Kaip gyvenimas gludina deimantus

Lina RUDNICKIENĖ

Ūbaujant lapkričio vėjui, draskančiam paskutinius medžių lapus ir nešančiam juos į skubančios, bet šiemet dėl sausros ne tokios veržios Švėtės vandenis, į Žukančių bažnytėlę šiandien traukia vestuvininkų pulkas. Nieko naujo, nieko keisto nebūtų, jei ne išskirtiniai šventės kaltininkai – Gaižaičių kaimo vienkiemio šeimininkai Pranutė ir Stanislovas Streleckai, prieš 60 metų toje pačioje bažnyčioje amžiams prisiekę prieš Dievą, tą patį pakartoja šiandien – atnaujina duotus įžadus ir vėl apsikeičia nenudilusiais ir spindesio nepraradusiais dešimtmečius skaičiuojančiais aukso žiedais. Prieš Dievą ir prieš žmones.

Pranutė ir Stanislovas Streleckai deimantinių vestuvių išvakarėse jaučia tokį pat jaudulį, kaip ir prieš 60 metų

Plačiau: "Sidabrė" lapkričio 10 d.