Unikalios dovanos iš praeities

Lina RUDNICKIENĖ

Kraštietis filosofijos ir antropologijos docentas Stasys Šimaitis pirmadienį iš Kauno Joniškio istorijos ir kultūros muziejui atvežė dar vidurvasarį pažadėtą neįkainojamą dovaną – kelių šimtmečių senumo religinę knygą, priklausiusią kadaise Joniškio sinagogas aptarnavusiam rabinui.

Pats dr. St. Šimaitis iki šiol manė, kad knyga, priskiriama šventųjų raštų sričiai, parašyta senąja hebrajų kalba, tačiau po intensyvių vertėjų paieškų išsiaiškinta, kad knyga parašyta aramėjų kalba.

Kraštietis dr. Stasys Šimaitis Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus direktorei perduoda saugoti 50 metų saugotą unikalų radinį – Joniškio žydų rabino šventraštį

„Sidabrė“ 2018 m. sausio 10 d.