Pagerbti rajono verslininkai

Lina RUDNICKIENĖ

Kiekvienų metų pabaigoje rajono verslininkų asociacija kartu su VšĮ Joniškio turizmo ir verslo informacijos centru apibendrina metų veiklą, aptaria naujus iššūkius, kurie lauks kitąmet. Šiemet mūsų verslininkai klausėsib marketingo strategijos eksperto Lino Šimonio pamokų. Valdžios atstovai įspūdingų rezultatų pasiekusiems rajono verslininkams įsteigė specialias nominacijas, valstybinės įstaigos taip pat pagerbė tuos, kurie labiausiai prisidėjo kurdami naujas darbo vietas ir jas išsaugodami, kurie solidžiausiai mokesčiais papildė valstybės biudžetą ir pan. Savo dovaną turėjo ir pati rajono verslininkų asociacija. Jos prezidentė Fauta Užkuraitienė rajono verslininkų nominaciją šiemet skyrė tautodailininkei Daliai Petraitienei – už atsigręžimą į tautinį kostiumą, jo kūrimą ir populiarinimą, pamokų visuomenei skyrimą.

Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento vadovas Raimondas Šukys (dešinėje) įstaigos nominaciją atvežė UAB „Laveksa“ direktoriui Virginijui Kirilkai

Plačiau: "Sidabrė" 2019 m. gruodžio 14 d.