Joniškietės išversta knyga – bibliografinė retenybė Lietuvoje

Loreta RIPSKYTĖ

Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta joniškietės Dzintros Elgos Irbytės–Staniulienės versta dvikalbė latvių dailininko, semiotiko, menotyrininko Valdžio Cielmso knyga „Baltų religijos pagrindai“, kuri skaitytojams atveria latviškąjį senąjį tikėjimą, baltų religiją, vadinamą dievturyste, kurioje dievas nėra aukštybėse gyvenantis baudėjas, bet nuolat padedantis, patariantis, šalia esantis, tik turintis aukštesnių galių. Minėta knyga Lietuvoje – bibliografinė retenybė, nes išleista Latvijoje mūsų šalyje neplatinama, tik dovanoti keli egzemplioriai bibliotekoms, muziejams.

Dzintra Elga Irbytė–Staniulienė sakėm išversti Valdžio Cielmso knygą nebuvo lengva, tačiau ji jau turėjo ankstesnės patirties su šio autoriaus veikalu

Plačiau: "Sidabrė" gruodžio 1 d.