Šimtmečio belaukiant: susitikimas su šių dienų herojumi

Lina RUDNICKIENĖ

Profesorius Liudas Mažylis, šių metų kovo 29-ąją atradęs Vasario 16-osios akto, pasirašyto prieš 99 metus, originalą, laukiamas kiekviename Lietuvos mieste, miestelyje ir kaime. Belaukiant valstybės šimtmečio jis, o ne koks istorikas, tapo šių dienų mylimiausiu herojumi, didvyriu, sugrąžinusiu mums tai, kas svarbiausia – laisvės liudijimą. Be jokio užmokesčio, aukodamas savo brangų laiką, jis tuo atradimo džiaugsmu dalinasi važinėdamas po žmones. Ir kai Jonas Ivanauskas profesorių pakvietė į Joniškį, vienintelė profesoriaus iškelta sąlyga – atsivežti ir parvežti.

Liudas Mažylis galėjo tapti ir istoriku. Svarstė tą galimybę. Bet pagalvojo, kad reikės laikyti egzaminą iš visos tuometinės TSRS istorijos, dar kamantinės senovės istoriją nuo Egipto iki Babilonijos. Suprato, kad visų datų neišmoks. O štai sukelti natrio fejerverkus balose, ypač nuo geležinkelio tilto, itin sekėsi, tad tapo chemiku. Bet kam kitam, jei ne chemikui surasti Formula?

„Sidabrė“ 2017 m. gruodžio 16 d.