Literatai iš visos Lietuvos apdainavo vietovardžius

Loreta RIPSKYTĖ

Liepos 3 dieną Joniškio literatų klubas „Audruvė“ į miesto dienos šventės renginių programą įsiliejo kūrybiniu vakaru „Aš myliu Joniškį“, kuriame skambėjo dainos, poetiniai atsivėrimai, tarmiškas žodis, padavimai ir legendos. Šventėje, į kurią suėjo suvažiavo kūrėjai iš devynių miestų ir rajonų, buvo apdovanoti „Audruvės“ organizuoto respublikinio literatūrinio konkurso „Vietovardžių atsivėrimai“ laureatai.

Trūkumai ir atradimai

Į Joniškio literatų klubo „Audruvė“ skelbtą kokursą „Vietovardžių atsivėrimai“ atsiliepė daugiau kaip pusšimtis kūrėjų. 8–9 metų amžiaus vaikų ir 15–16 metų jaunuolių grupėse darbus pateikė po du autorius, daugiau kuriančiųjų buvo 11–14 metų amžiaus grupėje, o gausiausiai poezijos, legendų ir padavimų, esė ir kitų žanrų prozos atsiuntė suaugusieji nuo 19 iki 74 metų. Tarp moksleivių labiausiai aktyvūs buvo Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos auklėtiniai.

Vertinimo komisijos atstovė Nijolė Vaičiulytė–Mykolaitienė apibendrindama kūrybinius darbus sakė, kad skiriant apdovanojimus vertinta, kaip atskleista tema, kaip autorius ją mato, atsižvelgta ir į kalbos taisyklingumą, sugebėjimą atitrūkti nuo įprastų įvaizdžių. Svarbus buvo ir nuoširdumas, ir istorinių faktų, mitologijos žinojimas.

Į Joniškio literatų klubo „Audruvė“ renginį „Aš myliu Joniškį“ suėjo suvažiavo kūrėjai iš devynių miestų ir rajonų

„Kai į vieną kūrinį sueina būtybės iš švedų ir lietuvių mitologijos, nėra vientisa. Norėtųsi, kad nebūtų eklektikos. Kai kurie konkurso dalyviai neįsiskaitė į nuostatus. Viena autorė atsiuntė net 20 kūrinių, jie savime yra geri, bet niekur nepaminėtas joks vietovardis“, – apie trūkumus kalbėjo pedagogė.

Džiugino kūrėjų išradingumas, atrastos naujos prasmės. Štai, vienas mokinys Žvelgaičio kalno pavadinimą susiejo ne su kunigaikščio vardu ar žodžiu „žvelgti“, kaip įprasta, bet su „žvilgėjimu“. Populiariausia vietovardžių literatūriniame konkurse buvo Žagarė.

Apdovanoti laureatai

Laureatai išrinkti dviejose – vaikų ir suaugusiųjų grupėse. Tarp vaikų pirmąją vietą pelnė Marija Žuronaitė, sukūrusi padavimą apie upelį Voverkį. Dvi antrosios vietos skirtos Miglei Norušaitytei ir Pijui Juočui, o trečioji – Justui Remeikai. Visi – Joniškio rajono atstovai.

Specialiais prizais apdovanoti Fausta Romeikaitė (Joniškio rajonas) ir Greta Čelak (Trakai).

Tarp suaugusiųjų pirmosios vietos laimėtoja tapo iš Joniškio kilusi, dabar Anglijoje gyvenanti Vilija Katkevičiūtė, parašiusi eilėraštį „Nepamiršta Sidabra“. Antra vieta skirta Aurelijui Butnoriui iš Mažeikių rajono, o trečioji – Ritai Venckūnienei iš Biržų rajono.

Paskatinti kūrėjai – joniškietė Dzintra Elga Irbytė, Elona Antakauskė iš Šiaulių, Vytautas Mankevičius iš Vilniaus, bet kilęs iš Kalvių kaimo, ir Neringa Juodelytė (ji nenurodė, iš kur esanti ir į apdovanojimų šventę neatvyko).

Eilėmis prabilo ir meras

„Audruvės“ klubo renginyje savo kūrybą skaitė ne tik vietos literatai, bet ir svečiai iš Šiaulių, Plungės, Pakruojo, Mažeikių, Kėdainių bei kitų rajonų. Susirinkusius maloniai nustebino Joniškio rajono meras Vitalijus Gailius, kuris ne tik literatus pasveikino, bet ir pats iš atminties paskaitė buvusios kolegės Seime Dalios Teišerskytės sukurtą eilėraštį. Audruviškiams dėkojo Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus, su kuriuo klubas bendradarbiauja, direktorė Rasa Ališauskienė ir muziejininkė Vilma Stulgienė.

Renginį vedė Mato Slančiausko progimnazijos moksleivės Juta Adomaitytė ir Agnė Praniulytė, šventę subtiliais muzikiniais kūriniais nuspalvino Joniškio kultūros centro dainavimo studijos „ETC“ nariai, gitaros akordais nuskraidino mažeikiškis Aurelijus Butnorius, o armonika ūpą kėlė plungiškė Danutė Narkienė.

„Audruvės“ prezidentė Alina Jonaitienė dovanėles skyrė klubo nariams, didžiausiems metų pagalbininkams: Albinui Žvingilai, Angelei ir Vytautui Antanaičiams, Donatui Bareikai, Vidai Peleniuvienei, Emilijai Kvedarienei, Aušrai Lukšaitei–Lapinskienei.

Publikaciją remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Plačiau: "Sidabrė" 2019 m. liepos 13 d.