Istorinių vietovardžių keliais

"Sidabrės" inf.

Šiuos metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo ir Lietuvos vietovardžių metais.

Sovietmečiu pradėtas ir iki šių dienų nesibaigiantis vietovių vardų braukimas iš valstybės gyvenimo reiškia, kad greta jau prarastų 4400 gali išnykti dar 4000 krašto vietovių vardų. Tai didžiulis praradimas mūsų valstybei. Senuosiuose kaimų ir vienkiemių pavadinimuose glūdi etnologinė, lingvistinė, paleogeografinė, istorinė, kultūrinė ir kita svarbi informacija, saugotina kaip Lietuvos ir pasaulio kultūros palikimo dalis. Jos išsaugojimu privalo rūpintis valstybė ir jos piliečiai.

Mūsų vietovardžius galime drąsiai vadinti krašto istorijos dokumentais, senesniais už visus rašytinius šaltinius. Visi esame susiję su vietovardžiais, vietomis, iš kurių esame kilę. Tai maži kaimeliai, vietovės, kurių nėra paminėta istoriniuose šaltiniuose, bet kai kurie iš jų tikrai labai seni.

Nepalankiausias ir graudžiausias laikotarpis vietovardžiams – kolektyvizacija, melioracija, viensėdžių, kaimų perkėlimas į gyvenvietes, senųjų kapinių, sodų sunaikinimas. Visa tai įsirėžė žmonių prisiminimuose, skaudžiuose išgyvenimuose, kai sugrįžę iš tremties nerasdavo nei sodybų, nei kapų, nei tėvų ir senelių pasodintų medžių. Žmonės buvo verčiami palikti savo gimtuosius namus, sodus, pažįstamas vietas, ir kraustytis kitur. Kartu pradingdavo ir senieji vietovardžiai.

Vietovardžius kūrė žmonės, o jų norai ir siekiai juk labai skirtingi. Nuo kilnių ir gražių, iki šaipokiškų, ypač apie kaimynus. Smagiai nuteikia tokie kaimų pavadinimai kaip Veršiai.

O štai Joniškio rajone tekančio upelio pavadinimas „Sirija“ su Artimųjų Rytų šalimi sutampa atsitiktinai. Upelio pavadinimas labai senas, kilęs iš bendro indoeuropietiško žodžio „sira“, reiškiančio „srovę, srautą“.

Registrų centrui interaktyviame žemėlapyje REGIA pažymėjus Lietuvoje panaikintus buvusių gyvenviečių pavadinimus bei jų buvimo vietas, tūkstančiai lankytojų ieško savo senelių ar prosenelių gimtųjų vietų, jau nebeegzistuojančių įžymių žmonių tėviškių ar tiesiog smalsauja dairydamiesi po istorinius Lietuvos kaimus.

Didžiulis susidomėjimas pastebimai išaugino REGIA žemėlapio lankomumą, istorinių vietovardžių paieškų skaičių. Dažniausiai ieškoma buvusių vietovių ne tik Panevėžio, Tauragės, Mažeikių, bet ir Joniškio rajonuose, rodo Registrų centro apibendrinti REGIA žemėlapio lankomumo duomenys.

„Pastarosiomis savaitėmis stebėti REGIA žemėlapio lankytojų srautai, taip pat Konsultacijų centrą pasiekę klausimai, gyventojų aktyvumas socialiniuose tinkluose – puikus įrodymas, kad sumanymas archyvinius duomenis panaudoti šiam tikslui pasiteisino“, – teigė Registrų centro Komunikacijos skyriaus vadovas Tadas Valančius.

Siekdamas sudaryti galimybes kuo didesniam gyventojų skaičiui įsitraukti į Vietovardžių metų minėjimą, pasidairyti ar net aplankyti šiuo metu jau neegzistuojančias vietoves, Registrų centras pateikė kiekvieno Lietuvos regiono istorinių vietovardžių sąrašus.

Pasak Mindaugo Samkaus, REGIA žemėlapyje Joniškio rajone viso pažymėtas 71 istorinis, šiuo metu jau nebeegzistuojantis vietovardis – Aleknaičių, Degučių, Dubovkos, Likaičių, Miesto Laukų, Milekių, Užupių, Ziniūnėlių ir Žardelių kaimai Joniškio seniūnijoje; Atkočiškių ir Dovydaičių, Suodų ir Švitinio viensėdijos, Beržiukų, Bitužių, Buteliškio, Butkūnų, Cibukų, Dumblynės, Gaideliškių, Gailiūnėlių, Gailiūnų, Indriliūnų, Mažųjų Tubinių, Pileriškių, Svirų, Šeivakojo, Šiliškių, Vengriškio, Žandagų kaimai Kriukų seniūnijoje; Vaišnorių, Bijūnų kaimai Satkūnų seniūnijoje,

Daujočių, Donylių, Dvelaitėlių, Krikštanų, Strazdelių, Vilkickų kaimai Skaistgirio seniūnijoje;

Daušiškių, Sereikėlių, Toliejaus kaimai Gataučių seniūnijoje;

Eglių Girios, Gedaičių, Jaruliškio, Kiauklių, Laumėnų I, Liutikių, Mikaičių, Miknaičių, Rėklaičių, Ročkių, Stempeliškių, Tulnių, Velviečių kaimai ir Romutaičių viensėdija Gaižaičių seniūnijoje;

Duobėdžių, Klioriškio, Latveliškių, Oliskos kaimai ir Šleideriškio viensėdija Saugėlaukio seniūnijoje;

Metilių, Miesto Laukų, Mikšiūnėlių kaimai Kepalių seniūnijoje;

Girminių kaimas Satkūnų seniūnijoje; Ližikų, Naugardėlio, Rengių, Strėlių kaimai Žagarės seniūnijoje.

Rudiškių seniūnijoje minimi istoriniai dvi viensėdijos – Šliomiškių ir Toliotėlių ir Aukštamiškio kaimas.

Joniškio rajone yra pažymėta ne tik palyginti didelė gausa jau išnykusių vietovardžių, tačiau lankytojai REGIA žemėlapyje išties aktyviai ieško sau artimų vietų.

Šiuo metu Adresų registre įregistruota 274 aktualūs (šiuo metu egzistuojantys) Joniškio rajono vietovardžiai.

Buvusios kiekvienos savivaldybės gyvenvietės, jų teritorijų ribos, pavadinimai ir kita informacija REGIA žemėlapyje buvo paskelbta naudojantis archyviniais dokumentais. Viso žemėlapyje pažymėta apie 2,5 tūkst. tokių istorinių vietovių. Adresų registre šiuo metu yra įrašyta per 21 tūkst. egzistuojančių vietovių pavadinimų.

Publikaciją remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Plačiau: "Sidabrė" 2019 m. gruodžio 18 d.