Pasididžiavimą luošina laikas ir žmonės

Lina RUDNICKIENĖ

Viena seniausių rajono švietimo šventovių – buvusi Bučiūnų mokykla ( įkurta 1908 m.) jau prieš 11 metų būtų atšventusi savo veiklos 100 metų jubiliejų. Keletą metų pradžios mokykla veikė privačiuose namuose tai Bučiūnuose, tai Treigiuose, kol iš karališkųjų rezervų buvo skirta 2,5 ha žemės tarp Treigių ir Darginių kaimų. Bučiūnietis Zuokas su mokykla apsimainęs sklypais – taip mokykla Bučiūnuose įgijo savo žemės, senus trobesius, kur vėliau, 1953-aisiais, ir buvo pastatyta naujias mokyklos pastatas. Pradžios mokykla, vėliau tapusi septynmete, aštuonmete, devynmete, pagrindine ir galiausiai vėl pradine, kol galiausiai 2003 metais mokykla uždaryta, o didelis raudonų plytų pastatas kaimo pakraštyje liko be šeimininkų.

Dingęs buvusios Bučiūnų mokyklos grožis jau daug metų griūna pats ir yra griaunamas žmogaus rankų

Plačiau: "Sidabrė" 2019 m. birželio 19 d.