Joniškio krašto vanduo hidrogeologų akimis

Lina RUDNICKIENĖ

Vasario 6 dieną Lietuvos geologijos tarnybos išleistame Lietuvos hidrogeologijos atlase tekstiniu ir kartografiniu pavidalu pateikti duomenys apie visos Lietuvos požeminio vandens formavimosi ir išgavimo sąlygas, temperatūras, cheminę sudėtį bei išteklius visuose vandeninguose sluoksniuose, taip pat ir apie mineralinį vandenį bei sūrymus.

Lietuvos geologijos tarnybos Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vyriausiasis specialistas dr. Jonas Satkūnas šiame žemėlapyje akcentuoja Joniškio kraštą, kurio požeminiai vandenys turi per didelį sulfatų kiekį, didesnį nei leidžia higienos normos. Ką apie tokį požeminį vandenį turi žinoti patys jo vartotojai?

„Sidabrė“ 2018 m. kovo 3 d.