Želmenį kelia žemė, žmogų – darbas

Lina RUDNICKIENĖ

Ilgamečio rajono agronomijos mokslų specialisto Jono Petraičio plačiajai rajono visuomenei pristatyti jau nereikia. Buvusio Karolio Požėlos kolūkio, Joniškio žemės ūkio mokyklos vyriausiasis agronomas, V. Kapsuko kolūkio pirmininko pavaduotojas, Joniškio miesto vykdomojo komiteto pirmininkas, 1994 metais išėjo ūkininkauti ir puoselėti tėvų ir senelių kadaise turėtą ūkį.

Prieš tryliką metų žinomas agronomas savo, kaip ūkininko, veiklos atsisakė, o turimą ūkį padalino dviems savo vaikams – dukrai Daivai ir sūnui Donatui.

Lygiai taip pat, kaip ir tėvas, brolis su seserimi savo ūkiuose dabar tvarkosi taip, kad yra ko pasimokyti. Jonas Petraitis 2003 metais tapo Lietuvos ūkininkų sąjungos tradicinio konkurso „Metų ūkis“ III, 2004 m. – II vietos laimėtoju. Šiemet į geriausiųjų ūkius pretenduoja jo dukra su sūnumi.

Meilę ir pagarbą žemei maitintojai Jonas Petraitis deramai įskiepijo savo vaikams – Daivai ir Donatui

„Sidabrė“ 2017 m. rugsėjo 9 d.