Apie išnykusius Janelionius

Juzefa KURLYTĖ–ŠACHOVA

Prieš penkis mėnesius išleista ir pristatyta knyga „Janelioniai“, kurioje aprašyti kaime gyvenusių žmonių likimai, jų buitis, pomėgiai, valgymo papročiai, etiketas, amatai.

Remiantis rastais archyviniais dokumentais, nuo 1800 metų iki pat numelioravimo, stengėmės aprašyti visų Janelionių gyventojų šeimas. Knyga iliustruota 529 nuotraukomis, kuriose daug kas pamatysite ir save, draugus, kaimynus, pažįstamus, su kuriais dirbome, mokėmės, linksminomės, džiaugėmės ir verkėme…

Šią knygą iki pat Naujųjų Metų galima įsigyti Joniškio, Pašvitinio, Grikpėdžių ir Diržių „Žirnio“ parduotuvėse.

Sudarinėjant knygą, trūko žinių apie kai kuriuos žmones, gimusius ir augusius Janelioniuose.

Labai mažai informacijos pavyko rasti apie Onos Beleckaitės – Virbickienės (1871 m.g.), 1897 m. ištekėjusios už Kazimiero Virbicko, šeimą. Ši šeima gyveno Žvirblinių kaime, Pašvitinio seniūnijoje. Kaip susiklostė šios moters ir jos vaikų gyvenimai liko paslaptis. Galinčių prisiminti minėtus žmones jau nebėra gyvųjų tarpe ir nebėra ko paklausti.

Labai mažai žinių radau apie mano močiutės sesers Anelės Zuokaitės – Valiukienės (1864-1897 m) ir jos vyro Juozo Valiuko (1852-1916 m.) šeimos ir jų vaikų Rozalijos, Teklės, Juozo likimus. Šios šeimos ir jos palikuonių gyvenimo vingiai liko nežinomi.

Mano močiutė Monika Zuokaitė ištekėjo už Edvardo Martinaičio, gimusio 1861 m. Linkuvos parapijos Šimkūnų kaime. Jie gyveno Juodžių palivarke Rudiškių kaime dabartiniame Joniškio rajone. Čia gimė visi šeši vaikai. Bet vėliau ši šeima persikėlė gyventi į Ratkūnų kaimą Pašvitinio seniūnijoje. Edvardas Martinaitis malė grūdus malūne, bet buvo kareivių labai sumuštas ir greitai mirė (1918 m.). Po penkerių metų mirė ir jo žmona Monika Zuokaitė–Martinaitienė. Vaikai liko našlaičiais. Juos globojo motinos brolis Jonas Zuokas, gyvenęs Janelioniuose, bei tėčio giminaitė Mozurevičienė.

Teodora Martinaitytė – Kurlienė ją vadindavo teta. Edvardo Martinaičio nuotraukos neišlikusios. Jo tėvas buvo Aloyzas Martinaitis (gim. 1820 m.) ir mama Elžbieta Sabaitė. Žinoma, kad Aloyzas Martinaitis gimė Gelčių kaime, Pakruojo rajone. Jų tėvas Ignotas Martinaitis, gyvenęs 1781-1861 metais Gelčiuose, o motina Benedikta Pėželytė iš Jovaišių kaimo.

Jeigu kas turite kokių nors žinių apie mano aprašytus žmones, prašau parašyti man elektroniniu paštu juzefasachova@gmail.com arba paprastu laišku adresu: Juzefa Kurlytė-Šachova, Dariaus ir Girėno 7-22, Gargždai, 96144, Klaipėdos rajonas. Labai noriu papildyti turimą informaciją. Lauksiu Jūsų laiškų.

Stovi iš kairės: Monika Zuokaitė – Martinaitienė, jos dukra Teodora Martinaitytė – Kurlienė, sėdi Edvardo Martinaičio giminaitė Mozurevičienė. Nuotrauka daryta apie 1920 metus, autorius nežinomas, rasta Teodoros ir Prano Kurlių archyvuose

Publikaciją remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Plačiau: "Sidabrė" 2019 m. gruodžio 18 d.