Dar viena mūsų rašytoja – nepelnytame „pogrindyje“

Petras BUDRAITIS

Stasė Jasiūnaitė (1912-1986) – rašytoja, trijų autobiografinio pobūdžio beletristikos knygų „Gyvenimo apysaka“ (Vaga, 1987), „Mano brolis Aleksas“ (Vaga, 1990), „Dviejų mergaičių laiškai“ (Vilkaviškio vyskupijos leidykla „Ardor“, 1995) autorė. Rašytoja gimė Joniškyje, jo apylinkėse piemenavo.

1959–1970 metais Skaistgirio vidurinėje dirbusiam mokytojui, direktoriaus pavaduotojui Petrui Budraičiui teko laimė beveik 15 metų su rašytoja artimai bendrauti. Ne Joniškyje – Kulautuvoje, į kurią abu nubloškė likimas. Nenagrinėdamas jos kūrybos, Petras Budraitis "Sidabrės" skaitytojams sutiko papasakoti apie S. Jasiūnaitės gyvenimą, remdamasis tik savo prisiminimais ir jam rašytais laiškais, iš kurių 16 išsaugojo. P. Budraitis tikras: tai unikali medžiaga – tokių autobiografinių detalių nerasime jokiuose archyvuose.

Rašytojos S. Jasiūnaitės, kilusios iš Joniškio, amžino poilsio vieta Kulautuvos kapinėse

Plačiau: "Sidabrė" 2019 m. birželio 29 d.