ioje preliminariais duomenimis rajone gyvena 22 tkkst. 514 gyventojs, o 2000-aisiais metais js bkta net 32 tkkst. 316. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s23.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. baland~io 19 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Kitmet pasirodys joniakie io sukurti eurai </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/petrulis.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>25-eris joniakietis Justas Petrulis tapo ~ymus visame Pabaltijyje antradien/ paaiakjo, kad bktent jis tapo pirmos bendros trijs Baltijos valstybis Lietuvos, Latvijos ir Estijos progins 2 eurs, kuri / apyvart bus ialeista kitmet, monetos dizaino autoriumi. Apie dvi savaites gyventojai ia viso pasaulio rinko labiausiai patikus/ bksimos monetos dizain. Vertinimui buvo pateiktos 6 monetos po dvi ia kiekvienos Baltijos valstybs. Pasauliui labiausiai patiko pasiklytas Justo Petrulio dizainas Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybis herbai susipina / seseriak kas. Jo pasiklytas monetos dizainas surinko daugiausiai internauts palaikymo 4277 balsus ir pripa~intas tarptautinio konkurso nugaltoju. Buvusiam joniakie iui atiteks ir pagrindinis nugaltojo piniginis prizas 1500 eurs. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Dekoratyvinis sieninis aviestuvas Stick Ring , veikiantis be jungiklio su LED lazdele, Justui Petruliui peln pagrindin/ priz Gero dizaino 2012 apdovanojimuose, o Kinijoje buvo /vertintas tarp 50-ties geriausis </B></P> <B><A HREF="s22.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. baland~io 15 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Pasodin priea Velykas, tikisi kasti per Jonines </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/zakai.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Vakar kkininks Zaks aeima ia Gatau is jau pasodino pirmuosius hektarus ankstyvsjs veislis 'Anuaka' ir 'Red Sonia' bulvis, taip pat u~vakar jau pasodinti ir 'Red. baron' bei 'Corado' ir kits veislis svogkns sjinukai, kiek anks iau pastos ir 'Nipomo', 'Nektar' ir 'Bejo Zaden' bei kits veislis morkos. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Diplomuoti agronomai Toma ir Saulius Zakai pasiry~ u~sakovams tiekti tik kokybiakas dar~oves </B></P> <B><A HREF="s19.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. baland~io 12 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Dailininks paveikslai papuoa Barboros ba~ny i </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/dyglys.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Prajus/ penktadien/ Senosios }agars `v. Petro ir Povilo ba~ny i, vietinis ir piligrims vadinam Barboros ba~nytle, papuoa 20 ~inomos aiauliets dailininks Vitos }abarauskaits paveiksls. Meninink, turjusi iasikelti ia dirbtuvis, kurias savininkai nutar parduoti aukcione, nusprend savo darbus dovanoti arba paskolinti ilgalaikms ekspozicijoms. Vienai js pagal tematik pasirinko bktent }agar. Su Joniakio kraatu meninink turi ssajs: Daunoravoje pas mo iut prabgo keletas jos vaikysts vasars. </P> <P align=left><B><FONT size=2>}agars klebonas Marius Dyglys, pamats dailininks darbus, iakart suprato, kad jiems derama vieta aventovje </B></P> <B><A HREF="s20.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. baland~io 12 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Tradicins teatrs dienos Jurdai iuose </B></P> <FONT size=-1> </B></P> <P align=left>Kasmet, pavasariui /sibgjus, Jurdai is socialins globos namai tampa ~monis su negalia teatrs suva~iavimo vieta. `iemet ia susitiko deaimt teatro grupis ia /vairis Lietuvos kampelis. Dvi dienas aurmuliavusi teatrs avent "Mkzs glbyje - 2017" ~ikrovams padovanojo net deaimt /vairis spektaklis. `ios avents neaplenkia ir `iaulis dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas. Pasak jo, gr/~ta pauka iai, jis jau ir pradeda ruoatis kelionei / Jurdai ius. "Kaskart va~iuoju su nerimu, ieakau stebuklo ir j/ surads su d~iaugsmu gr/~tu / `iaulius laukti kito pavasario, sekan ios teatrs avents. Per eil mets jau pa~/stami daugelis aktoris, re~isieris, ta iau kasmet sutinku ir naujs", atidarydamas avent sak sve ias. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s21.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. baland~io 12 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Gynsi pati, o apgyn visus socialinius darbuotojus </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/simona.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Socialiniam darbuotojui pavojs daugiau nei kits profesijs atstovams. Ypa nelengvas darbas ts socialinis darbuotojs, kurie bendrauja su socialins rizikos aeimomis. Kitaip tariant, js darbas ne tik sunkus psichologiakai, kaip ir viss asmens, dirban is socialinje srityje, ta iau ir pavojingas. Paskutinieji /vykiai, sukrt vis Lietuv, kai tarp Kra~is kaime nu~udyts moters buvo ir socialin darbuotoja, tokioms mintims peno duoda vis daugiau. Po tragiaks /vykis / dienos avies ir vl buvo iakeltas aios profesijos atstovs saugumo klausimas. Socialiniai darbuotojai pasakoja kasdien patiriantys visko keiksms, grasinims sau ir savo aeimoms, apipilami net paplavomis... Patiriama ne tik psichologin /tampa, bet ir fizinis pavojus. Ta iau ais socialinio darbuotojo saugumo klausimas, tuokart garsiai iakeltas, taip pat skmingai ir prigeso, atsakymo taip ir nesulaukus. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Simona Kovrigien, socialin darbuotoja su rizikos aeimomis, padedama rimts talkininks, stojo / kov u~ saugi savo ir kolegis darbo aplink </B></P> <B><A HREF="s17.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. baland~io 8 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Stilist gr/~o / tvyn, kurioje niekada negyveno </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/rita.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Lietuv Rita Balzaryt per savo 38-erius gyvenimo metus Lietuvoje niekada dar negyveno. Neskaitant ts trumps vasaros atostogs, praleists pas mo iut gretimame Pakruojo rajone, Rimkkns kaime. Gim Ukrainoje, u~augo Latvijoje, o iki aiol gyveno Pskove (Rusija). Dabar, gr/~usi / tikrj tvyn, kurioje niekada negyveno, Rita sako, kad prie jos pratintis jai visai nereikia gr/~o, ir sieloje taip ramu ir gera, tarsi ia tikro bkts gr/~usi prie savo iataks. `tai k ~mogui reiakia kraujo ryays. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Rita Balzaryt bkdama 38-eris gr/~o / savo tvyn, kurioje iki aiol neteko gyventi </B></P> <B><A HREF="s18.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. baland~io 8 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Nusiteik dirbti be tarpininks </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/ramanauskas.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Ekologinis kkis aeimininkai ~agarie iai Virginijus ir Arnas Ramanauskai a/met lanksi Vokietijoje, Niurnberge vykusioje vienoje did~iausis Europoje ekologiaks ~ems kkio, maisto ir kits natkralis produkts bei gaminis parodoje BIOFACH VIVANESS 2017. jkininkai ten vyko savo iniciatyva. Ir ne tik pasi~ikrti, k augina, gamina kits Europos aalis ~emdirbiai, koki produkcij siklo /vairks kits aalis gamintojai, bet ir u~megzti savam verslui labai reikalings kontakts su ekologiakos ~ems kkio produkcijos pirkjais. Ir jiems tai pavyko. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Virginijus Ramanauskas jau iaband neseniai /sigyt lietuviak grkds ir skls fasavimo /rengin/ </B></P> <B><A HREF="s15.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. baland~io 5 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Dailininkas, skpuotas Jakiakis dvaro komodos stal iuje </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/prancuitis.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Kovo 30 dien Joniakyje atidaryta kraatie io dailininko Sigito Prancui io retrospektyvin paroda "Metafors konceptai", kurioje eksponuojami jo darbai, sukurti nuo 1967 iki 2017 mets. Menininkas / gimt kraat su savo kkryba sugr/~o po keturis deaimtme is. <P align=left>Vliau interviu "Sidabrei" dailininkas pasakojo puikiai atmenantis senj/ Joniak/, kuriame lank mokykl, Jakiakis, Maironis kaimus, `v. Ignaco atlaidus, savo senelis namus su laikraa iais tapetuotomis sienomis. Tik Jakiaks dvaro komodos, kurios stal iuje dar kkdikis buvo migdytas, pats atsiminti negali, apie tai ialiko mamos kadaise pasakotos istorijos nuotrupa. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Dailininkas Sigitas Prancuitis sak, kad j/ nustebino didelis bkrys joniakie is, atjusis / parodos atidarym </B></P> <B><A HREF="s16.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. baland~io 5 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Med~is viraknmis per Vokietij / gimt Joniak/ </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/kersis.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>37-eris Vitalijus Kerais, ilgai klajojs po pasaul/ ir Lietuv, priea por mets gr/~o / Joniak/. Aplinkos tvarkymo darbus daugel/ mets dirbs Vokietijoje, Kaune ir Vilniuje, tuo pa iu, k geriausiai moka, nutar imtis, duon savo aeimai pelnyti ir gimtinje. Paband ir neapsiriko. Jo ~od~iais tariant, nia veiklai, kad ir toli nuo sostins, gali sau rasti kiekvienas. Reikia turti tik noro. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Vitalijus Kerais AB Joniakio grkdai teritorijoje saugiai ant aono pagul sen tuop </B></P> <B><A HREF="s14.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. baland~io 1 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Turgaviets nuominink sud jos pa ios pasiklyti mokes iai </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/tolina.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Pirmadien/ rajono Taryba nusprend vienaaliakai nutraukti sutart/ su Joniakio miesto turgaviets nuomininku UAB Sidula . Bendrovs /siskolinimas Savivaldybei u~ nuom jau siekia, kovo vidurio duomenimis, daugiau kaip 13 tkkst. Eur. Nematyti ir turgaviets atnaujinimo darbs, kurie taip pat buvo prisiimti kaip /sipareigojimas. Tarybos nar Rita Samien apgailestavo, kad turgaviet nesikei ia. Lygiai toki pat atsimenu, kai tik atva~iavau / Joniak/. Lygiai tokia pat ji ir aiandien. Baisi. Aa ne~inau, ar talk surenkim, ar Joniakio komunalininkams paveskim j administruoti... Turim ka~k daryti, nes turgaviet irgi miesto veidas, sak ji. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Tolina Mai~iuvien rajono Tarybos ne/tikino atleisti jos vadovaujam bendrov nuo nuomos mokes io keturiems mets mnesiams </B></P> <B><A HREF="s13.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. kovo 29 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Politiks kovos lauke bumerangai </B></P> <FONT size=-1> </B></P> <P align=left>Vyriausioji tarnybins etikos komisija pradjo tyrim dl rajono mero Gedimino epulio elgesio. <P align=left>Bus aiakinamasi, ar politikas nepa~eid Vieasjs ir priva is interess derinimo valstybinje tarnyboje /statymo reikalavimo vengti interess konflikto, o jam kilus nusiaalinti bei nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti priva ius interesus. <P align=left>Grup Joniakio rajono savivaldybs tarybos naris pranea, jog G. epulis Tarybos posd~iuose nenusiaalino nuo klausims, susijusis su finansavimo skyrimu jo dukters darbovietms  Auaros gimnazijai ir `vietimo centrui. Vyriausij tarnybins etikos komisij apie tai informavusi grup rajono Tarybos naris dar prielaid, kad meras galbkt turi tam tikrs iaskai iavims ar jau ia dkingum /staigoms, kuriose dirba jo dukra, nes n karto nra nusiaalins nuo klausims, susijusis su dukros darbdavio /staigomis. O svarstant ir tvirtinant ais mets biud~et, meras pasikl Auaros gimnazijai papildomai skirti 20 tkkst. eurs, nors tokio pasiklymo komitetuose nubuvo pateikta. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s12.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. kovo 25 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Laimingi ir po tviaks dangumi </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/skirvainiai.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Vos ne kasdien statistika ir ~iniasklaida konstatuoja likdnus faktus per nepriklausomybs metus ia aalies jau iavyko beveik 870 tkkstan is asmens arba tre dalis Lietuvos gyventojs. Skelbiama, jog kas valand ia Lietuvos iava~iuoja 4-5 ~mons, o per dien vidutiniakai beveik 100. Statistikos duomenimis, vien ais mets saus/ ia mkss aalies iava~iavo per 7000 asmens. Ir dauguma js jauni, darbingo am~iaus. Kaip sakoma, Lietuvos ateitis. Ir toliau ts emigrants skai ius, deja, nema~ja. Tad kyla pagr/stas klausimas: ar bebus kam dirbti savame kraate? Pasirodo, tikrs Lietuvos patriots dar yra. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Baig aukatuosius mokslus ir dar n trisdeaimties nesulauk Deimant ir Klaudijus Skirvainiai min is iavykti padirbti / u~sien/ niekuomet neturjo </B></P> <B><A HREF="s11.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. kovo 25 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Pakoreguotas rajono avietimo tinklas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/direktoriai.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>2017 2020 mokslo metams. Nuo ais mets rugsjo Mindaugis pagrindin mokykla ir Plikiakis mokykla-daugiafunkcis centras tampa Sauls pagrindins mokyklos skyriais, Jaunimo ir suaugusisjs mokykla likviduojama, suaugusisjs mokymo klass steigiamos Mato Slan iausko progimnazijoje, o suaugusisjs mokymo skyrius  Auaros gimnazijoje. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Tarybos posd/ stebjo ir reorganizacijos lie iams mokykls vadovai (ia kairs) Mindaugis pagrindins mokyklos direktorius Identas Adomaitis, Plikiakis mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius Vaclovas Martinaitis, Sauls pagrindins mokyklos direktorius Tomas Armonavi ius ir Mato Slan iausko progimnazijos direktor Svetlana Plaksij </B></P> <B><A HREF="s10.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. kovo 22 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Joniakiet vakarieniauja vis kitame pasaulio kraate </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/katinaite.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Yra sakoma, jog ~virbl/ ir lietuv/ sutiksi visur. Ta iau tas posakis labiau tinka mgstantiems keliauti tautie iams apibkdinti. Kelions lieka kelionmis, nes atostogos vien dien baigiasi, ir po js vl tenka gr/~ti / darb Lietuvoje ir vl laukti kits mets atostogs. <P align=left>Ta iau priea 11 mets Mato Slan iausko gimnazij baigusi joniakiet Vydmant Katinait / gimtj/ miest ir / Lietuv gr/~ta tik kelis kartus per metus, nes jos darbas keliauti. Mergina daugiau kaip ketverius metus dirba toli, u~ kelis tkkstan is kilometrs nuo gimtins, pietvakaris Azijoje Jungtiniuose Arabs Emyratuose. Ji stiuardes Emyrates aviakompanijoje ir savo pasirinkimu bei gana /temptu gyvenimo ritmu yra labai patenkinta. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Nepakartojamas skrydis vira Balio salos </B></P> <B><A HREF="s9.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. kovo 18 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Kai neskaito, po kokia sutartimi pasiraao </B></P> <FONT size=-1> </B></P> <P align=left>Garbaus am~iaus ne/galum turinti moteris, kitmet /gysianti teis ir / senatvs pensij, akis / ak/ susidkr su vartojimo kreditus teikian is /staigs gudrybmis ir pateko / js gra~iai paspstas pinkles. <P align=left>Suviliota reklamos, kad pirmieji kreditai duodami neva nemokamai, moteris ia trijs skirtings bendrovis pasim tris kreditus. Du ia js kuklias invalidumo pajamas gaunan iai moteriai itin skausmingi, nes paimti kreditai dideli, dar didesns gr~intinos sumos. Nes nublanko ne tik reklamos, o ir gyvenimo realybs spalvos dabar moteris turi mokti ne tik paimt kredit, bet ir su juo susijusius did~iulius mokes ius sutarties sudarymo mokest/, daugiau kaip 19 proc. metinis palkkans, mnesinio sutarties tvarkymo mokes io ir kt. Todl paimti kreditai iaaugo beveik dvigubai. Pavyzd~iui, ia vienos kredito /staigos pamusi 3500 lits paskol, moteris per 60 mnesis kredito /staigai turi sugr~inti jau 6500,40 lits. Invalidumo aalpos pensija moteriai per menka pa iai iagyventi ir dar padengti paimtus kreditus. Va kokia kaina turi sumokti reklama patikjusi rajono gyventoja, visai neskai iusi, po kokios sutarties slygomis deda savo paraa. </P> <P align=left><B><FONT size=2> </B></P> <B><A HREF="s7.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. kovo 15 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Joniakio Jono Avy~iaus vieaajai bibliotekai - 80 </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/darbuotojos.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Rytoj Joniakio rajono savivaldybs Jono Avy~iaus vieaoji biblioteka avs savo 80-j/ jubiliejs. Nors per 80 mets ne kart keitsi bibliotekos pavadinimai, vadovai, ta iau biblioteka visada buvo rajono kultkros ~idinys. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Jono Avy~iaus vieaosios bibliotekos kolektyvas 2016 m. </B></P> <B><A HREF="s8.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. kovo 15 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Gero bendro kelio palinkjo net policijos pareigknai </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/baskiai.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Vasario 25-osios popiet joniakie is dmes/ patrauk prie civilins metrikacijos skyriaus sustojs baltas lyg gulb vilkikas, papuoatas did~iuliu violetiniu kaspinu. Kai ia jo kabinos iaaoko smulkut balta suknele pasipuoausi moteris, rankose laikydama glis puokat, o vilkiko vair paleido sportiako kkno sudjimo raudon peletiak pasirias vyras, abejonis niekam nekilo, kad taip originaliai savo gyvenimo prad~i aven ia jaunaved~iai. <P align=left>Tokio reginio dar nebuvo ma iusios ir visko regjusios civilins metrikacijos specialists. Yra buv, kad jaunieji atidarda karieta, traukiama eiklis ~irgs... Yra buv, sutuoktiniai / savo vestuves atva~iuoja ir su traktoriumi. </P> <P align=left><B><FONT size=2>. santuokos ceremonij paskutin/ vasario aeatadien/ Donata ir Ri ardas Baakiai iasiruoa su baltu vilkiku </B></P> <B><A HREF="s3.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. kovo 8 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Daug ranks did~i naat pakelia </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/artimi.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Raudonojoje sinagogoje pristatytas Joniakio istorijos ir kultkros muziejaus ialeistas 2017 mets kalendorius Nauji gaspadoriai avie~i kalendoriai . <P align=left> 2017 mets Joniakio kraato etnins kultkros kalendoris reikia atrasti kaip sen, sunki skryni tetos ar mo iuts sekly ioje. Nu~velgti ia tolo, prieiti ar iau, nubraukti dulkes, paklibinti dangt/ ~inoma, neu~rakinta ir atsargiai atsargiai praverti... </P> <P align=left><B><FONT size=2>Kalendoriaus autoriai su daktars Auaros Kaikaryts artimaisiais </B></P> <B><A HREF="s4.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. kovo 8 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Nuskambjo vaiks ir moksleivis konkurso Tramtatulis vietinis turas </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/tramtatulis.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>Kovo 2 dien Joniakio kultkros centro vyko Lietuvos vaiks ir moksleivis, lietuvis liaudies kkrybos atlikjs, konkurso Tramtatulis" rajoninis turas. Jau ne pirmus metus susibkr vaikai, mokiniai, mokytojai ir visi, kuriems rkpi Joniakio kraato tarmiakas ~odis, daina, liaudiaka muzika. Kadangi aiemet konkursas buvo skirtas Piliakalnis ir Tautinio kostiumo metams paminti, tai ne tik jo dalyviai, bet ir vertinio komisijos pirminink, `iaulis kultkros centro direktoriaus pavaduotoja kultkrinei veiklai, Lietuvos nacionalinio kultkros centro folkloro ekspert konsultant Diana Martinaitien, vertinimo komisijos nars: `vietimo, kultkros ir sporto skyriaus vyriausioji specialist Erika `ivickait, Kirnai is kultkros nams renginis organizator Gra~ia Andraaiknien, }agars vaiks lopaelio-dar~elio ,,Vyaniukas muzikos mokytoja Roma Stankien pasipuoa tautiniais kostiumais. </P> <P align=left><B><FONT size=2>. regionin/ Lietuvos vaiks ir moksleivis, lietuvis liaudies kkrybos atlikjs konkurs Tramtatulis" pakviesti lietuvis liaudies kkrybos atlikjai su mokytojomis </B></P> <B><A HREF="s5.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. kovo 8 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Rygos knygs parodoje joniakiets versta knyga </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/dzintra.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Latvijos knygs parodoje, kuri sutapo su Vilniuje rengta Knygs muge, didelio pasisekimo sulauk Vald~io Celmo dvikalb (latvis ir lietuvis) kalbomis ialeista 278 puslapis akademin knyga Balts religijos pagrindai . `ios naujos knygos pristatyme Rygoje dalyvavo ir aios knygos vertja / lietuvis kalb Dzintra Elga Irbyt. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Vald~io Celmo knygos mokslin redaktor raaytoja Eva Martu~a, knygos Balts religijos pagrindai autorius Valdis Celms ir joniakiet vertja Dzintra Elga Irbyt prajus/ savaitgal/ Rygoje vykusioje naujausis knygs parodoje </B></P> <B><A HREF="s6.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. kovo 8 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Joniakiets rankose verslo ryaiai nuo `vedijos iki Portugalijos </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/linaa.jpg" align=right> </B></P> <P align=left>31-eris joniakiet Lina Adomaitien darbo dien gali sau leisti pradti su pi~ama ir kavos puodeliu rankose. Vieninteliai jai reikalingi darbo /rankiai mobilaus ryaio telefonas ir internetas. Todl gali pinigus bendrai `vedijos Estijos Lietuvos kapitalo /monei u~dirbti ir neskubdama keltis ia lovos. Turizmo administrator pagal iasilavinim, pagal gyvenimo bkd aokja ( Avantikra+ , Ratilis ), aiandien yra UAB Agropirklys direktor ir vadybinink, puikiai iamananti, kas yra plvel ~oliniams paaarams ruoati, kaip j ir jos priedus pasirinkti. Ji yra vienintel moteris tarp vyrs, vyresnis am~iumi verslo partneris akcininks ir tiekjs ia Vokietijos, Portugalijos, Ispanijos, `vedijos, Suomijos susitikimuose, kurie rengiami Vilniuje, Taline ar Rygoje. Pastaruoju metu moteris da~nai su verslo reikalais vieai `vedijoje ar Vokietijoje. . t pa i `vedij, neskaitant verslo reikals, Adomai iai per metus gr/~ta ma~iausiai dukart ~iem slidinti, vasar ilstis. </P> <P align=left><B><FONT size=2>31-eris joniakiet, UAB Agropirklys direktor Lina Adomaitien parodoje K passi 2014 prie savo vadovaujamos bendrovs stendo </B></P> <B><A HREF="s1.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. kovo 4 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=5><P><B><FONT size=5><P><B>Pynjo rankose gim stebuklai pas Kaziuk Vilniuje </B></P> <FONT size=-1> <IMG hspace=10 src="images/naujienos/arlauskas.jpg" align=left> </B></P> <P align=left>Nra joniakie io, kuris nepa~inots tautodailininko Rimanto Arlausko ir jo stebukls ia vytelis. Stebukls, kuriuose puoseljama senoji lietuvis kultkra bei tradicijos. Vytel prie vytels suka nepailstan ios pynjo rankos /vairis aven is, mugis, mokyms metu. Ketvirtadien/ Arlausks nams Viestarto gatvje svetain buvo paversta daikts ia vytelis karalija, nra kur pdos padti. Keliais aukatais sudtos vaisins, saldainins, surikiuotos duonins, dvispalviai krepaiai krepaeliai siklams, piknikui, ~vejybai, skalbinis d~s, malkins lauk savo eils, kol aeimininkas jas /sodins / talps automobil/ ir pasuks Vilniaus pusn, kur nuo penktadienio iki sekmadienio aurmuliuoja Kaziuko mug. Pernai / sostin, Gedimino prospekt prieaais Katedros aikat iakeliavo apie 130 /vairis Rimanto ia vytelis pints dirbinis, namo sugr/~o tik kokios dvi deaimtys. `iemet / mug tame pa iame prospekte iakeliavo daugiau kaip 200 tautodailininko gaminis ia vytelis. Tarp js ir ais mets naujiena keletas specialiai grybautojams skirts 15-20 litrs talpos krepais. </P> <P align=left><B><FONT size=2>Tautodailininko, tradicinis amats meistro Rimanto Arlausko rankose ais mets naujiena ia vytelis pintas grybautojo krepays </B></P> <B><A HREF="s2.htm" TARGET=_new>Pla iau: Sidabr 2017 m. kovo 4 d. </A></B> </B></P> <FONT size=-0> <FONT size=-0> </P> </TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <BR> <CENTER> <a target="_blank" href="http://www.hey.lt/details.php?id=sidabre"><img width="88" height="31" border="0" src="http://www.hey.lt/count.php?id=sidabre" alt="Hey.lt - Nemokamas lankytojs skaitliukas"></a> </CENTER> <!-------------------------------------BODY CONTENT ENDS-------------------------------------!> <DIV align=center> <TABLE height=20 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" border=0> <TBODY> <TR> <TD align=middle width="100%"></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <DIV align=center> <TABLE height=20 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" border=0> <TBODY> <TR> <TD align=middle width="100%"></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <DIV align=center> <TABLE height=20 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" border=0> <TBODY> <TR> <TD align=middle width="100%"></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TR></TBODY></TABLE> </IFRAME></TD></TR></TBODY> <DIV></DIV> <CENTER></CENTER></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></BODY></HTML>