Kalnelio kapinės Gordijaus mazge

Lina RUDNICKIENĖ

Joniškyje, Knygnešių gatvėje gyvenusių Stanislavos ir Aleksandro Šliumbų gyvenimas buvo paženklintas praradimų ženklu. 1978-aisiais į Kalnelio piliakalnio šlaite, kur amžinam poilsiui jau buvo atgulę Stanislavos tėvai ir seneliai, esančią šeimos kapavietę atlydėjo sūnų Rimantą, žuvusį tarnybos armijoje metu. 2001-aisiais čia pražilę tėvai atlydėjo antrąjį savo mirusį sūnų.

Kalnelio piliakalnis su kapinėmis griūva, tačiau sprendimas, draudžiantis čia laidoti į šeimos kapus, pasak Kultūros pavelsdo departamento prie kultūros ministerijos specialistų, negaliojantis

Plačiau: "Sidabrė" 2019 m. spalio 5 d.